Gdp Đông Nam Á 2017

Tăng trưởng ngắn hạn ở ASEAN giữ ở mức trung bình, báo cáo Cập nhật Triển vọng ghê tế quần thể vực Đông nam giới Á, Trung Quốc với Ấn Độ năm 2016 của alkasirportal.com cho biết

Bạn đang xem: Gdp đông nam á 2017

 

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, VUI LÒNG LIÊN HỆ

Trung tâm phát triển alkasirportal.com: Naoko.kawaguchi

Xem thêm: Vọng Cổ Đếm Từ Số 1 Đến 100, Hoài Linh Hát Cải Lương Đếm Từ 1 Đến 100

alkasirportal.com, trưởng phòng ban Châu Á, Trung tâm trở nên tân tiến alkasirportal.com; Điện thoại: +336 2719 05 19.

Để biết thêm tin tức về report Cập nhật Triển vọng kinh tế khoanh vùng Đông phái nam Á, china và Ấn Độ 2016 của alkasirportal.com cùng với từng đất nước cụ thể, xin mời truy nã cập: http://www.alkasirportal.com/dev/asia-pacific /.

Bảng 1: lớn lên GDP thực tế ở các nước Châu Á new nổi (Thay đổi phần trăm hàng năm)


Quốc gia

2014

2015

2016

2017

ASEAN-5

Indonesia

5.0

4.8

5.2

5.9

Malaysia

6.0

5.0

4.6

4.8

Philippines

6.1

5.9

6.0

6.1

Thái Lan

0.8

2.8

3.3

3.6

Việt Nam

6.0

6.7

6.3

6.1

Brunei Darussalam cùng Singapore

Brunei Darussalam

-2.3

-0.6

0.8

1.1

Singapore

2.9

2.0

2.3

2.4

Các nước CLM

Cambodia

7.1

7.0

7.1

7.1

CHDCND Lào

7.4

7.4

7.1

7.1

Myanmar

8.7

8.7

8.2

8.3

Trung Quốc với Ấn Độ

Trung Quốc

7.3

6.9

6.5

6.2

Ấn Độ

7.2

7.4

7.4

7.5

Bình quân 10 nước ASEAN

4.6

4.7

4.9

5.3

Bình quân các nước châu Á mới nổi

6.7

6.6

6.4

6.3


Nguồn: Trung tâm cải tiến và phát triển alkasirportal.com