Bệnh viện nhiệt đới khánh hòa

     

Kết trái phân tích tài liệu của phần mềm alkasirportal.com.info cho mặt mời thầu BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI KHÁNH HÒA như sau:

Có tình dục với 2 công ty thầu.Đã ra mắt kế hoạch chọn lựa nhà thầu của 12 dự án với tổng cộng 12 gói thầu.Đã thực hiện mời thầu 5 gói (với 7 thông báo mời thầu), thực hiện mời sơ tuyển 0 gói.Đã chào làng kết trái của 2 gói, bỏ thầu 0 gói (trong số những gói thầu sinh sống trên).Có 0 gói có tác dụng mà không có TBMT, TBMST.Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 0 bên thầu.Tỉ lệ nghành mời thầu: mặt hàng hoá 100%, Xây đính 0%, tư vấn 0%, Phi support 0%, hỗn hợp 0%, nghành nghề khác 0%.Tổng quý hiếm theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 831,838,000 VNĐ, trong những số đó tổng quý giá trúng thầu là: 826,000,000 VNĐ.Tỉ lệ tiết kiệm là: 0.70%.Phần mềm alkasirportal.com.info phát âm từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Kết quả phân tích dữ liệu của ứng dụng alkasirportal.com.info cho bên mời thầu BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI KHÁNH HÒA như sau:

Có dục tình với 2 bên thầu.Trung bình số đơn vị thầu tham gia mỗi gói thầu là: 0 nhà thầu.Tỉ lệ nghành nghề dịch vụ mời thầu: mặt hàng hoá 100%, Xây lắp 0%, support 0%, Phi hỗ trợ tư vấn 0%, tất cả hổn hợp 0%, nghành nghề dịch vụ khác 0%.Tổng quý hiếm theo gói thầu bao gồm KQLCNT hòa hợp lệ là: 831,838,000 VNĐ, trong đó tổng cực hiếm trúng thầu là: 826,000,000 VNĐ.Tỉ lệ tiết kiệm ngân sách là: 0.70%.Phần mềm alkasirportal.com.info phát âm từ cơ sở tài liệu mời thầu quốc gia

Bảng tài liệu đã được ẩn đi một phần, nhằm xem vừa đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Tổng kết: mặt mời thầu BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI KHÁNH HÒA sẽ đăng sở hữu 12 KHLCNT, trong những số ấy có 12 gói thầu.

Bạn đang xem: Bệnh viện nhiệt đới khánh hòa


Bảng tài liệu đã được ẩn đi một phần, để xem đầy đủ thông tin mời các bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Tổng kết: mặt mời thầu BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI KHÁNH HÒA vẫn đăng thiết lập 7 TBMT trong 5 gói thầu.

Xem thêm: Đến Tháng Nên Uống Gì Cho Nhanh Hết Kinh Nguyệt? Top 5 Thực Phẩm Nên Ăn


Tổng kết: bên mời thầu BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI KHÁNH HÒA sẽ đăng tải 2 KQLCNT vào đó:Đã ra mắt kết quả của 2 gói, bỏ thầu 0 gói (trong số các gói thầu sinh sống trên).Có 0 gói có tác dụng mà không kiếm thấy TBMT, TBMST.

Bảng dữ liệu đã được ẩn đi một phần, để xem không hề thiếu thông tin mời chúng ta Đăng nhập hoặc Đăng ký

Tổng kết: bên mời thầu BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI KHÁNH HÒA có quan hệ cùng với 2 công ty thầu.