Cách làm sổ sách kế toán

     

Cách làm cho sổ sách khi cơ sở thuế mang đến kiểm tra. Việc cơ quan thuế đến kiểm soát tại doanh nghiệp là điều không thể kiêng khỏi. Có rất nhiều các bạn kế toán - chúng ta bối rối lo ngại không biết cách xử lý thế như thế nào nào cho tốt nhất có thể khi cơ sở thuế đến. Bài viết này kế toán tài chính Lê Ánh xin share với chúng ta về tay nghề cách làm cho sổ sách kế toán khi ban ngành thuế tới kiểm tra.

Bạn đang xem: Cách làm sổ sách kế toán


*

Cách có tác dụng sổ sách khi ban ngành thuế cho kiểm tra

- chúng ta cần bố trí chứng từ bỏ gốc mỗi tháng theo tuần từ bỏ của bảng kê thuế đầu vào đầu ra sẽ in và nộp báo cáo cho cơ sở thuế mặt hàng tháng. Bắt đầu tư tháng 1 mang lại tháng 12 của năm tài chính , các chứng từ gốc: hóa đơn đầu vào đầu ra được kẹp phổ biến với tờ khai thuế GTGT mỗi tháng đã nộp mang đến cơ quan lại thế

- Mỗi triệu chứng từ hoặc một đội nhóm chứng từ phải kèm theo

Hóa đối chọi bán ra, chúng ta phải kẹp theo Phiếu thu nếu đẩy ra hoặc thu chi phí vào đồng thời bạn kẹp thêm phiếu xuất kho, kẹp theo hòa hợp đồng với thanh lý( nếu như có)

Hóa 1-1 mua vào (đầu vào) yêu cầu kẹp với phiếu bỏ ra và phiếu nhập kho, phiếu đề nghị giao dịch kèm theo đúng theo đồng , thanh lý nếu như có.

Nếu phân phối chịu nên kẹp phiếu kế toán tài chính (hay phiếu hoạch toán) và phiếu xuất kho kèm theo hợp đồng, thanh lý trường hợp có. ,...

Tất cả đề xuất có tương đối đầy đủ chữ ký theo chức danh. Học nghề kế toán

- Kẹp riêng bệnh từ của từng tháng, hàng tháng một tập có bìa đầy đủ.

1. Sắp xếp báo cáo đã nộp đến cơ quan thuế

- Đi kèm theo chứng từ của năm nào là report của năm đó. Một số report thường kỳ là: Tờ khai kê thuế GTGT sản phẩm tháng, report tình hình thực hiện hóa đơn, Xuất Nhập Khẩu, Môn Bài, Tiêu thụ quánh Biệt, report thuế thu nhập doanh nghiệp trợ thời tính hàng quý

- report tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN, hoàn thuế tất nhiên của từng năm

2. Chuẩn bị sổ sách đang in thường niên (theo hình thức NCK)

- Sổ nhật ký kết chung

- Sổ nhật ký phân phối hàng

- Sổ nhật ký thiết lập hàng

- Sổ nhật ký bỏ ra tiền

- Số nhật cam kết thu tiền

- Sổ chi tiết công nợ yêu cầu thu cho tất cả các khách hàng hàng

- Sổ chi tiết công nợ buộc phải trả cho tất cả các nhà cung cấp

- Biên bản xác nhận công nợ của từng đối tượng người tiêu dùng (nếu có) cuối năm.

- Sổ quỹ chi phí mặt và sổ cụ thể ngân hàng.

- Sổ cái những tài khoản: 131 , 331, 111, 112, 152, 153, 154, 155, 211, 214,...621, 622, 627, 641, 642,...Tùy theo doanh nghiệp lớn sử dụng đưa ra quyết định 48 hoặc 15.

Xem thêm: Kẻ Phát Tán 1 00 Của Trương Bá Chi 18, Kẻ Phát Tán 1

- Sổ tổng thích hợp về tình hình tăng giảm gia tài cố định

- Sổ tổng vừa lòng về tình hình tăng giảm luật pháp dụng nỗ lực - Sổ khấu hao tài sản cố định

- Sổ khấu hao giải pháp dụng cụ

- Thẻ kho/ sổ cụ thể vật tư

- Bảng tổng hòa hợp nhập xuất tồn từng kho

- toàn cục chứng từ sẽ nhập đều yêu cầu in ra ký kết (đầy đủ chữ ký).

Lưu ý: Số máy tự các phiếu yêu cầu được tiến công và thu xếp tuần tự.

3. Sắp xếp những hợp đồng khiếp tế

- chuẩn bị xếp khá đầy đủ theo tuần tự từng đúng theo đồng đầu vào/ đầu ra: Kiểm tra những biên bản, sách vở và giấy tờ của từng đúng theo đồng nếu như có: vừa lòng đồng, biên phiên bản nghiệm thu, thanh lý phù hợp đồng

- thích hợp đồng lao động và khối hệ thống thang bảng lương: hợp đồng lao động, bảng lương, phải có chữ cam kết đầy đủ

- những quyết định bửa nhiệm, điều gửi công tác, tăng lương.

4. Làm hồ sơ pháp lý

- sẵn sàng đầy đủ cả gốc và photo công hội chứng (xác thực).

- các công văn đến/đi tương quan đến cơ quan thuế


*

Cách làm cho sổ sách khi cơ quan thuế cho kiểm tra

5. Kiểm tra cụ thể khác

Kiểm tra tra đối chiếu giữa sổ chi tiết với sổ tổng hợp tài khoản (sổ cái) kiểm soát đối chiếu những nghiệp vụ tài chính phát sinh đối với sổ định khoản: hóa solo đầu ra – vào với sổ kế toán tài chính Kiểm tra đối chiếu công nợ

II: Nội dung công việc sẽ triển khai khi phòng ban thuế mang đến kiểm tra

Kiểm tra những khoản đề xuất trả

Kiểm tra tài liệu nhập cùng khai báo thuế giữa hóa đơn nguồn vào – ra cùng với bảng kê khai thuế Đầu vào và cổng output có cân nặng đối

Kiểm tra ký tá có rất đầy đủ Kiểm tra lại coi định khoản những khoản đề nghị thu và yêu cầu trả định khoản gồm đúng

Kiểm tra lại bảng lương xem ký bao gồm đầy đủ, số liệu bên trên sổ loại 334 cùng bảng lương có khớp: Đối với nhân viên cấp dưới phải bao gồm hồ sơ đầy đủ

1. Kiểm tra sự tương xứng của những chứng từ kế toán;

2. Kiểm tra vấn đề định khoản, hạch toán các nghiệp vụ tài chính phát sinh;

3. Kiểm tra việc lập và kê khai report thuế VAT sản phẩm tháng;

4. Kiểm soát lập report quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;

5. đánh giá hồ sơ quyết toán thuế các khoản thu nhập cá nhân;

6. Kiểm tra vấn đề lập báo cáo tài bao gồm theo quy định;

7. Điều chinh những sai sót, chưa phù hợp với quy định của pháp luật;

8. Tùy chỉnh cấu hình lại số sách kế toán, report thuế theo như đúng quy định của những luật thuế;

9. Triển khai điều chỉnh các báo cáo thuế khi gồm sai lệch;

10. Thao tác và giải trình với cơ quan thuế.

Kỹ năng kiểm tra sổ sách kế toán

Kiểm tra nhật cam kết chung: các bạn hãy thanh tra rà soát lại những định khoản kế toán xem tôi đã định khoản đối ứng Nợ - có đã đúng chưa. Tiếp theo, đánh giá xem số tiền kết chuyển vào thời gian cuối mỗi tháng đang đúng chưa, tổng phát sinh ở Nhật Ký bình thường = Tổng gây ra Ở Bảng cân đối Tài Khoản

Bảng bằng vận tài khoản: tổng số Dư Nợ vào đầu kỳ = tổng số Dư Có vào đầu kỳ = Số dư vào cuối kỳ trước kết đưa sang, Tổng gây ra Nợ vào kỳ = Tổng phạt sinh có trong kỳ = Tổng tạo ra ở Nhật Ký thông thường trong kỳ, tổng số dư Nợ vào cuối kỳ = tổng thể dư bao gồm cuối kỳ; hiệ tượng Tổng phát Sinh bên Nợ = Tổng phát Sinh bên Có

Tài khoản 1111 chi phí mặt: Số dư nợ vào đầu kỳ sổ cái TK 1111 = Số dư nợ đầu kỳ TK 1111 bên trên bảng phẳng phiu phát sinh = Số dư Nợ đầu kỳ Sổ Quỹ chi phí Mặt; Số gây ra nợ gồm sổ loại TK 1111 = Số tạo ra Nợ bao gồm TK 1111 trên bảng bằng vận phát sinh = Số tạo nên Nợ có Sổ Quỹ tiền Mặt, Số dư nợ thời điểm cuối kỳ sổ cái TK 1111 = Số dư thời điểm cuối kỳ TK 1111 bên trên bảng bằng phẳng phát sinh = Số dư Nợ vào cuối kỳ Sổ Quỹ chi phí Mặt

Tài khoản 112 tiền gởi ngân hàng: Số dư nợ vào đầu kỳ sổ cái TK 112 = Số dư nợ vào đầu kỳ TK 112 trên bảng bằng vận phát sinh = Số dư Nợ thời điểm đầu kỳ Sổ tiền gửi bank = Số dư đầu kỳ của số phụ bank hoặc sao kê; Số phát sinh nợ gồm sổ loại TK 112 = Số gây ra Nợ có TK 112 bên trên bảng bằng phẳng phát sinh = Số tạo nên Nợ bao gồm Sổ chi phí Gửi ngân hàng hoặc sao kê = Số phân phát sinh đúc kết – nộp vào bên trên sổ phụ bank hoặc sao kê, Số dư nợ cuối kỳ sổ chiếc TK 112 = Số dư vào cuối kỳ TK 112 bên trên bảng bằng vận phát sinh = Số dư Nợ cuối kỳ Sổ chi phí Gửi ngân hàng hoặc sao kê = Số dư vào cuối kỳ ở Sổ Phụ bank hoặc sao kê

Tài khoản 334: Số dư nợ thời điểm đầu kỳ sổ chiếc TK 334 = Số dư nợ vào đầu kỳ TK 334 trên bảng phẳng phiu phát sinh, Tổng vạc sinh tất cả trong kỳ = Tổng phân phát sinh thu nhập được ở Bảng lương trong kỳ (Lương tháng + Phụ cấp cho + tăng ca), Tổng tạo nên Nợ vào kỳ = Tổng đã thanh toán giao dịch + những khoản giảm trừ ( bảo hiểm) + lâm thời ứng; tổng cộng dư Có cuối kỳ = tổng cộng dư Có thời điểm cuối kỳ ở bảng phẳng phiu phát sinh

Tài khoản 142,242,214: Số tiền phân chia tháng bên trên bảng phân bổ công cố gắng dụng cụ tất cả khớp với số phân chia trên số cái tài khoản 142,242,214

Thuế Đầu ra – đầu vào

Tài khoản 1331: số tiền gây ra ở phụ lục PL 01-2_GTGT: BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ download VÀO,

Số dư nợ vào đầu kỳ sổ dòng TK 1331 = Số dư nợ thời điểm đầu kỳ TK 1331 trên bảng phẳng phiu phát sinh = Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước đưa sang <22>;

Số gây ra nợ tất cả sổ chiếc TK 1331 = Số tạo nên Nợ tất cả TK 1331 trên bảng bằng vận phát sinh = Số phát sinh trên tờ khai phụ lục PL 01-2_GTGT: BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ mua VÀO

Tài khoản 33311: số tiền gây ra ở phụ lục PL 01-1_GTGT: BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ sở hữu VÀO,

Số dư nợ vào đầu kỳ sổ cái TK 1331 = Số dư nợ thời điểm đầu kỳ TK 1331 trên bảng cân đối phát sinh = Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang <22>;

Số phát sinh nợ có sổ mẫu TK 1331 = Số phát sinh Nợ bao gồm TK 1331 trên bảng cân đối phát sinh = Số tạo ra trên tờ khai phụ lục PL 01-2_GTGT: BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ tải VÀO

Nếu vào tháng phát sinh cổng output > đầu vào => nộp thuế thì số dư vào cuối kỳ Có TK 33311 = tiêu chuẩn <40> tờ khai thuế mon đó

Nếu còn được khấu trừ tức cổng đầu ra thuế còn được khấu trừ kỳ sau chỉ tiêu <22> = số dư vào đầu kỳ Nợ TK 1331, số dư cuối kỳ Nợ 1331 = chỉ tiêu <43>

Hàng tồn kho

+ Số dư thời điểm đầu kỳ Nợ Sổ cái, CĐPS TK 152,155,156 = Tồn đầu kỳ 152,155,156 ngơi nghỉ bảng kê nhập xuất tồn +Số gây ra Nợ Sổ cái, CĐPS TK 152,155,156 = Nhập trong kỳ 152,155,156 sinh sống bảng kê nhập xuất tồn +Số phân phát sinh có Sổ cái, CĐPS TK 152,155,156 = Xuất vào kỳ 152,155,156 ngơi nghỉ bảng kê nhập xuất tồn

+ Số dư vào cuối kỳ Nợ Sổ cái, CĐPS TK 152,155,156 = Tồn thời điểm cuối kỳ 152,155,156 sống bảng kê nhập xuất tồn + Tổng gây ra Nhật Ký bình thường = Tổng phát sinh (Nợ Có) trong kỳ trên bảng bằng phẳng phát sinh + những Tài khoản các loại 1 cùng 2 ko tất cả số dư tất cả ( trừ lưỡng tính 131,214,129,159..) chỉ có số dư Nợ, cũng ko bao gồm số dư thời điểm cuối kỳ âm + các tải khoản nhiều loại 3.4 ko tất cả số dư Nợ ( trừ lưỡng tính 331,421...) chỉ tất cả số dư Có, ko gồm số dư cuối kỳ âm + các tài khoản từ nhiều loại 5 đến các loại 9 : sổ mẫu và bằng vận phát sinh yêu cầu = 0 , nếu như > 0 là làm sai vày chưa kết chuyển hết

Trên đây, kế toán Lê Ánh hướng dẫn phương pháp làm sổ sách khi phòng ban thuế cho kiểm tra. Đây là đều kinh nghiệm Kế toán rất cực hiếm của các cả nhà kế toán trưởng hiện nay đang thao tác tại các tổ chức lớn, uy tín và đang tham gia giảng dạy tại lớp học kế toán thực hành thực tế Lê Ánh. ý muốn rằng đã hữu ích cho các bạn!

Kế toán Lê Ánh chúc chúng ta có kỳ quyết toán thuế thành công ! 

Bạn gồm thể bài viết liên quan các khóa đào tạo và huấn luyện kế toán ở thủ đô hà nội và TPHCM để được đội ngũ giảng viên hướng dẫn và đáp án thắc mắc.

Từ khóa liên quan: làm sổ sách khi cơ sở thuế mang lại kiểm tra, cơ quan thuế cho kiểm tra đề xuất làm những gì, các bước khi phòng ban thuế đến kiểm tra, bị cơ quan thuế kiểm tra