ѕữa tươi không đường (hoặᴄ ᴄó đường ᴄũng đượᴄ) -220ml•ѕữa đặᴄ•- 200g trà ѕâm dứa hoặᴄ bất kì loại trà nào mà bạn thíᴄh•nướᴄ đun ѕôi•Bột năng•bột ᴄa ᴄao hoặᴄ 20g bột ᴄà phê gói pha ѕẵn•Nướᴄ ѕôi ѕùng ѕụᴄ Katherine Chen •" data-ingredientѕ-highlighter-limit-ᴠalue="8" data-ingredientѕ-highlighter-tokenѕ-ᴠalue=""> Thanh Thuỳ •" data-ingredientѕ-highlighter-limit-ᴠalue="8" data-i" /> ѕữa tươi không đường (hoặᴄ ᴄó đường ᴄũng đượᴄ) -220ml•ѕữa đặᴄ•- 200g trà ѕâm dứa hoặᴄ bất kì loại trà nào mà bạn thíᴄh•nướᴄ đun ѕôi•Bột năng•bột ᴄa ᴄao hoặᴄ 20g bột ᴄà phê gói pha ѕẵn•Nướᴄ ѕôi ѕùng ѕụᴄ Katherine Chen •" data-ingredientѕ-highlighter-limit-ᴠalue="8" data-ingredientѕ-highlighter-tokenѕ-ᴠalue=""> Thanh Thuỳ •" data-ingredientѕ-highlighter-limit-ᴠalue="8" data-i" />

Nguồn gốc trà sữa trân châu

•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"châu","sữa","trà","trân">">

Bạn đang xem: Nguồn gốc trà sữa trân châu

sữa tươi không đường (hoặc có đường cũng được) -220ml•sữa đặc•- 200g trà sâm dứa hoặc bất kỳ loại trà như thế nào mà các bạn thích•nước đun sôi•Bột năng•bột ca cao hoặc 20g bột cafe gói pha sẵn•Nước sôi sùng sục
*
Katherine Chen
*

•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"châu","sữa","trà","trân">">
*
Thanh Thuỳ
*

•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"châu","sữa","trà","trân">">
Bột năng•bông Hoa đậu biếc•Trà thô (trà đen, trà ô lông)•Sữa đặc•Sữa tươi (có con đường hoặc ko đường)•Nước•Đường cát•bí đao
*
Thỏ Xám
•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"châu","sữa","trà","trân">">
•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"châu","sữa","trà","trân">">

Xem thêm: Phim Anh Đã Yêu Bạn Thân Của Em (Htv7) (53 Tập), Anh Đã Yêu Bạn Thân Của Em

•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"châu","sữa","trà","trân">">
bột năng•bột ca cao để tạo nên màu cùng độ thơm•Đường black hoặc đường vàng•trà ô long hoặc các loại trà nào bạn thích•sữa tươi bao gồm đường•sữa đặc
•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"châu","sữa","trà","trân">">
Trân châu•Đường đen•Đường nâu (nấu ăn)•Trà đen (Hồng trà hay olong thì tuỳ)•nước•bột béo•đường trắng
•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"châu","sữa","trà","trân">">
•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"châu","sữa","trà","trân">">
bột năng•bột ca cao•đường•Đường hoặc sữa đặc•Trà black hoặc trà Ô Long•sữa tươi không đường•e60 ml nước
•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"châu","sữa","trà","trân">">
•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"châu","sữa","trà","trân">">
•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"châu","sữa","trà","trân">">
•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"châu","sữa","trà","trân">">
•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"châu","sữa","trà","trân">">