Bò không ăn cỏ bò ngu

     

Bò Không Ăn Cỏ Bò Ngu Đối Tiếp Câu Sau ❤️ Đối Thơ Chế BòKhôngĂnCỏBòNguVui, HàiHướcNhất ✅ ĐốiLạiThảThính.


Bò Không Ăn Cỏ Bò Ngu Đối Tiếp Câu Sau

Bò ko ăn uống cỏ bò nguCậu không yêu tớ cậu lẩn thẩn hơn bò

Bò ko ăn uống cỏ trườn dở hơi.Trai ko mê gái trai dở hơi hơn bò

Vui với 1001 BÀI