Giải tiếng anh trên mạng lớp 3

     

Đề thi Violympic Toán giờ đồng hồ Anh lớp 3 vòng 3

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng mông năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng giành riêng cho học sinh lớp 3 bao gồm đáp án đi cùng. Mời quý thầy cô và những em học viên tải về đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 để xem thêm và ôn luyện. Chúc các em đạt kết quả cao nhất tại kỳ thi Violympic sắp tới tới.

Bạn đang xem: Giải tiếng anh trên mạng lớp 3

Đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 3 vòng 8 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 3 vòng 8 năm năm ngoái - 2016

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 3 năm học 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng ba năm năm 2016 - 2017

Bài 1: bố trí theo sản phẩm tự tăng dần


Bài 2: Điền công dụng thích thích hợp vào vị trí trống

Câu 1: 5 x 8 + 95 ... 700 - 548

Câu 2: Calculate: 123 + 222 = ...

Câu 3: The number just after 659 is ...

Xem thêm: Giúp Em Câu Đèn Và Hiển Thị Nokia C2, C2 00 Mat Den Man Hinh Va Phim

Câu 4: The number 795, the digit ... Is in the ones place.

Câu 5: A polyline ABCD"s length is 543cm. The total length of AB và BC is 227cm. The length of CD is ...cm

Câu 6: Find X such that 5 x 9 + 13

Câu 8: How many squares are there in this figure?

Bài 3: Cóc tiến thưởng tài ba

Câu 1: In 892, which digit is in the tens place?

a) 1 b) 2 c) 8 d) 9

Câu 2: Compute 783 - 107 + 15 = ...

a) 692 b) 691 c) 681 d) 682

Câu 3: Which of the following numbers is the smallest?

a) 435 b) 457 c) 547 d) 534

Câu 4: Which of the following numbers has digit 9 in the hundred place?

a) 946 b) 219 c) 395 d) 359

Câu 5: How many distinct 3 - digit numbers that can be formed by using 3 digit 3, 4, 5 are there?

a) 6 b) 4 c) 8 d) 3

Câu 6: How many triangles are there in this figure?a) 6 b) 7 c) 8 d) 9

Câu 7: How many numbers from 10 lớn 99 have sum of their digits equal khổng lồ 9?

a) 10 b) 20 c) 18 d) 9

Câu 8: 223 + ... = 338. The correct number to lớn fill in the blank is?

a) 163 b) 166 c) 165 d) 164

Câu 9: Choose the greatest number

a) 148 b) 481 c) 814 d) 841

Câu 10: Write consecutive numbers from 1 lớn 15 to khung one number, then this number has ... Digits

a) 27 b) 30 c) 15 d) 21

Đáp án đề thi Violympic Toán giờ đồng hồ Anh lớp 3 vòng 3

Bài 1: thu xếp theo thứ tự tăng dần