Góc ảnh sigma 30 1.4 art

     

Chụp chân dung trên A7R II với Sigma 30 F1.4 ở khẩu F1.4 đã tạo ra bức ảnh hơi đẹp, đường nét căng tại khẩu F1.4Thông số kỹ thuật chụp: Sony A7R II + Sigma 30 F1.4, 30mm, 1/200s, ISO 100, -0.3EV

*

Những bức ảnh chân dung ở khẩu lớnF1,4( Thông số kỹ thuật F1.4,30mm, 1/5000s, ISO 100, -0,7 EV )

*

Những bức ảnh chân dung ở khẩu lớnF1,4( Thông số kỹ thuật F1.4,30mm, 1/320s,ISO 100)

*

Những bức ảnh chân dung ở khẩu lớnF1,4( Thông số kỹ thuật F1.4,30mm, 1/60s,ISO 200)

*

Những bức ảnh chân dung ở khẩu lớnF1,4( Thông số kỹ thuật F1.4,30mm, 1/160s,ISO 2500, -0,7 EV )

*

Chụp cảnh với Sigma 30 F1.4 ở khẩu nhỏ vẫncho color rất đẹp với sắc nét các chi tiết bên trên ảnh.( Thông số kỹ thuật F16,30mm, 1/160s,ISO 100, -0,7 EV )

*

Chụp cảnh với Sigma 30 F1.4 ở khẩu nhỏ vẫncho color rất đẹp với sắc nét các chi tiết trên ảnh.( Thông số kỹ thuật F5.,30mm, 1/1000s,ISO 100, -0,7 EV )


*

Những bức ảnh chân dung ở khẩu lớnF1,4( Thông số kỹ thuật F1.4,30mm, 1/30s,ISO 125, -0.7EV)


*
Những bức ảnh chân dung ở khẩu lớnF1,4( Thông số kỹ thuật F1.4,30mm, 1/320s,ISO 100)