Bài giảng dãy số lớp 11

     

Mỗi hàm số u xác minh trên tập những số nguyên dương N* được gọi là một dãy số vô hạn ( hotline tắt là hàng số).Kí hiệu:

Người ta thường viết hàng số bên dưới dạng khai triển u1, u2, u3, ,un,.Trong đó: u1 call là số hạng đầu tiên, un = u(n) số hạng thứ n còn được gọi là số hạng tổng quát

 


Bạn đang xem: Bài giảng dãy số lớp 11

*
*

Xem thêm: Tất Tần Tật Về Công Tắc Chuyển Mạch 4 Vị Trí Dạng Hình Ảnh Trực Quan

Bạn vẫn xem câu chữ Bài giảng Toán 11 - Tiết: 39, 40: hàng số, để download tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ

Tiết CT: 39-40TIẾN TRÌNH BÀI HỌCI. KIỂM TRA BÀI CŨII. BÀI MỚIIII. CỦNG CỐ BÀIIV. BÀI TẬP VỀ NHÀ§.DÃY SỐDÃY SỐĐịnh nghĩa hàm số, tập xác định và tập quý hiếm của hàm sốKiĨm tra bµi cịCâu 1 Câu 2 (GSP)Tiết 39-40. § 2. Dãy số I. Định nghĩa dãy sốMỗi hàm số u xác định trên tập các số nguyên dương N* được gọi là 1 dãy số vô hạn ( hotline tắt là hàng số).Kí hiệu:Người ta thường xuyên viết hàng số dưới dạng triển khai u1, u2, u3,,un,....Trong đó: u1 điện thoại tư vấn là số hạng đầu tiên, un = u(n) số hạng máy n nói một cách khác là số hạng tổng quáta) Dãy các số tự nhiên lẻ: 1, 3, 5, 7,,2n – 1,có số hạng đầu tiên u1 = 1, số hạng bao quát un = 2n – 1.Ví dụ 1Câu hỏib) Dãy những số chủ yếu phương: 1, 4, 9, 16,, n2,,có số hạng trước tiên u1= 1, số hạng tổng thể un = n2Ví dụ 2 2. Định nghĩa hàng số hữu hạna) Dãy những số -5, -2, 1, 4, 7, 10, 13 là dãy hữu hạn tất cả u1 = -5, u7 = 13.là hàng hữu hạn gồm Mỗi hàm số u xác định trên tập được gọi là một dãy số hữu hạn.Dạng khai triển của nó là u1, u2, u3,,um. Trong đó: u1 gọi là số hạng đầu, um hotline là số hạng cuối.Câu hỏiĐịnh nghĩaII. CÁCH cho MỘT DÃY SỐLập hàng số (un) với un là giá trị gần đúng thiếu của số với không nên số 10-n thì u1 = 3,1; u2 = 3,14; u3 = 3,141; u4 = 3,1415;..Cách mang đến dãy số như trên điện thoại tư vấn là bí quyết cho hàng số bằng cách thức mô tả.1.Dãy số cho bằng công thức tổng quát2. Dãy số mang đến bằng phương thức mô tảVí dụ 1Ví dụ 2Cho dãy (un) cóDãy được viết dưới dạng triển khai làMột hàng số trọn vẹn được khẳng định nếu biết bí quyết tổng quát.Số là số thập phân vô hạn không tuần hoàn3. Dãy số đến bằng phương pháp truy hồiCách mang lại dãy số bằng phương thức truy hồi:a) đến số hạng đầu (vài số hạng đầu)b) mang đến hệ thức truy tìm hồi, tức là hệ thức bộc lộ số hạng thiết bị n qua số hạng (hay vài số hạng) đứng trước nó.Cho hàng số (un) được xác minh bởi:Hãy khẳng định năm số hạng đầu của dãy số.Dãy Phi–bô–na-xi là dãy số (un) được xác minh như sau:.Ví dụ 1Ví dụ 2, với n>2III. Màn biểu diễn hình học của dãy sốIV. Hàng số tăng, dãy số sút và dãy số bị chặn1. Hàng số tăng, dãy số giảm* dãy số (un) được điện thoại tư vấn là dãy số tăng nếu như ta có un+1> un với đa số * dãy số (un) được hotline là hàng số giảm nếu ta tất cả un+11 là dãy số giảm.ĐỊNH NGHĨA 1Câu hỏiVí dụ 1Ví dụ 2Minh hoa hinh họcLiên kết SGP* hàng số (un) được hotline là bị chặn trên nếu như tồn tại một vài M sao cho* hàng số (un) được gọi là bị ngăn dưới nếu như tồn tại một số trong những m thế nào cho Dãy số (un) cùng với un =3n-1 là dãy số bị ngăn dưới bởi 2.Dãy số (un) cùng với , n > 1 là bị chặn trên bởi và bị chặn dưới do 0, đề xuất dãy số đã mang lại bị chặn.với mọivới mọi* dãy số (un) được điện thoại tư vấn là bị ngăn nếu nó vừa bị ngăn trên vừa bị ngăn dưới, tức là tồn tại những số m, M sao chovới mọiĐỊNH NGHĨA 2Ví dụ 1Ví dụ 2Câu hỏi 1. Hàng số bị chặnMinh hoạ hinh học tập Viết năm số hạng đầu cùng số hạng tổng quát của những dãy số sau:a) dãy nghịch đảo của những số tự nhiên và thoải mái lẻ.b) Dãy những số tự nhiên và thoải mái chia đến 3 dư 1.a)b) 1, 4, 7, 10, 13Viết mười số hạng đầu của hàng Phi-bô-na-xi u1=u2=1, u3=2, u4=3, u5=5, u6=8, u7=13, u8=21, u9=34, u10=55.Bài tập 1Bài tập 2Đáp ánĐáp án mang lại dãy số (un) được xác định bởiHãy xác minh bốn số hạng đầu của hàng số.u1=u2=2, u3=8, u4=14Nêu một phương pháp xét tính tăng, sút của một dãy số. Áp dụng: Xét tính tăng giảm của các dãy số (un) biết:a)b)a) hàng số giảmb) hàng số tăngBài tập 3Đáp ánBài tập 4Đáp ánCâu 1.Cho dãy số (un) xác minh bởi: un=(2n+3)(n-1). Số hạng sản phẩm năm của dãy số có mức giá trị là: A. 12B. 10D. 42C. -12Câu 2.Cho dãy số (un) khẳng định bởi: Số hạng thứ tứ của hàng số có giá trị là: A. -2B. 11D. 22C. 8Câu 3.Dãy số (un) xác định bởi: un=2n2+1 là hàng sốA. Tăng.Câu 4. Mang đến dãy số (un) xác minh bởi: dãy số đã cho là dãy số :A. Bịchặn dưới.B. Bị chặn. B. Giảm.C. Ko tăng, ko giảm.C. Bị ngăn trên. BÀI TẬP VỀ NHÀ1. Bài tập 1 trang 92 sgkBài tập về nhàBài tập về nhà2. Bài bác tập 3 trang 92 sgk3. Bài tập 4 trang 92 sgk4. Bài bác tập 5 trang 92 sgkBài học cho đây kết thúc. Cù vê trang đầuCâu hỏi 1:Hãy rước một vài ví dụ về hàng số. Chứng thật số hạng đầu cùng số hạng tổng quát của các dãy số đó.quay vềCâu hỏi 2:Hãy lấy một vài ví dụ về dãy số hữu hạn. Chứng minh số hạng đầu cùng số hạng cuối của những dãy số đó.quay vềCâu hỏi 3:Hãy mang một ví dụ như về dãy số tăng và một lấy ví dụ như về hàng số bớt .Quay vềCâu hỏi 4:Hãy rước một lấy một ví dụ về hàng số bị ngăn trên, một hàng số bị chặn dưới cùng một hàng số bị chặn.Quay về