Điểm Chuẩn Trường Đại Học Kinh Tế Huế

alkasirportal.com update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các trường nhanh nhất, vừa đủ nhất.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học kinh tế tài chính - Đại học Huế

**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu có).

Tham khảo không thiếu thốn thông tin trường mã ngành của trường Đại học tài chính - Đại học Huế để mang thông tin chuẩn xác điền vào hồ nước sơ đk vào trường Đại học. Điểm chuẩn vào trường Đại học kinh tế - Đại học tập Huế như sau:

Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Kinh tế

14

15

Kinh tế nông nghiệp

14

15

16

Kinh doanh nông nghiệp

14

Kế toán

16,50

18

Kiểm toán

16,50

18

Hệ thống cai quản thông tin

14

15

16

Thống kê kinh tế

14

15

16

Kinh doanh mến mại

16

18

Thương mại năng lượng điện tử

16

18

Quản trị khiếp doanh

18

20

Marketing

18

20

Quản trị nhân lực

18

20

Tài thiết yếu - Ngân hàng

15

17

Kinh tế bao gồm trị

15

15

16

Tài bao gồm - ngân hàng (chương trình liên kết)

14

15

16

Song ngành kinh tế tài chính - Tài chính

14

15

Quản trị kinh doanh (chương trình liên kết)

15

16

16

Kinh tế CLC

14

15

18

Kiểm toán CLC

16,50

18

17

Hệ thống thông tin cai quản CLC

14

15

Quản trị kinh doanh CLC

16

18

22

Tài chính - ngân hàng CLC

15

17

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

15

Kinh tế quốc tế

15

Tìm hiểu các trường ĐH quanh vùng Miền Trung để sớm có ra quyết định trọn trường nào mang đến giấc mơ của bạn.


*

*

*
*
*
*
*
*
*