Các bài toán tích phân

     

Tài liệu gồm những các dạng lý thuyết, phương thức giải và những bài tập nguyên hàm, tích phân, ứng dụng tích phân nhằm tính diện tích, thể tích giao hàng cho kỳ thi trung học phổ thông QG môn Toán.


NGUYÊN HÀM

Ví du 1: tìm kiếm nguyên hàm của những hàm số sau:

*

*

*

*

Daïng 1: Tính tích phân bằng phương thức đổi biến tấu 1

 Phương pháp giải:  

b1: Đặt x = u(t) (điều kiện mang đến t để x chaỵ tự a đến b) => dx = u"(t).dt

b2: Đổi cận:

*

*

*

*

*

*

Tải về

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - xem ngay