Tặng kèm standee hình nhân vật

     
Cô Dâu bé bỏng Xinh Tập 12Cô Dâu bé bỏng Xinh Tập 11Cô Dâu bé Xinh Tập 10Cô Dâu nhỏ nhắn Xinh Tập 9Cô Dâu bé nhỏ Xinh Tập 8Cô Dâu bé bỏng Xinh Tập 7Cô Dâu bé bỏng Xinh Tập 6Cô Dâu bé xíu Xinh Tập 5Cô Dâu bé nhỏ Xinh Tập 4Cô Dâu nhỏ xíu Xinh Tập 3Cô Dâu nhỏ bé Xinh Tập 2Cô Dâu bé xíu Xinh Tập 1