Bài 4 Thực Hành Địa Lý 10

Xác định một trong những phương pháp thể hiện các đối tượng người tiêu dùng địa lí trên những hình 2.2, 2.3 cùng 2.4.

Bạn đang xem: Bài 4 thực hành địa lý 10

Đọc từng bạn dạng đồ theo trình từ sau:

- Tên bản đồ.

- Nội dung bạn dạng đồ.

- những phương pháp biểu thị đối tượng địa lí trên phiên bản đồ.

- Trình bày rõ ràng về từng phương pháp như:

+ Tên cách thức biểu hiện.

+ phương pháp đó bộc lộ những đối tượng người tiêu dùng địa lí nào.

+ thông qua cách biểu lộ đối tượng địa lí của phương thức này, bạn cũng có thể biết được gần như đặc tính như thế nào của đối tượng người sử dụng địa lí đó.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Phương pháp biểu thị các đối tượng người tiêu dùng địa lí trên bạn dạng đồ:

- phương pháp kí hiệu

- cách thức kí hiệu đường gửi động

- phương thức chấm điểm

- Phương pháp phiên bản đồ, biểu đồ


Lời giải bỏ ra tiết

a) Hình 2.2

*

* Tên bạn dạng đồ: phiên bản đồ công nghiệp năng lượng điện Việt Nam, năm 20002.

* Nội dung bản đồ: mô tả sự phân bố những nhà sản phẩm công nghệ thủy điện, nhiệt độ điện, các trạm biến áp và mặt đường dây download điện 220 KV, 500 KV.

* phương pháp biểu hiện:

- cách thức kí hiệu.

- Đối tượng biểu hiện: nhà máy sản xuất nhiệt điện, thủy điện, trạm đổi mới áp.

Xem thêm: Điện Thoại Samsung Galaxy A5 2016 Giá Bao Nhiêu? Samsung Galaxy A5 2016 Chính Hãng, Trả Góp

- Đặc tính của đối tượng biểu hiện:

+ Vị trí, quy mô hiệu suất và tên những nhà thứ nhiệt điện, thủy điện.

+ Vị trí cùng quy mô các trạm biến áp.

b) Hình 2.3

*

* Tên bạn dạng đồ: phiên bản đồ gió cùng bão sinh hoạt Việt Nam.

* Nội dung bạn dạng đồ: thể hiện cơ chế gió và bão nghỉ ngơi nước ta.

* cách thức biểu hiện:

- cách thức kí hiệu đường đưa động.

- Đối tượng biểu hiện: gió, bão.

- Đặc tính của đối tượng người dùng biểu hiện:

+ phía di chuyển, vận tốc thổi của gió.

+ phía di chuyển, tần suất buổi giao lưu của bão.

c) Hình 2.4

*

* Tên bạn dạng đồ: bạn dạng đồ phân bố cư dân châu Á.

* Nội dung phiên bản đồ: diễn đạt sự phân bố dân cư của châu Á (quy mô các đô thị, mật độ dân số).