Cách làm mỳ ý sốt spaghetti

Nói đến non sông hình dòng ủng, vẫn thật thiếu sót nếu chúng ta quên nhắc tới món mì Ý sốt thịt bò bằm