Mình tổng hợp file nghe audio mp3

     

Dưới đó là File Nghe giờ đồng hồ Trung của cuốn một trong những bộ Giáo trình Hán ngữ 6 Quyển Phiên bản mới

Bài 1:

a: bài bác khóa và từ mới

https://dl.dropboxusercontent.com/s/aqk8kgrhjh3gv06/Bai%201%20B%C3%A0i%20kh%C3%B3a%20v%C3%A0%20t%E1%BB%AB%20m%E1%BB%9Bi.mp3

b: bài tập luyện đọc 

https://dl.dropboxusercontent.com/s/5uqboqbd5g9kfp7/B%C3%A0i%201%20B%C3%A0i%20t%E1%BA%ADp%20luy%E1%BB%87n%20%C4%91%E1%BB%8Dc.mp3

c: Ngữ âm

https://dl.dropboxusercontent.com/s/zeepekgb9dhzsa5/B%C3%A0i%201%20Ng%E1%BB%AF%20%C3%A2m.mp3

Bài 2:

a: bài khóa và từ mới

https://dl.dropboxusercontent.com/s/neysbklwioxvv9s/Bai%202%20B%C3%A0i%20kh%C3%B3a%20v%C3%A0%20t%E1%BB%AB%20m%E1%BB%9Bi.mp3

b: bài tập luyện đọc 

https://dl.dropboxusercontent.com/s/7qbmq2g7igeb8ko/B%C3%A0i%202%20B%C3%A0i%20t%E1%BA%ADp%20luy%E1%BB%87n%20%C4%91%E1%BB%8Dc.mp3

c: Ngữ âm

https://dl.dropboxusercontent.com/s/pbmszgob9y5owkk/B%C3%A0i%202%20Ng%E1%BB%AF%20%C3%A2m.mp3

Bài 3:

a: bài khóa với từ mới

https://dl.dropboxusercontent.com/s/msep1ruzw1ubdyt/Bai%203%20B%C3%A0i%20kh%C3%B3a%20v%C3%A0%20t%E1%BB%AB%20m%E1%BB%9Bi.mp3

b: bài bác tập luyện đọc 

https://dl.dropboxusercontent.com/s/ro6tl9hemrhsqqa/B%C3%A0i%203%20B%C3%A0i%20t%E1%BA%ADp%20luy%E1%BB%87n%20%C4%91%E1%BB%8Dc.mp3

c: Ngữ âm

https://dl.dropboxusercontent.com/s/k0wlom7j13r53ad/B%C3%A0i%203%20Ng%E1%BB%AF%20%C3%A2m.mp3

Bài 4:

a: bài xích khóa cùng từ mới

https://dl.dropboxusercontent.com/s/orurqr7rbckca6z/Bai%204%20B%C3%A0i%20kh%C3%B3a%20v%C3%A0%20t%E1%BB%AB%20m%E1%BB%9Bi.mp3

b: bài bác tập luyện đọc 

https://dl.dropboxusercontent.com/s/2iku0ygfuxq7j2l/B%C3%A0i%204%20B%C3%A0i%20t%E1%BA%ADp%20luy%E1%BB%87n%20%C4%91%E1%BB%8Dc.mp3

c: Ngữ âm

https://dl.dropboxusercontent.com/s/onr81xd7lgurgl5/B%C3%A0i%204%20Ng%E1%BB%AF%20%C3%A2m.mp3

Bài 5:

a: bài xích khóa và từ mới

https://dl.dropboxusercontent.com/s/qwqza3c2iiw3nyx/Bai%205%20B%C3%A0i%20kh%C3%B3a%20v%C3%A0%20t%E1%BB%AB%20m%E1%BB%9Bi.mp3

b: bài xích tập luyện đọc 

https://dl.dropboxusercontent.com/s/nkcihizfmkxmx6w/B%C3%A0i%205%20B%C3%A0i%20t%E1%BA%ADp%20luy%E1%BB%87n%20%C4%91%E1%BB%8Dc.mp3

c: Ngữ âm

https://dl.dropboxusercontent.com/s/7tsws1x7048ymf1/B%C3%A0i%205%20Ng%E1%BB%AF%20%C3%A2m.mp3

Bài 6:

https://dl.dropboxusercontent.com/s/15t1822w8e5c3hy/B%C3%A0i%206.mp3

Bài 7:

https://dl.dropboxusercontent.com/s/1y2f45l84oevhyl/B%C3%A0i%207.mp3

Bài 8:

https://dl.dropboxusercontent.com/s/011n7va1r7xpbp5/B%C3%A0i%208.mp3

Bài 9:

https://dl.dropboxusercontent.com/s/wtzicvb3kmbndcj/B%C3%A0i%209.mp3

Bài 10:

https://dl.dropboxusercontent.com/s/f7l7awiqxsgtpnu/B%C3%A0i%2010.mp3

Bài 11:

https://dl.dropboxusercontent.com/s/q74abv551rddnjp/B%C3%A0i%2011.mp3

Bài 12:

https://dl.dropboxusercontent.com/s/kxoeqqju7bmcngh/B%C3%A0i%2012.mp3

Bài 13:

https://dl.dropboxusercontent.com/s/8cy3z0v83atmq2j/B%C3%A0i%2013.mp3

Bài 14:

https://dl.dropboxusercontent.com/s/zg0o7dk7q59jfk1/B%C3%A0i%2014.mp3

Bài 15:

https://dl.dropboxusercontent.com/s/jvqto8wdygjssc3/B%C3%A0i%2015.mp3

Link tải File Nghe Audio Giáo trình Hán ngữ Quyển 1: Phiên bản mới trên đây