Nokia c2

     
Ra mắt: tháng 6 năm 2010Hỗ trợ 2 khe sim, 1 khe thẻ nhớKiểu dáng nhỏ dại gọn, nghe call tốtMàu sắc đẹp tươi sáng, các màu sắcMàn hình LCD rộng lớn 1.8 inchesHỗ trợ thẻ nhớ ko kể microSD đến 16GBCó camera chủ yếu VGA (640×480 pixels)Bảo hành 12 tháng, phục vụ toàn quốc
","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":399000,"display_regular_price":399000,"image":"title":"nokia-c200","caption":"","url":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2019/06/nokia-c200.jpg","alt":"nokia-c200","src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2019/06/nokia-c200.jpg","srcset":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2019/06/nokia-c200.jpg 500w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2019/06/nokia-c200-280x280.jpg 280w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2019/06/nokia-c200-400x400.jpg 400w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2019/06/nokia-c200-300x300.jpg 300w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2019/06/nokia-c200-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2019/06/nokia-c200.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2019/06/nokia-c200-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2019/06/nokia-c200-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":1005,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"c2-00-do","variation_description":"","variation_id":10053,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"den","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":399000,"display_regular_price":399000,"image":"title":"nokia-c200","caption":"","url":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2019/06/nokia-c200.jpg","alt":"nokia-c200","src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2019/06/nokia-c200.jpg","srcset":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2019/06/nokia-c200.jpg 500w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2019/06/nokia-c200-280x280.jpg 280w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2019/06/nokia-c200-400x400.jpg 400w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2019/06/nokia-c200-300x300.jpg 300w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2019/06/nokia-c200-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2019/06/nokia-c200.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2019/06/nokia-c200-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2019/06/nokia-c200-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":1005,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"c2-00-den","variation_description":"","variation_id":10054,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"trang","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":399000,"display_regular_price":399000,"image":"title":"nokia-c200","caption":"","url":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2019/06/nokia-c200.jpg","alt":"nokia-c200","src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2019/06/nokia-c200.jpg","srcset":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2019/06/nokia-c200.jpg 500w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2019/06/nokia-c200-280x280.jpg 280w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2019/06/nokia-c200-400x400.jpg 400w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2019/06/nokia-c200-300x300.jpg 300w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2019/06/nokia-c200-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2019/06/nokia-c200.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2019/06/nokia-c200-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2019/06/nokia-c200-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":1005,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"c2-00-trang","variation_description":"","variation_id":10055,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
MÀU SẮCChọn một tùy chọnĐỏĐenTrắngXóa