CHO 3 2G BỘT CU TÁC DỤNG VỚI 100ML

Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml hỗn hợp hỗn hợp có HNO3 0,8M cùng H2SO4 0,2M. Sau khoản thời gian các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Tính V.


Bạn đang xem: Cho 3 2g bột cu tác dụng với 100ml

Phương pháp giải

Viết phương trình ion thu gọn, so sánh ion dư, ion hết trong phương trình

Tính số mol NO theo ion hết, tính thể tích khí NO


Ta có:

(n_Cu = frac3,264 = 0,05left( mol ight))

(n_H^ + = n_HNO_3 + 2n_H_2SO_4 = 0,08 + 2.0,02 = 0,12left( mol ight))

(n_NO_3^ - = n_HNO_3 = 0,08left( mol ight))

PT ion thu gọn:

3Cu + 8H+ + 2NO3-→ 3Cu2++ 2NO + 4H2O

Ban đầu: 0,05 0,12 0,08

Ta thấy: (frac0,053 > frac0,128 + hết, làm phản ứng tính theo H+

Theo PTHH:nNO = 1/4.nH+ = 1/4.0,12 = 0,03 mol

⟹VNO= 0,03.22,4 = 0,672 (lít)


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong những hợp chất, đồng bao gồm số lão hóa +1, +2. Biết Cu tất cả Z = 29, cấu hình electron của những ion Cu+ cùng Cu2+ theo thứ tự là


Để phân biệt ba axit quánh nguội HCl, H2SO4, HNO­3 đựng đơn nhất trong ba lọ bị mất nhãn, ta dùng thuốc thử


Cho Cu lần lượt chức năng hết với mỗi hóa học oxi hóa tiếp sau đây có cùng số mol. Trường đúng theo nào chiếm được số mol Cu(II) nhỏ tuổi nhất ?


Xem thêm: Máy Trợ Thính, Tai Nghe Trợ Thính Không Dây, Máy Trợ Thính, Tai Nghe Trợ Thính Nhật, Âu, Mỹ

Cu bị tổng hợp trong nước cường toan (tỉ lệ mol của HCl với HNO3 là 3 : 1) cùng giải phóng khí NO. Tổng hệ số thăng bằng (khi tối giản) là


Cho các dung dịch loãng : (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) hỗn hợp gồm HCl với NaNO3. Những dung dịch phản ứng được cùng với Cu là


Cho các phản ứng đưa hóa quặng thành Cu:

CuFeS2 + O2 $xrightarrowt^o$ X X + O2 $xrightarrowt^o$Y Y + X $xrightarrowt^o$ Cu

Hai chất X với Y theo thứ tự là


Thêm NH3 mang đến dư vào dung dịch hỗn hợp chứa MgCl2, AlCl3, FeCl3 với CuCl2 thu được kết tủa X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, còn sót lại chất rắn ko tan Z. Hóa học rắn Z là


Cho những chất sau: CuO, Cu2O, CuSO4, Cu(NO3)2, (OH)2, Cu. Số chất hoàn toàn có thể điều chế trực tiếp từ Cu(OH)2 là


Cho các hợp chất: CuS, CuO, Cu2O, CuCO3, Cu2S lần lượt phản nghịch ứng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư. Số phản nghịch ứng thoái hóa khử xẩy ra là


Cho luồng khí H2 dư qua lếu láo hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau bội nghịch ứng hỗn hợp chất rắn sót lại là


Một mẫu mã nước thải được sục vào dung dịch CuSO4 thấy mở ra kết tủa color đen. Hiện tượng lạ này vày chất nào có trong khí thải có mặt ?