Đại học sư phạm huế điểm chuẩn

     

Đại học tập Sư Phạm - Đại học tập Huế là trong số những trường Đại học luôn giữ vị trí bậc nhất về huấn luyện và đào tạo và phân tích các khối ngành sư phạm tại miền trung Việt Nam. Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Sư phạm Huế hệ Đại học thiết yếu quy tiên tiến nhất đã đồng ý được bgh nhà trường công bố để sỹ tử theo dõi.


*

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Sư Phạm - ĐH Huế Xét Theo công dụng Thi THPT giang sơn 2022

Đại học Sư Phạm - Đại học Huế đã chủ yếu thức chào làng thông tin về điểm chuẩn chỉnh các ngành. Cụ thể các ngành trên Đại học tập Sư phạm Huế cụ thể như sau:

Ngành Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

Điểm chuẩn: 24

Ngành Sư phạm Toán học tập (Đào tạo bằng tiếng Anh)

Mã ngành: 7140209TA

Điểm chuẩn: 24

Ngành Sư phạm Tin học (Đào tạo bởi Tiếng Anh)

Mã ngành: 7140210TA

Điểm chuẩn: 23

Ngành Sư phạm thứ lý (Đào tạo bởi Tiếng Anh)

Mã ngành: 7140211TA

Điểm chuẩn: 26

Ngành Sư phạm Hóa học

Mã ngành: 7140212

Điểm chuẩn: 22

Ngành Sư phạm hóa học (Đào tạo bằng Tiếng Anh)

Mã ngành: 7140212TA

Điểm chuẩn: 22

Ngành Sư phạm Sinh học

Mã ngành: 7140213

Điểm chuẩn: 19

Ngành Sư phạm Sinh học (Đào tạo bởi Tiếng Anh)

Mã ngành: 7140213TA

Điểm chuẩn: 19

Ngành Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Điểm chuẩn: 25

Ngành Sư phạm định kỳ sử

Mã ngành: 7140218

Điểm chuẩn: 25

Ngành Sư phạm Địa lí

Mã ngành: 7140219

Điểm chuẩn: 24.25

Ngành giáo dục đào tạo mầm non

Mã ngành: 7140201

Điểm chuẩn: 19

Ngành giáo dục và đào tạo tiểu học

Mã ngành: 7140202

Điểm chuẩn: 25.25

Ngành giáo dục và đào tạo Tiểu học tập (Đào tạo bởi tiếng Anh)

Mã ngành: 7140202TA

Điểm chuẩn: 25.25

Ngành giáo dục đào tạo Chính trị

Mã ngành: 7140205

Điểm chuẩn: 19

Ngành Sư phạm Âm nhạc

Mã ngành: 7140221

Điểm chuẩn: 18

Ngành Sư phạm khoa học tự nhiên

Mã ngành: 7140247

Điểm chuẩn: 19

Ngành Sư phạm lịch sử dân tộc – Địa lý

Mã ngành: 7140249

Điểm chuẩn: 19

Ngành Sư phạm Công nghệ

Mã ngành: 7140246

Điểm chuẩn: 19

Ngành giáo dục và đào tạo pháp luật

Mã ngành: 7140248

Điểm chuẩn: 24

Ngành giáo dục công dân

Mã ngành: 7140204

Điểm chuẩn: 19

Ngành giáo dục Quốc phòng – An ninh

Mã ngành: 7140208

Điểm chuẩn: 19

Ngành khối hệ thống thông tin

Mã ngành: 7480104

Điểm chuẩn: 15

Ngành tâm lý học giáo dục

Mã ngành: 7310403

Điểm chuẩn: 15

Ngành trang bị lý tiên tiến (Chương trình liên kết đào tạo và giảng dạy với trường đại học nước ngoài)

Mã ngành: T140211

Điểm chuẩn: 26

Điểm chuẩn chỉnh Xét Theo học Bạ Đại học tập Sư Phạm - ĐH Huế 2022

Ngành Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

Tổ đúng theo xét: A00, A01, D07, D90

Điểm trúng tuyển học bạ: 27

Ngành Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng tiếng Anh)

Mã ngành: 7140209TA

Tổ đúng theo xét:

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Ngành Sư phạm Tin học

Mã ngành: 7140210

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D90

Điểm trúng tuyển học bạ: 21

Ngành Sư phạm Tin học tập (Đào tạo bằng Tiếng Anh)

Mã ngành: 7140210TA

Tổ hòa hợp xét: A00, A01, D01, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 21

Ngành Sư phạm thứ lý

Mã ngành: 7140211

Tổ vừa lòng xét: A00, A01, A02, D90

Điểm trúng tuyển học bạ: 25.50

Ngành Sư phạm thiết bị lý (Đào tạo bởi Tiếng Anh)

Mã ngành: 7140211TA

Tổ hòa hợp xét: A00, A01, A02, D90

Điểm trúng tuyển học bạ: 23

Ngành Sư phạm Hóa học

Mã ngành: 7140212

Tổ phù hợp xét: A00, B00, D07, D90

Điểm trúng tuyển học bạ: 26.50

Ngành Sư phạm chất hóa học (Đào tạo bằng Tiếng Anh)

Mã ngành: 7140212TA

Tổ đúng theo xét: A00, B00, D07, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 23

Ngành Sư phạm Sinh học

Mã ngành: 7140213

Tổ hòa hợp xét: B00, B02, B04, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 23

Ngành Sư phạm Sinh học tập (Đào tạo bởi Tiếng Anh)

Mã ngành: 7140213TA

Tổ hòa hợp xét: B00, B02, D08, D90

Điểm trúng tuyển học bạ: 23

Ngành Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Tổ hợp xét: C00, C19, D01, D66

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 26

Ngành Sư phạm định kỳ sử

Mã ngành: 7140218

Tổ đúng theo xét: C00, C19, D14, D78

Điểm trúng tuyển học bạ: 21

Ngành Sư phạm Địa lí

Mã ngành: 7140219

Tổ đúng theo xét: A09, C00, C20, D15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24

Ngành giáo dục đào tạo tiểu học

Mã ngành: 7140202

Tổ vừa lòng xét: C00, D01, D08, D10

Điểm trúng tuyển học bạ: 26.50

Ngành giáo dục và đào tạo Tiểu học (Đào tạo bởi tiếng Anh)

Mã ngành: 7140202TA

Tổ đúng theo xét: C00, D01, D08, D10

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27

Ngành giáo dục đào tạo Chính trị

Mã ngành: 7140205

Tổ hợp xét: C00, C19, C20, D66

Điểm trúng tuyển học bạ: 19

Ngành Sư phạm công nghệ tự nhiên

Mã ngành: 7140247

Tổ đúng theo xét: A00, B00, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 21

Ngành Sư phạm lịch sử vẻ vang – Địa lý

Mã ngành: 7140249

Tổ thích hợp xét: C00, C19, C20, D78

Điểm trúng tuyển học bạ: 21

Ngành Sư phạm Công nghệ

Mã ngành: 7140246

Tổ thích hợp xét: A00, A02, D90

Điểm trúng tuyển học bạ: 20

Ngành giáo dục pháp luật

Mã ngành: 7140248

Tổ hòa hợp xét: C00, C19, C20, D66

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19

Ngành giáo dục công dân

Mã ngành: 7140204

Tổ hợp xét: C00, C19, C20, D66

Điểm trúng tuyển học bạ: 19.50

Ngành giáo dục đào tạo Quốc chống – An ninh

Mã ngành: 7140208

Tổ hòa hợp xét: C00, C19, C20, D66

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19

Ngành khối hệ thống thông tin

Mã ngành: 7480104

Tổ hợp xét: A00, A01, A02, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19

Ngành tâm lý học giáo dục

Mã ngành: 7310403

Tổ vừa lòng xét: B00, C00, C20, D01

Điểm trúng tuyển học bạ: 20

Ngành đồ vật lý tiên tiến và phát triển (Chương trình liên kết huấn luyện với trường đh nước ngoài)

Mã ngành: T140211

Tổ hòa hợp xét: A00, A01, A02, D90

Điểm trúng tuyển học bạ: 19


Kết luận: với thông tinđiểm chuẩntrường Đại học tập Sư Phạm Huế bên trên đây các bạn thí sinh có thể cập nhật ngay trên đây.