Cước hành lý vietnam airline

     

Hành lý là một phần không thể thiếu hụt của chuyến đi. Nếu hành lý của doanh nghiệp vượt quá mức hành lý cho phép của Vietnam Airlines. Quý khách sẽ cần trả mức giá cho tư trang quá cước kia để liên tiếp chuyến bay. Phí hành lý quá cước của Vietnam Airlines được tính như sau: