Đáp án đề thi tiếng anh

Đáp án đề xem thêm 2021 môn giờ Anh thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia (Đề minh họa tiếng Anh 2021) được cỗ GDĐT công bố ngày... Giúp chúng ta học sinh có tác dụng quen với cấu tạo đề thi, search ra hồ hết điểm yếu, lỗ hổng trong con kiến thức của bản thân để kịp thời té sung. Dường như việc tập luyện đề có chân thành và ý nghĩa quan trọng so với môn giờ đồng hồ Anh. Bởi rèn luyện là yếu ớt tố quan trọng để học viên ghi nhớ cấu trúc, trường đoản cú vựng.

Bạn đang xem: Đáp án đề thi tiếng anh

Bên cạnh đó, để dễ ợt cho những sĩ tử trong việc tra cứu điểm thi, alkasirportal.com cũng xin gửi đến bạn gọi Đáp án đề tiếng Anh giỏi nghiệp thpt 2021, với phiên bản đầy đủ của 24 mã đề.


Đề minh họa giờ đồng hồ Anh 2021 + Đề tiếng Anh giỏi nghiệp 2021

1. Đáp án đề thi THPT đất nước 2021 môn Anh

1. Đáp án đề thi THPT non sông 2021 môn Anh

Đề giờ Anh thi tốt nghiệp 2021 có 24 mã đề từ mã 401 cho mã 424. Các thí sinh cần làm 50 câu trắc nghiệm trong thời hạn 60 phút. Trung bình mỗi câu, các bạn có 1,2 phút để làm.

Đề tiếng Anh thpt 2021 được không ít sĩ tử reviews dễ hơn đề thi minh hoạ. Lúc đi thi giờ Anh, phần khiến chúng ta học sinh lo ngại nhiều nhất chắc hẳn rằng phần hiểu hiểu, mặc dù đề thi năm nay thì phần này không làm khó cho thí sinh. Ngoài ra phần trọng âm của đề hơi dễ. Với cấu trúc và cường độ đề này, các thí sinh trả toàn rất có thể đạt điểm 8 dễ dàng dàng. Điểm 9, 10 bao gồm sự phân hóa, đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức chắc chắn.

Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 401

1.A

2.C

3.A

4.A

5.B

6.B

7.A

8.A

9.D

10.B

11.B

12.A

13.A

14.C

15.D

16.C

17.B

18.D

19.B

20.C

21.B

22.B

23.D

24.C

25.B

26.C

27.B

28.C

29.D

30.A

31.C

32.B

33.C

34.D

35.A

36.A

37.B

38.B

39.B

40.D

41.B

42.D

43.B

44.B

45.D

46.D

47.B

48.D

49.C

50.A


Đáp án môn Anh thi giỏi nghiệp 2021 mã đề 402

1. A

2.C

3.D

4.B

5.D

6.D

7.C

8.A

9.C

10.C

11.A

12.B

13.A

14.B

15.A

16.D

17.D

18.D

19.A

20.B

21.A

22.B

23.A

24.B

25.B

26.D

27.A

28.B

29.D

30.A

31.D

32.D

33.D

34.A

35.A

36.A

37.B

38.A

39.B

40.D

41.A

42.B

43.B

44.D

45.C

46.B

47.B

48.A

49.A

50.D

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 403

1.B

2.C

3.B

4.B

5.A

6.D

7.D

8.A

9.B

10.D

11.A

12.D

13.C

14.D

15.B

16.B

17.C

18.C

19.B

20.D

21.A

22.A

23.A

24.B

25.C

26.B

27.A

28.D

29.A

30.B

31.C

32.D

33.B

34.A

35.C

36.C

37.D

38.C

39.D

40.D

41.C

42.D

43.C

44.B

45.B

46.D

47.A

48.C

49.D

50.B

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 404


1.D

2.A

3.B

4.C

5.D

6.C

7.B

8.B

9.C

10.D

11.B

12.C

13.C

14.B

15.D

16.D

17.A

18.B

19.C

20.B

21.B

22.A

23.C

24.C

25.B

26.A

27.C

28.A

29.C

30.B

31.A

32.C

33.A

34.B

35.B

36.B

37.C

38.A

39.A

40.C

41.A

42.C

43.A

44.C

45C.

46.A

47.B

48.B

49.A

50.A

Đáp án môn Anh thi giỏi nghiệp 2021 mã đề 405

1. D

2. C

3. B

4. C

5. B

6. B

7. C

8. D

9. B

10. C

11. D

12. C

13. A

14. D

15. C

16. A

17. C

18. D

19. B

20. B

21. D

22. D

23. C

24. A

25. C

26. C

27. C

28. A

29. B

30. B

31. D

32. A

33. C

34. D

35. A

36. D

37. A

38. D

39. B

40. B

41. A

42. B

43. A

44. A

45. B

46. D

47. B

48. A

49. A

50. D

Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 406

1. A

2. A

3. C

4. D

5. B

6. D

7. B

8. B

9. C

10. B

11. C

12. D

13. B

14. C

15. D

16. C

17. B

18. B

19. B

20. A

21. A

22. B

23. C

24. D

25. D

26. D

27. C

28. A

29. A

30. A

31. D

32. B

33. B

34. A

35. A

36. A

37. C

38. C

39. D

40. A

41. D

42. C

43. D

44. C

45. D

46. C

47. B

48. A

49. C

50. C


Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 407

1.A

2.C

3.D

4.A

5.C

6.D

7.A

8.B

9.A

10.C

11.B

12.C

13.C

14.B

15.A

16.C

17.D

18.D

19.C

20.D

21.B

22.A

23.A

24.B

25.D

26.A

27.B

28.B

29.B

30.D

31.B

32.D

33.D

34.B

35.C

36.D

37.A

38.A

39.D

40.A

41.B

42.D

43.A

44.D

45.C

46.D

47.A

48A

49.C

50.C

Đáp án môn Anh thi giỏi nghiệp 2021 mã đề 408

1. B

2. C

3. D

4. D

5. A

6. A

7. D

8. B

9. A

10. A

11. B

12. B

13. B

14. D

15. D

16. B

17. B

18. A

19. C

20. A

21. B

22. C

23. B

24. C

25. C

26. C

27. D

28. A

29. B

30. D

31. C

32. A

33. C

34. A

35. D

36. D

37. A

38. A

39. D

40. A

41. C

42. C

43. C

44. D

45. C

46. C

47. D

48. B

49. C

50. B

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 409

1. D2. D3. B4. B5. D
6. B7. C8. B9. A10. C
11. C12. C13. D14. A15. A
16. D17. B18. B19. A20. A
21. D22. D23. A24. A25. B
26. A27. D28. D29. D30. B
31. D32. B33. B34. A35. D
36. D37. B38. B39. B40. A
41. B42. D43. A44. A45. B
46. A47. D48. C49.A50.A

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 410

1.D

2.D

3.A

4.B

5.A

6.B

7.B

8.A

9.A

10.C

11.D

12.D

13.C

14.A

15.D

16.D

17.B

18.A

19.B

20.B

21.C

22.B

23.C

24.B

25.B

26.C

27.D

28.B

29.A

30.A

31.A

32.C

33.D

34.C

35.C

36.D

37.C

38.D

39.B

40.A

41.C

42.C

43.C

44.A

45.D

46.C

47.B

48.B

49.D

50.A


Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 411

1. B

2. A

3. D

4. D

5. B

6. A

7. C

8. A

9. B

10. D

11. C

12. A

13. C

14. D

15. C

16. B

17. C

18. C

19. D

20. C

21. C

22. C

23. B

24. D

25. B

26. D

27. B

28. C

29. D

30. B

31. D

32. B

33. A

34. B

35. A

36. B

37. A

38. B

39. A

40. C

41. D

42. B

43. A

44. A

45. A

46. C

47. C

48. A

49. C

50. D

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 412

1.D

2.A

3.B

4.B

5.C

6.A

7.B

8.B

9.A

10.D

11.C

12.C

13.C

14.A

15.D

16.D

17.D

18.C

19.B

20.C

21.D

22.B

23.A

24.A

25.C

26.D

27.B

28.A

29.C

30.A

31.B

32.D

33.D

34.A

35.A

36.B

37.D

38.D

39.D

40.B

41.B

42.C

43.C

44.B

45.C

46.A

47.C

48.A

49.A

50.D

Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 413

1. D

2. B

3. A

4. D

5. A

6. D

7. B

8. D

9. D

10. B

11. B

12. A

13. B

14. D

15. D

16.A

17. D

18. C

19. A

20. A

21. C

22. D

23. D

24. A

25. D

26. A

27. A

28. C

29. C

30. C

31. D

32. C

33. D

34. C

35. C

36. C

37. A

38. C

39. C

40. A

41. A

42. A

43. C

44. C

45. A

46. A

47. D

48. C

49. A

50. C

Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 414

1. B

2. D

3. A

4. C

5. B

6. C

7. A

8. B

9. B

10. B

11. D

12. C

13. C

14. C

15. B

16. D

17. B

18. A

19. B

20. C

21. D

22. A

23. C

24. D

25. D

26. D

27. B

28. C

29. D

30 .C

31. B

32. D

33. B

34. B

35. C

36. B

37. C

38. C

39. D

40. D

41. C

42. D

43. B

44. B

45. D

46. D

47. D

48. A

49. C

50. B

Đáp án môn Anh thi giỏi nghiệp 2021 mã đề 415

1. A

2. D

3. D

4. B

5.B

6. A

7. A

8. A

9.B

10. C

11. A

12. B

13. B

14. D

15. D

16. A

17. C

18. A

19. B

20. D

21. C

22. C

23. D

24. B

25. B

26. D

27. D

28. D

29. B

30. C

31. D

32. A

33. A

34. A

35. C

36. A

37. D

38. A

39. C

40. B

41. C

42. A

43. C

44. A

45. D

46. C

47. D

48. A

49. C

50. D


Đáp án môn Anh thi giỏi nghiệp 2021 mã đề 416

1.D

2.B

3.D

4.D

5.D

6.C

7.D

8.A

9.D

10.C

11.C

12.C

13.B

14.A

15.D

16.C

17.A

18.C

19.A

20.B

21.D

22.D

23.B

24.D

25.C

26.C

27.B

28.B

29.B

30.D

31.D

32.D

33.C

34.C

35.B

36.B

37.B

38.C

39.C

40.B

41.D

42.D

43.B

44.D

45.B

46.C

47.B

48.D

49.C

50.C

Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 417

1. C

2. C

3. C

4. B

5. B

6. C

7. B

8. A

9. C

10. D

11. A

12. C

13. D

14. A

15. A

16. C

17. C

18. B

19. D

20. D

21. D

22. A

23. B

24. C

25. C

26. D

27. A

28. D

29. D

30. C

31. D

32. D

33. A

34. A

35. D

36. D

37. A

38. D

39. A

40. D

41. A

42. C

43. A

44. C

45. C

46. A

47. C

48. D

49. A

50. C

Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 418

1.B

2.C

3.A

4.D

5.C

6.B

7.B

8.C

9.C

10.A

11.D

12.B

13.A

14.B

15.B

16.B

17.D

18.D

19.D

20.C

21.A

22.D

23.C

24.C

25.D

26.C

27.A

28.D

29.A

30.C

31.C

32.D

33.D

34.A

35.D

36.C

37.A

38.A

39.C

40.D

41.A

42.A

43.D

44.C

45.A

46.A

47.A

48.D

49.B

50.C

Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 419

1. D

2. C

3. D

4. A

5. B

6. C

7. C

8. D

9. C

10. D

11. A

12. D

13. B

14. D

15. A

16. B

17. A

18. B

19. D

20. C

21. B

22. C

23. C

24. D

25. C

26. A

27. D

28. C

29. A

30. C

31. D

32. A

33. A

34. B

35. B

36. B

37. A

38. A

39. B

40. A

41. A

42. B

43. A

44. D

45. D

46. B

47. A

48. C

49. C

50. B

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 420

1.A

2.C

3.D

4.C

5.B

6.C

7.C

8.A

9.D

10.D

11.C

12.B

13.B

14.D

15.D

16.A

17.C

18.C

19.A

20.C

21.A

22.D

23.D

24.D

25.A

26.B

27.C

28.D

29.C

30.D

31D

32.C

33.B

34.B

35.C

36.B

37.B

38.D

39.A

40.D

41.C

42.B

43.D

44.D

45.A

46.B

47.A

48.C

49.A

50.B

Đáp án môn Anh thi giỏi nghiệp 2021 mã đề 421

1. D

2. C

3. B

4. C

5. D

6. C

7. C

8. C

9. B

10. A

11. A

12. D

13. D

14. B

15. A

16. B

17. C

18. B

19. B

20. B

21. A

22. A

23. B

24. B

25. A

26. C

27. B

28. A

29. A

30. D

31. C

32. C

33. A

34. A

35. A

36. B

37. B

38. A

39. C

40. C

41. C

42. A

43. C

44. A

45. B

46. B

47. A

48. C

49. A

50. B


Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 422

1.D

2.D

3.A

4.B

5.A

6.A

7.B

8.C

9.B

10.D

11.C

12.D

13.B

14.C

15.D

16.C

17.D

18.A

19.A

20.D

21.A

22.A

23.D

24.C

25.B

26.A

27.A

28.D

29.C

30.D

31.B

32.D

33.A

34.A

35.C

36.B

37.B

38.C

39.A

40.C

41.B

42.B

43.B

44.C

45.A

46.C

47.B

48.A

49.C

50.C

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 423

1. A

2. B

3. D

4. C

5. B

6. D

7. D

8. A

9. B

10. B

11. A

12. B

13. A

14. C

15. B

16. D

17. D

18. C

19. B

20. D

21. B

22. D

23. A

24. D

25. C

26. C

27. D

28. C

29.A

30.C

31. C

32. A

33. B

34. A

35. A

36. A

37. A

38. D

39. D

40. B

41. A

42. D

43. D

44. B

45. C

46. B

47. C

48. A

49. D

50. C

Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 424

1.D

2.A

3.B

4.D

5.B

6.A

7.C

8.B

9.D

10.B

11.D

12.B

13.A

14.C

15.B

16.A

17.D

18.A

19.B

20.A

21.D

22.C

23.C

24.A

25.A

26.B

27.A

28.C

29.A

30.A

31.B

32.A

33.A

34.B

35.D

36.B

37.D

38.C

39.C

40.D

41.C

42.C

43.D

44.C

45.D

46.D

47.D

48.B

49.C

50.B

2. Đáp án Đề minh họa giờ đồng hồ Anh 2021

1. B

2. A

3. D

4. A

5. D

6. B

7. A

8. B

9. C

10. A

11. D

12. A

13. A

14. A

15. C

16. A

17. A

18. B

19. A

20. B

21. A

22. A

23. C

24. A

25. B

26. B

27. A

28. B

29. D

30. B

31.B

32. D

33. D

34. C

35. A

36.C

37. A

38. B

39. B

40. A

41.B

42.A

43. B

44. D

45. D

46. A

47. C

48. A

49. B

50. D

3. Đề tham khảo 2021 môn giờ đồng hồ Anh thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc gia

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1: A. Maintained B. Promoted C. Required D. Argued

Question 2: A. Tall B. Late C. Safe D. Same

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary bít tất tay in each of the following questions.

Question 3: A. Achieve B. Supply C. Insist D. Offer

Question 4: A. Tradition B. Candidate C. Industry D. Customer

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Question 5: He"s American, ____________

A. Won"t he

B. Didn"t he

C. Doesn"t he

D. Isn"t he

Question 6: The flood victims ____________ with food & clean water by the volunteers.

A. Provided

B. Were provided

C. Were providing

D. Provide

Question 7: Many students are worried ____________ the coming exam.

A. About

B. On

C. From

D. To

Question 8: ____________ it is, the more uncomfortable we feel.

A. Hotter

B. The hotter

C. Hottest

D. The hottest

Question 9: He was fascinated by the ____________ car at the exhibition.

A. Red German old

B. German old red

C. Old red German

D. Old German red

Question 10: Mike ____________ his favourite program on TV when the lights went out.

A. Was watching

B. Is watching

C. Watched

D. Watches

Question 11: My uncle lives a happy life ____________ his disability

A. Because of

B. Because

C. Though

D. In spite of

Question 12: Mrs Brown will have worked at this school for 30 years ____________

A. By the time she retires

B. When she retired

C. As soon as she had retired

D. After she had retired

Question 13: ____________the report to the manager, she decided to take a rest.

A. Having handed in

B. Handed in

C. To hand in

D. Being handed in

Question 14: This restaurant is ____________ with those who lượt thích Vietnamese food.


A. Popular

B. Popularly

C. Popularise

D. Popularity

Question 15: Tom"s brother asked him khổng lồ ____________ the music so that he could sleep.

A. Close down

B. Go up

C. Turn down

D. Stand up

Question 16: When Linda was little, her mother used to____________ her a bedtime story every night.

A. Tell

B. Speak

C. Say

D. Talk

Question 17: Students from other schools have to pay a small ____________to join the club.

Xem thêm: Sách Nói Hiểu Về Trái Tim Minh Niệm : 9786045855287, Hiểu Về Trái Tim : Nghệ Thuật Sống Hạnh Phúc

A. Fee

B. Fare

C. Wage

D. Salary

Question 18: As the season turns from spring to lớn summer, some people feel a bit under the____________ & can"t concentrate fully on their work.

A. Storm

B. Weather

C. Climate

D. Rain

Question 19: James had a cosy birthday buổi tiệc ngọt at trang chủ last Friday in the ____ of his close friends.

A. Company

B. Business

C. Atmosphere

D. Residence

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 20: It"s great to go out on such a lovely day.

A. Ugly

B. Beautiful

C. Old

D. Modern

Question 21: Josh"s ambition is khổng lồ become a successful businessman like his father.

A. Dream

B. Doubt

C. Pleasure

D. Patience

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 22: You should dress neatly for the interview lớn make a good impression on the interviewers.

A. Untidily

B. Formally

C. Unfairly

D. Comfortably

Question 23: The Covid-19 pandemic has taken a heavy toll on the country"s aviation industry due khổng lồ international travel restrictions.

A. Considerably benefited

B. Negatively changed

C. Severely damaged

D. Completely replaced

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the option that best completes each of the following exchanges.

Question 24: Tim is talking to Peter, his new classmate, in the classroom.

- Tim: "How far is it from your house khổng lồ school, Peter?” - Peter: “

A. About five kilometres

B. A bit too old

C. Not too expensive

D. Five hours ago

Question 25: Jack và David are talking about taking a gap year. - Jack: "I think taking a gap year is a waste of time."

- David: “ It gives gap-year takers a lot of valuable experiences.”

A. I agree with you

B. I don"t quite agree

C. It"s right

D. My pleasure

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 26 khổng lồ 30.

The Best Students According khổng lồ most professors, mature students are ideal students because they are hard-working và become actively involved in all aspects of the learning process. The majority of mature students have a poor educational (26)_ but they manage to vị exceptionally well at tertiary level. (27) many of them have a job và children to raise, they are always present at seminars và lectures & always hand in essays on time. They lượt thích studying and writing essays & they enjoy the class discussions (28) take place. Consequently, they achieve excellent results. In fact, as they have experienced many of life"s pleasures, they are nội dung with their lives and this has a positive effect on their attitude, making them eager khổng lồ learn.

On the other hand, despite their enthusiasm và commitment, mature students suffer from anxiety. The fact that they have made (29) sacrifices to lớn get into university puts extra pressure on them to lớn succeed. Nevertheless, completing a degree gives mature students a sense of achievement, (30) their confidence and improves their job prospects.

. (Adapted from Use of English for All Exams by E. Moutsou)

Question 26: A. Development B. Background C. Basement

D. Institution

Question 27: A. Although

B. But

C. So

D. And

Question 28: A. Whom

B. Which

C. Where

D. When

Question 29: A. Every

B. Another

C. Much

D. Many

Question 30: A. Arises

B. Boosts

C. Mounts

D. Surges

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the questions from 31 to lớn 35.

Marcel Bich, a French manufacturer of traditional ink pens, was the man turning the ballpoint pen into an cống phẩm that today almost anyone can afford. Bich was shocked at the poor chất lượng of the ballpoint pens that were available, and also at their high cost. However, he recognised that the ballpoint was a firmly established invention, and he decided to lớn design a cheap pen that worked well và would be commercially successful.

Bich went khổng lồ the Biro brothers & asked them if he could use the kiến thiết of their original invention in one of his own pens. In return, he offered lớn pay them every time he sold a pen. Then, for two years, Bich studied the detailed construction of every ballpoint pen that was being sold, often working with a microscope.

By 1950, he was ready khổng lồ introduce his new wonder: a plastic pen with a clear barrel that wrote smoothly, did not leak and only cost a few cents. He called it the ‘Bic Cristal’. The ballpoint pen had finally become a practical writing instrument. The public liked it immediately, & today it is as common as the pencil. In Britain, they are still called Biros, & many Bic models also say ‘Biro’ on the side of the pen, lớn remind people of their original inventors.

Bich became extremely wealthy thanks lớn his invention, which had worldwide appeal. Over the next 60 years his company, Société Bic, opened factories all over the world và expanded its range of inexpensive products. Today, Bic is as famous for its lighters và razors as it is for its pens, and you can even buy a Bic mobile phone.