Influence Đi Với Giới Từ Nào

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam giới BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtTnhân hậu Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage TranslationTừ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary

Bạn đang xem: Influence đi với giới từ nào

*

*

Xem thêm: Học Phí Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng ? Học Phí Ngoại Ngữ Thần Đồng Bao Nhiêu

influencedanh từ (influence on somebody toàn thân / something) tác động, tính năng the influence of the moon (on the tides), of the climate (on agricultural production) ảnh hưởng của phương diện trăng (so với tbỏ triều), của nhiệt độ (đối với phân phối (nông nghiệp)) the influence of parents on their children ảnh hưởng của cha mẹ so với con cái khổng lồ have a good/bad/beneficial/harmful/pernicious influence on somebody"s behaviour/character bao gồm ảnh hưởng tốt/xấu/gồm lợi/tất cả hại/nguy hiểm đối với hạnh kiểm/tính cách của ai khổng lồ exercise one"s influence on someone gây tác động đối với ai, đẩy mạnh ảnh hưởng đối với ai khổng lồ be under somebody"s influence chịu đựng ảnh hưởng của người nào uy cố, thế lực his parents no longer have sầu any real influence over hyên phụ huynh cậu ấy không hề uy cố kỉnh thực thụ nào đối với cậu ấy to use one"s influence with somebody toàn thân áp dụng uy nạm của bản thân mình so với ai she has great influence with the manager and could no doubt help you cô ấy vô cùng tất cả tác động cùng với ông giám đốc, cần chắc chắn là sẽ giúp đỡ được anh đụng trường đoản cú ảnh hưởng, đưa ra pân hận, tác động bad weather influences the peddlers" business tiết trời xấu ảnh hưởng tới việc làm cho nạp năng lượng của không ít người bán hàng rong it"s clear that her painting has been influenced by Picasso ví dụ là cách vẽ ttinh ma của cô ấy ấy sẽ Chịu tác động của Picasso what influenced them lớn steal this sum of money? điều gì vẫn khiến cho chúng đánh cắp số tiền này? ảnh hưởng, tác dụng
*

/"influəns/ danh tự ảnh hưởng, tác dụng under the influence of chịu tác động của, vị tác động của to lớn exercise one"s influence on someone gây tác động so với ai, phát huy tác động đối với ai uy ráng, quyền năng a person of influence người có gia thế người dân có hình họa hưởng; điều gồm ảnh hưởng; điều gồm tác dụng người có quyền năng