Theo dõi hiệu lựᴄ VB Chia ѕẻ qua: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO __________ Số: 22/2021/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độᴄ lập - Tự do - Hạnh phúᴄ _______________________ Hà Nội, ngàу 20 tháng 7 năm 2021 Căn ᴄứ Luật Giáo dụᴄ ngàу 14 tháng 6 năm 2019;Căn ᴄứ Nghị định ѕố 69/2017/NĐ-CP ngàу 25 tháng 5 năm 2017 ᴄủa Chính p" /> Theo dõi hiệu lựᴄ VB Chia ѕẻ qua: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO __________ Số: 22/2021/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độᴄ lập - Tự do - Hạnh phúᴄ _______________________ Hà Nội, ngàу 20 tháng 7 năm 2021 Căn ᴄứ Luật Giáo dụᴄ ngàу 14 tháng 6 năm 2019;Căn ᴄứ Nghị định ѕố 69/2017/NĐ-CP ngàу 25 tháng 5 năm 2017 ᴄủa Chính p" />

Khen Thưởng Theo Thông Tư 22

nắm tắt câu chữ VB gốc Tiếng Anh hiệu lực thực thi VB tương quan Lược đồ ngôn từ MIX mua về
Đăng nhập thông tin tài khoản alkasirportal.com cùng đăng cam kết sử dụng ứng dụng tra cứu vớt văn bản.

Bạn đang xem: Khen thưởng theo thông tư 22

">Theo dõi hiệu lực thực thi hiện hành VB
chia sẻ qua:
*
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO __________

Số: 22/2021/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc _______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2021


Căn cứ Luật giáo dục và đào tạo ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 mon 5 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo;


Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ giáo dục Trung học;

Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ban hành Thông tư phương tiện về review học sinh trung học các đại lý và học viên trung học tập phổ thông.


1. Thông bốn này phép tắc về tấn công giá hiệu quả rèn luyện với học tập của học sinh trung học đại lý và học sinh trung học diện tích lớn (sau phía trên gọi phổ biến là học sinh), bao gồm: đánh giá công dụng rèn luyện cùng học tập của học sinh; sử dụng kết quả đánh giá; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
2. Thông tư này áp dụng đối với trường trung học tập cơ sở, ngôi trường trung học tập phổ thông, trường phổ thông có rất nhiều cấp học, trường siêng biệt, cơ sở giáo dục khác tiến hành Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông do bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành (sau đây điện thoại tư vấn là Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông), cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.
1. Đánh giá hiệu quả rèn luyện với học tập của học sinh là hoạt động thu thập, phân tích, xử lí thông tin trải qua quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, dấn xét quá trình rèn luyện cùng học tập của học viên trong những môn học bắt buộc, môn học tự chọn, chuyển động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục đào tạo của địa phương (sau đây gọi tầm thường là môn học) trong Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông; tứ vấn, hướng dẫn, khích lệ học sinh; chứng thực kết quả dành được của học sinh; tin báo phản hồi đến giáo viên và học viên để điều chỉnh quá trình dạy học tập và giáo dục và đào tạo (sau đây gọi bình thường là dạy học).
2. Đánh giá thường xuyên là vận động đánh giá công dụng rèn luyện và học tập của học sinh diễn ra trong quá trình thực hiện vận động dạy học tập theo yêu cầu cần đã đạt được quy định trong Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông; báo tin phản hồi mang đến giáo viên và học sinh để kịp thời kiểm soát và điều chỉnh trong quy trình dạy học; hỗ trợ, xúc tiến sự tiến bộ của học sinh; xác thực kết quả đã có được của học viên trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ rèn luyện cùng học tập.
3. Đánh giá chỉ định kì là hoạt động đánh giá kết quả rèn luyện cùng học tập sau một giai đoạn trong những năm học nhằm xác minh mức độ ngừng nhiệm vụ rèn luyện cùng học tập của học viên theo yêu ước cần có được quy định trong Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông; đưa tin phản hồi được cho cán bộ cai quản giáo dục, giáo viên, học sinh để điều chỉnh hoạt động dạy học; xác nhận kết quả có được của học sinh.
Điều 3. Mục đích đánh giáĐánh giá nhằm xác minh mức độ ngừng nhiệm vụ rèn luyện cùng học tập của học sinh theo yêu ước cần dành được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông; báo tin chính xác, kịp thời để học viên điều chỉnh chuyển động rèn luyện và học tập, cán bộ thống trị giáo dục và gia sư điều chỉnh hoạt động dạy học.
Điều 4. Yêu cầu đánh giá

1. Đánh giá căn cứ vào yêu ước cần có được quy định vào Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông.
2. Đánh giá đảm bảo an toàn tính thiết yếu xác, toàn diện, công bằng, trung thực với khách quan.
3. Đánh giá bằng nhiều phương pháp, hình thức, kĩ thuật và lý lẽ khác nhau; kết hợp giữa reviews thường xuyên và reviews định kì.
4. Đánh giá bởi sự hiện đại của học tập sinh; coi trọng vấn đề động viên, khích lệ sự nỗ lực trong rèn luyện cùng học tập của học tập sinh; không so sánh học sinh với nhau.
Chương IIĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN VÀ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
Điều 5. Bề ngoài đánh giá
1. Đánh giá bằng nhận xét
a) cô giáo dùng hình thức nói hoặc viết để nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh; dìm xét sự tiến bộ, ưu thế nổi bật, hạn chế đa phần của học viên trong quy trình rèn luyện và học tập; tấn công giá tác dụng rèn luyện và học tập của học sinh.
b) học viên dùng vẻ ngoài nói hoặc viết để tự dìm xét về việc triển khai nhiệm vụ rèn luyện và học tập, sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế hầu hết của bạn dạng thân.
c) bố mẹ học sinh, cơ quan, tổ chức, cá nhân có tham gia vào quá trình giáo dục học sinh tin báo phản hồi về việc triển khai nhiệm vụ rèn luyện với học tập của học tập sinh.
d) Đánh giá bởi nhận xét kết quả rèn luyện cùng học tập của học sinh được áp dụng trong nhận xét thường xuyên, review định kì trải qua các bề ngoài kiểm tra, nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh tương xứng với đặc thù của môn học.
2. Đánh giá bởi điểm số
a) Giáo viên sử dụng điểm số để tiến công giá hiệu quả rèn luyện với học tập của học tập sinh.
b) Đánh giá bởi điểm số được thực hiện trong review thường xuyên, reviews định kì trải qua các hiệ tượng kiểm tra, review việc thực hiện nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh phù hợp với đặc thù của môn học.
3. Hình thức đánh giá so với các môn học
a) Đánh giá bởi nhận xét so với các môn học: giáo dục và đào tạo thể chất, Nghệ thuật, Âm nhạc, Mĩ thuật, Nội dung giáo dục đào tạo của địa phương, vận động trải nghiệm, hướng nghiệp; công dụng học tập theo môn học được đánh giá bằng thừa nhận xét theo 01 (một) trong 02 (hai) mức: Đạt, không đạt.
b) Đánh giá bởi nhận xét kết hợp review bằng điểm số đối với các môn học tập trong Chương trình giáo dục phổ thông, trừ các môn học lao lý tại điểm a khoản này; hiệu quả học tập theo môn học tập được review bằng điểm số theo thang điểm 10, nếu thực hiện thang điểm không giống thì nên quy thay đổi về thang điểm 10. Điểm reviews là số nguyên hoặc số thập phân được lấy mang đến chữ số thập phân trước tiên sau khi làm cho tròn số.
Điều 6. Đánh giá thường xuyên
1. Đánh giá liên tiếp được triển khai thông qua: hỏi - đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, thành phầm học tập.
2. Đối với 1 môn học, mỗi học sinh được kiểm tra, reviews nhiều lần, trong đó chọn 1 số lần kiểm tra, tiến công giá cân xứng với quy trình dạy học theo kế hoạch giáo dục và đào tạo của tổ chăm môn, ghi kết quả đánh giá chỉ vào sổ theo dõi và quan sát và đánh giá học sinh (theo lớp học) để thực hiện trong việc đánh giá công dụng học tập môn học theo biện pháp tại khoản 1 Điều 9 Thông tứ này, như sau:
a) Đối cùng với môn học nhận xét bằng dấn xét (không bao hàm cụm siêng đề học tập): mỗi học tập kì lựa chọn 02 (hai) lần.
b) Đối cùng với môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số (không bao gồm cụm chuyên đề học tập tập), lựa chọn số điểm reviews thường xuyên (sau trên đây viết tắt là ĐĐGtx) trong những học kì như sau:- Môn học gồm 35 tiết/năm học: 02 ĐĐGtx.- Môn học có trên 35 tiết/năm học cho 70 tiết/năm học: 03 ĐĐGtx.- Môn học có trên 70 tiết/năm học: 04 ĐĐGtx.
3. Đối với nhiều chuyên đề học hành của môn học tập ở cung cấp trung học phổ thông, mỗi học sinh được kiểm tra, reviews theo từng chuyên đề học tập, trong các số đó chọn tác dụng của 01 (một) lần kiểm tra, reviews làm tác dụng đánh giá chỉ của các chuyên đề học tập. Tác dụng đánh giá của nhiều chuyên đề tiếp thu kiến thức của môn học được xem là kết quả của 01 (một) lần nhận xét thường xuyên của môn học đó với ghi vào sổ quan sát và theo dõi và reviews học sinh (theo lớp học) để áp dụng trong vấn đề đánh giá kết quả học tập môn học tập theo luật tại khoản 1 Điều 9 Thông bốn này.
Điều 7. Đánh giá định kì

1. Đánh giá định kì (không thực hiện đối với cụm chăm đề học tập), gồm reviews giữa kì và nhận xét cuối kì, được tiến hành thông qua: bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên sản phẩm công nghệ tính), bài thực hành, dự án công trình học tập.- thời gian làm bài bác kiểm tra (trên giấy hoặc trên sản phẩm tính) đối với môn học tập (không bao gồm cụm siêng đề học tập) tất cả từ 70 tiết/năm học trở xuống là 45 phút, so với môn học tập (không bao gồm cụm siêng đề học tập tập) gồm trên 70 tiết/năm học tập từ 60 phút mang lại 90 phút; so với môn chuyên tối đa 120 phút.- Đối với bài xích kiểm tra (trên giấy hoặc trên lắp thêm tính) reviews bằng điểm số, đề đánh giá được xây dựng dựa vào ma trận, quánh tả của đề kiểm tra, đáp ứng nhu cầu theo yêu cầu phải đạt của môn học tập được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông.- Đối với bài xích kiểm tra (trên giấy hoặc trên lắp thêm tính) reviews bằng nhấn xét, bài thực hành, dự án học tập, phải được đặt theo hướng dẫn cùng tiêu chí nhận xét theo yêu thương cầu phải đạt của môn học được luật pháp trong Chương trình giáo dục phổ thông trước lúc thực hiện.
2. Trong mỗi học kì, mỗi môn học review bằng dấn xét bao gồm 01 (một) lần review giữa kì cùng 01 (một) lần review cuối kì.
3. Trong những học kì, từng môn học đánh giá bằng thừa nhận xét kết hợp reviews bằng điểm số có 01 (một) điểm review giữa kì (sau trên đây viết tắt là ĐĐGgk) với 01 (một) điểm đánh giá cuối kì (sau đây viết tắt là ĐĐGck).
4. Những học viên không thâm nhập kiểm tra, review đủ số lần theo chế độ tại khoản 2, khoản 3 Điều này nếu bao gồm lí vì bất khả chống thì được kiểm tra, reviews bù với yêu cầu buộc phải đạt tương tự với lần kiểm tra, nhận xét còn thiếu. Bài toán kiểm tra, review bù được triển khai theo từng học kì.
5. Trường hợp học sinh không thâm nhập kiểm tra, review bù theo cách thức tại khoản 4 Điều này thì được review mức chưa đạt hoặc nhận 0 (không) điểm so với lần kiểm tra, review còn thiếu.
Điều 8. Đánh giá kết quả rèn luyện của học tập sinh

1. địa thế căn cứ và tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh
a) Đánh giá kết quả rèn luyện của học viên căn cứ vào yêu cầu cần đạt về phẩm chất đa số và năng lực chung theo những mức độ phù hợp với môn học, cấp cho học mức sử dụng trong Chương trình tổng thể và yêu thương cầu đề xuất đạt về năng lượng đặc thù phương tiện trong chương trình môn học tập trong Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông.
b) gia sư môn học địa thế căn cứ quy định tại điểm a khoản này dìm xét, tấn công giá hiệu quả rèn luyện, sự tiến bộ, ưu thế nổi bật, hạn chế đa số của học sinh trong quy trình rèn luyện và học tập môn học.
c) Giáo viên công ty nhiệm căn cứ quy định trên điểm a khoản này theo dõi quy trình rèn luyện với học tập của học sinh; tham khảo nhận xét, reviews của thầy giáo môn học, thông tin phản hồi của phụ huynh học sinh, những cơ quan, tổ chức, cá thể có tương quan trong quy trình giáo dục học sinh; phía dẫn học sinh tự nhận xét; trên cơ sở đó nhận xét, tiến công giá kết quả rèn luyện của học sinh theo các mức chính sách tại khoản 2 Điều này.
2. Kết quả rèn luyện của học sinh trong từng học tập kì cùng cả năm họcKết quả rèn luyện của học sinh trong từng học kì với cả năm học được đánh giá theo 01 (một) vào 04 (bốn) mức: Tốt, Khá, Đạt, chưa đạt.
a) hiệu quả rèn luyện của học viên trong từng học tập kì- nấc Tốt: Đáp ứng tốt yêu cầu bắt buộc đạt về phẩm chất được phương tiện trong Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông và có nhiều biểu hiện nổi bật.- mức Khá: Đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất được vẻ ngoài trong Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông với có biểu lộ nổi bật nhưng chưa có được mức Tốt.- nấc Đạt: Đáp ứng yêu thương cầu đề nghị đạt về phẩm hóa học được dụng cụ trong Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông.- Mức chưa đạt: Chưa đáp ứng được yêu thương cầu nên đạt về phẩm chất được nguyên tắc trong Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông.
b) hiệu quả rèn luyện của học viên cả năm học- nấc Tốt: học kì II được nhận xét mức Tốt, học kì I được nhận xét từ mức tương đối trở lên.- nút Khá: học kì II được reviews mức Khá, học kì I được reviews từ nút Đạt trở lên; học kì II được reviews mức Đạt, học kì I được nhận xét mức Tốt; học tập kì II được reviews mức Tốt, học tập kì I được review mức Đạt hoặc chưa đạt.- nút Đạt: học kì II được reviews mức Đạt, học kì I được nhận xét mức Khá, Đạt hoặc chưa đạt; học kì II được reviews mức Khá, học tập kì I được reviews mức không đạt.- Mức chưa đạt: các trường hợp còn lại.
Điều 9. Đánh giá tác dụng học tập của học sinh

1. Công dụng học tập của học viên theo môn học
a) Đối cùng với môn học review bằng thừa nhận xét- vào một học kì, kết quả học tập mỗi môn học của học viên được reviews theo 01 (một) vào 02 (hai) mức: Đạt, không đạt.+ mức Đạt: có đủ chu kỳ kiểm tra, reviews theo lý lẽ tại Thông bốn này và toàn bộ các lần được review mức Đạt.+ Mức chưa đạt: các trường hòa hợp còn lại.- Cả năm học, hiệu quả học tập mỗi môn học tập của học viên được nhận xét theo 01 (một) vào 02 (hai) mức: Đạt, không đạt.+ nấc Đạt: kết quả học tập học kì II được reviews mức Đạt.+ Mức không đạt: tác dụng học tập học tập kì II được review mức chưa đạt.

b) Đối với môn học reviews bằng thừa nhận xét kết hợp review bằng điểm số

- Điểm vừa phải môn học kì (sau phía trên viết tắt là ĐTBmhk) so với mỗi môn học được tính như sau:

ĐTBmhk =

TĐĐGtx + 2 x ĐĐGgk + 3 x ĐĐGck

Số ĐĐGtx+ 5


TĐĐGtx: Tổng điểm reviews thường xuyên.

- Điểm mức độ vừa phải môn cả năm (viết tắt là ĐTBmcn) được tính như sau:

ĐTBmcn =

ĐTBmhkI + 2 x ĐTBmhkII

3


ĐTBmhkI Điểm trung bình môn học kì I.

ĐTBmhkII: Điểm vừa phải môn học tập kì II.


2. Hiệu quả học tập trong từng học tập kì, cả năm họcĐối cùng với môn học đánh giá bằng thừa nhận xét kết hợp nhận xét bằng điểm số, ĐTBmhk được áp dụng để đánh giá hiệu quả học tập của học sinh trong từng học tập kì, ĐTBmcn được áp dụng để tiến công giá hiệu quả học tập của học viên trong cả năm học. Tác dụng học tập của học sinh trong từng học tập kì và cả năm học tập được reviews theo 01 (một) vào 04 (bốn) mức: Tốt, Khá, Đạt, không đạt.
a) mức Tốt:- tất cả các môn học reviews bằng nhấn xét được nhận xét mức Đạt.- tất cả các môn học nhận xét bằng dấn xét kết hợp nhận xét bằng điểm số tất cả ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, trong số ấy có ít nhất 06 môn học gồm ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt trường đoản cú 8,0 điểm trở lên.
b) nấc Khá:- tất cả các môn học đánh giá bằng dìm xét được review mức Đạt.- toàn bộ các môn học review bằng dìm xét kết hợp đánh giá bằng điểm số gồm ĐTBmhk, ĐTBmcn tự 5,0 điểm trở lên, trong số đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt trường đoản cú 6,5 điểm trở lên.
c) nút Đạt:- có không ít nhất 01 (một) môn học review bằng dấn xét được nhận xét mức chưa đạt.- Có tối thiểu 06 (sáu) môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp review bằng điểm số gồm ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên; không có môn học tập nào tất cả ĐTBmhk, ĐTBmcn bên dưới 3,5 điểm.
d) Mức chưa đạt: những trường phù hợp còn lại.
3. Điều chỉnh mức đánh giá công dụng học tậpNếu mức đánh giá tác dụng học tập của học kì, cả năm học bị thấp xuống tự 02 (hai) nấc trở lên so với mức đánh giá quy định trên điểm a, điểm b khoản 2 Điều này chỉ do công dụng đánh giá chỉ của nhất 01 (một) môn học thì mức đánh giá hiệu quả học tập của học tập kì đó, cả năm học kia được kiểm soát và điều chỉnh lên mức liền kề.
Điều 10. Đánh giá học viên được miễn học tập phần thực hành thực tế môn giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh

1. Học sinh chạm chán khó khăn trong học tập bởi vì mắc bệnh mãn tính, bị khuyết tật, bị tai nạn ngoài ý muốn hoặc bị bệnh đề xuất điều trị được miễn học tập phần thực hành môn giáo dục đào tạo thể chất, giáo dục đào tạo quốc phòng với an ninh.
2. Hồ sơ xin miễn học tập phần thực hành thực tế môn giáo dục và đào tạo thể chất, giáo dục đào tạo quốc chống và an toàn gồm có: Đơn xin miễn học tập của học sinh và bệnh án hoặc giấy chứng nhận thương tật do cơ sở y tế từ cung cấp huyện trở lên trên cấp.
3. Việc cho phép miễn học phần thực hành thực tế môn giáo dục đào tạo thể chất, giáo dục quốc chống và an toàn đối với những trường hợp vì chưng bị gầy đau hoặc tai nạn chỉ vận dụng trong năm học; những trường hợp mắc bệnh mãn tính, khuyết tật hoặc yêu quý tật lâu dài hơn được áp dụng cho tất cả năm học hoặc cả cấp học. Hiệu trưởng đơn vị trường chất nhận được học sinh được miễn học tập phần thực hành thực tế môn giáo dục đào tạo thể chất, giáo dục đào tạo quốc chống và bình yên theo từng học tập kì hoặc từng năm học.
4. Đối với học sinh được miễn học tập phần thực hành thực tế môn giáo dục đào tạo thể chất, giáo dục quốc chống và an toàn theo nguyên tắc tại Điều này được kiểm tra, đánh giá thay thế bằng nội dung lý thuyết để sở hữu đủ mốc giới hạn kiểm tra, đánh giá theo quy định.
Điều 11. Đánh giá học viên khuyết tật
1. Vấn đề đánh giá hiệu quả rèn luyện và học tập của học sinh khuyết tật được triển khai theo chế độ động viên, khuyến khích sự cố gắng và hiện đại của tín đồ học.
2. Đối với học viên khuyết tật tiếp thu kiến thức theo phương thức giáo dục đào tạo hòa nhập, kết quả rèn luyện với học tập môn học mà học sinh khuyết tật có công dụng đáp ứng được theo yêu ước của Chương trình giáo dục phổ thông thì được review như đối với học sinh bình thường nhưng gồm giảm vơi yêu ước về hiệu quả rèn luyện và học tập. Phần đông môn học tập mà học sinh khuyết tật không có tác dụng đáp ứng theo yêu cầu của Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông thì được tấn công giá công dụng thực hiện tại rèn luyện và học tập theo Kế hoạch giáo dục và đào tạo cá nhân; ko kiểm tra, nhận xét những câu chữ môn học hoặc môn học tập được miễn.
3. Đối với học sinh khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục đào tạo chuyên biệt, kết quả rèn luyện với học tập môn học tập mà học sinh khuyết tật đáp ứng được yêu mong của chương trình giáo dục và đào tạo chuyên biệt được review theo quy định giành riêng cho giáo dục chuyên biệt. Số đông môn học tập mà học sinh khuyết tật không có chức năng đáp ứng được yêu thương cầu giáo dục và đào tạo chuyên biệt thì tiến công giá kết quả thực hiện rèn luyện cùng học tập theo Kế hoạch giáo dục và đào tạo cá nhân.
Chương IIISỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
Điều 12. Được lên lớp, đánh giá lại vào kì ngủ hè, ko được lên lớp
1. Học viên có đủ các điều kiện dưới đây thì được lên lớp hoặc được công nhận ngừng chương trình trung học cơ sở, lịch trình trung học phổ thông:
a) hiệu quả rèn luyện cả năm học (bao gồm hiệu quả đánh giá chỉ lại sau khoản thời gian rèn luyện trong kì nghỉ ngơi hè theo khí cụ tại Điều 13 Thông tứ này) được review mức Đạt trở lên.
b) kết quả học tập cả năm học tập (bao gồm tác dụng đánh giá chỉ lại các môn học tập theo nguyên tắc tại Điều 14 Thông bốn này) được nhận xét mức Đạt trở lên.
c) nghỉ ngơi học không thực sự 45 buổi trong một năm học (tính theo kế hoạch giáo dục và đào tạo 01 buổi/ngày được nguyên tắc trong Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông, bao gồm nghỉ học gồm phép cùng không phép, nghỉ ngơi học liên tục hoặc không liên tục).
2. Trường hợp học viên phải tập luyện trong kì nghỉ ngơi hè thực hiện theo pháp luật tại Điều 13 Thông tư này; học viên phải kiểm tra, review lại môn học tập trong kì nghỉ hè thực hiện theo cơ chế tại Điều 14 Thông tứ này.
3. Học viên không thỏa mãn nhu cầu yêu cầu lý lẽ tại khoản 1 Điều này thì ko được lên lớp hoặc không được công nhận hoàn thành chương trình trung học tập cơ sở, chương trình trung học tập phổ thông.
4. Đối với học viên khuyết tật: Hiệu trưởng căn cứ tác dụng đánh giá học sinh khuyết tật theo nguyên tắc tại Điều 11 Thông bốn này để xét lên lớp hoặc công nhận dứt chương trình trung học cơ sở, chương trình trung học tập phổ thông đối với học sinh khuyết tật.
Điều 13. Tập luyện trong kì ngủ hè
1. Học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học tập được review mức không đạt thì phải rèn luyện vào kì nghỉ hè.
2. Hình thức rèn luyện trong kì nghỉ ngơi hè do Hiệu trưởng quy định.
3. Căn cứ vào vẻ ngoài rèn luyện trong kì ngủ hè, giáo viên công ty nhiệm giao trách nhiệm rèn luyện trong kì nghỉ hè cho học sinh và thông báo đến phụ huynh học sinh. Cuối kì nghỉ ngơi hè, nếu nhiệm vụ rèn luyện được giáo viên chủ nhiệm đánh giá đã chấm dứt (có report về quy trình và công dụng thực hiện trách nhiệm rèn luyện có chữ kí chứng thực của cha mẹ học sinh) thì giáo viên chủ nhiệm đề nghị Hiệu trưởng cho đánh giá lại tác dụng rèn luyện cả năm học tập của học sinh. Công dụng đánh giá lại được sử dụng thay thế cho tác dụng rèn luyện cả năm học nhằm xét lên lớp theo điều khoản tại Điều 12 Thông bốn này.
Điều 14. Kiểm tra, nhận xét lại các môn học tập trong kì nghỉ ngơi hèĐối với những học sinh chưa đủ điều kiện được lên lớp nhưng có tác dụng rèn luyện cả năm học được review từ nút Đạt trở lên, hiệu quả học tập cả năm học được review mức không đạt thì được nhận xét lại hiệu quả học tập những môn học được đánh giá mức chưa đạt (đối với môn học review bằng nhận xét) và các môn học bao gồm ĐTBmcn bên dưới 5,0 điểm (đối với môn học review bằng dấn xét kết hợp đánh giá bằng điểm số). Hiệu quả đánh giá lại của môn học tập nào được sử dụng thay thế sửa chữa cho tác dụng học tập cả năm học tập của môn học đó nhằm xét lên lớp theo biện pháp tại Điều 12 Thông tư này.
Điều 15. Khen thưởng

1. Hiệu trưởng khuyến mãi ngay giấy khen cho học sinh
a) Khen thưởng cuối năm học- Khen thưởng danh hiệu "Học sinh Xuất sắc" đối với những học viên có tác dụng rèn luyện cả năm học được nhận xét mức Tốt, kết quả học tập cả năm học được review mức xuất sắc và có tối thiểu 06 (sáu) môn học tập được reviews bằng nhấn xét phối hợp với đánh giá bằng điểm số có ĐTBmcn đạt từ 9,0 điểm trở lên.- Khen thưởng thương hiệu "Học sinh Giỏi" so với những học viên có hiệu quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức xuất sắc và kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt.
b) Khen thưởng học sinh có thành tích bỗng dưng xuất trong rèn luyện với học tập trong thời hạn học.
2. Học viên có thành tích quan trọng được công ty trường coi xét, đề nghị cấp trên khen thưởng.
Chương IVTRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Điều 16. Nhiệm vụ của Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo
1. Lãnh đạo việc tổ chức triển khai thực hiện đánh giá học sinh ở trong phạm vi quản lí lí.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn những cơ sở giáo dục và đào tạo sử dụng sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học), sổ theo dõi và quan sát và đánh giá học sinh (của giáo viên), học bạ học viên theo mẫu phương tiện tại Phụ lục đương nhiên Thông bốn này. Trường hợp sử dụng dạng hồ sơ năng lượng điện tử, Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên hướng dẫn thực hiện theo lộ trình phù hợp với đk của địa phương, công ty trường, tài năng thực hiện tại của thầy giáo và bảo vệ tính đúng theo pháp của hồ nước sơ điện tử.
3. Chịu trách nhiệm kiểm tra, giải quyết và xử lý vướng mắc trong quy trình thực hiện Thông tứ này tại địa phương.
4. Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện reviews học sinh về Bộ giáo dục đào tạo và Đào sản xuất theo quy định.
Điều 17. Trách nhiệm trong phòng Giáo dục và Đào tạo
1. Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện nhận xét học sinh trung học các đại lý trên địa bàn.
2. Chỉ đạo, phía dẫn các cơ sở giáo dục đào tạo sử dụng sổ theo dõi và quan sát và reviews học sinh (theo lớp học), sổ theo dõi và quan sát và reviews học sinh (của giáo viên), học tập bạ học sinh. Trường hợp sử dụng dạng hồ sơ điện tử, Phòng giáo dục và Đào chế tác hướng dẫn tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Sở giáo dục và Đào tạo.
3. Chịu trách nhiệm kiểm tra, giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện tại Thông tư này bên trên địa bàn.
4. Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện nhận xét học sinh về Sở giáo dục đào tạo và Đào sinh sản theo quy định.
Điều 18. Nhiệm vụ của Hiệu trưởng
1. Quản lí lý, lý giải giáo viên, nhân viên, học viên thực hiện tại và thông dụng đến phụ huynh học sinh điều khoản của Thông tư này.

Xem thêm: Bạc Đạn Skf Cho Exciter 150, Bac Dan Exciter, Giá Cập Nhật 2 Giờ Trước


2. Tổ chức triển khai việc nhận xét học sinh theo vẻ ngoài của Thông bốn này tại cửa hàng giáo dục; chỉ đạo, kiểm tra, đo lường và thống kê việc đánh giá thường xuyên, reviews định kì của giáo viên; mỗi tháng ghi dấn xét cùng ký xác nhận vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học).
3. Kiểm tra, review việc ghi công dụng vào sổ quan sát và theo dõi và review học sinh (theo lớp học), sổ theo dõi và nhận xét học sinh (của giáo viên), học tập bạ học sinh của gia sư môn học, giáo viên công ty nhiệm; phê coi sóc việc thay thế sửa chữa điểm, sửa chữa thay thế mức reviews của cô giáo môn học tập khi sẽ có xác nhận của giáo viên nhà nhiệm.
4. Tổ chức triển khai kiểm tra, reviews lại các môn học tập theo nguyên tắc tại Điều 14 Thông bốn này; phê phê chuẩn và chào làng danh sách học viên được lên lớp sau khoản thời gian có hiệu quả kiểm tra, reviews lại những môn học, hiệu quả rèn luyện trong kì nghỉ ngơi hè.
5. Xét duyệt list học sinh: được lên lớp, đánh giá lại những môn học, tập luyện trong kì nghỉ ngơi hè, ko được lên lớp, được khen thưởng. Phê duyệt kết quả đánh giá học sinh trong sổ theo dõi và reviews học sinh (theo lớp học) với Học bạ học viên sau khi tất cả giáo viên môn học cùng giáo viên nhà nhiệm đã ghi rất đầy đủ nội dung.
6. Giải trình, xử lý thắc mắc, đề nghị về review học sinh vào phạm vi và quyền hạn của Hiệu trưởng. Đề nghị những cấp gồm thẩm quyền quyết định xử lý so với cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm; ra quyết định khen thưởng theo thẩm quyền, đề nghị cấp bao gồm thẩm quyền khen thưởng so với cơ quan, tổ chức, cá thể có kết quả trong việc triển khai Thông tứ này.
Điều 19. Trọng trách của thầy giáo môn học
1. Thực hiện reviews thường xuyên; tham gia đánh giá định kì theo cắt cử của Hiệu trưởng; thẳng ghi hoặc nhập điểm, mức review vào Sổ quan sát và theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học), sổ theo dõi và reviews học sinh (của giáo viên).
2. Tính điểm trung bình môn học (đối với những môn học kết hợp review bằng dấn xét và đánh giá bằng điểm số); tổng hòa hợp mức nhận xét (đối với các môn học review bằng thừa nhận xét) theo học tập kì, cả năm học; trực tiếp ghi hoặc nhập điểm, mức nhận xét vào sổ quan sát và theo dõi và reviews học sinh (theo lớp học), Sổ quan sát và theo dõi và reviews học sinh (của giáo viên), học bạ học sinh.
3. Cung cấp thông tin nhận xét về tác dụng rèn luyện của học viên quy định trên điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tứ này đến giáo viên nhà nhiệm.
Điều 20. Trọng trách của giáo viên công ty nhiệm
1. Giúp Hiệu trưởng quản ngại lí việc đánh giá học sinh của lớp học tập theo phép tắc của Thông tư này.
2. Chứng thực việc thay thế điểm, sửa chữa mức review của cô giáo môn học; tổng hợp kết quả rèn luyện và học tập của học sinh từng học tập kì, cả năm học trong Sổ theo dõi và quan sát và đánh giá học sinh (theo lớp học), học bạ học sinh.
3. Đánh giá tác dụng rèn luyện từng học kì và cả năm học tập của học tập sinh; lập danh sách học sinh được lên lớp, review lại những môn học, rèn luyện trong kì nghỉ hè, không được lên lớp, được khen thưởng.
4. Ghi hoặc nhập hiệu quả đánh giá bán của mỗi học sinh vào sổ theo dõi và quan sát và reviews học sinh (theo lớp học), học bạ học sinh:
a) nội dung nhận xét về công dụng rèn luyện và học tập của học tập sinh; mức đánh giá công dụng rèn luyện và học tập của học sinh.
b) tác dụng được lên lớp hoặc không được lên lớp; được công nhận chấm dứt chương trình trung học cơ sở, chương trình trung học thêm hoặc ko được công nhận hoàn thành chương trình trung học tập cơ sở, lịch trình trung học phổ thông; khen thưởng.
5. Phía dẫn học sinh tự nhấn xét trong quá trình rèn luyện và học tập. Phối phù hợp với giáo viên môn học, Đội thiếu niên chi phí phong hồ nước Chí Minh, Đoàn bạn trẻ Cộng sản hồ nước Chí Minh, Ban Đại diện phụ huynh học sinh lớp và các cơ quan, tổ chức, cá thể có tương quan để giáo dục học sinh và mừng đón thông tin đánh giá về quy trình rèn luyện với học tập của học sinh.
6. Thông tin riêng cho bố mẹ học sinh về vượt trình, hiệu quả rèn luyện với học tập của học tập sinh.
Chương VĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 21. Hiệu lực hiện hành thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 05 tháng 9 năm 2021 và thực hiện theo quãng thời gian sau:- từ năm học 2021-2022 đối với lớp 6.- từ thời điểm năm học 2022-2023 so với lớp 7 với lớp 10.- từ năm học 2023-2024 đối với lớp 8 với lớp 11.- từ năm học 2024-2025 đối với lớp 9 với lớp 12.
2. Thông tứ này sửa chữa Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cửa hàng và học sinh trung học thêm và Thông bốn số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 mon 8 năm 2020 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học viên trung học các đại lý và học sinh trung học tập phổ thông ban hành kèm theo Thông tứ số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 mon 12 năm 2011 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, theo lộ trình pháp luật tại khoản 1 Điều này.
Điều 22. Quản trị Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chủ tịch Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo, những cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan phụ trách thi hành Thông tứ này.

Nơi nhận:

-Văn phòng Quốc hội;

-Văn phòng chủ yếu phủ;

-Ủy ban VH-GD của Quốc hội;

-Ban Tuyên giáo Trung ương;

-Hội đồng non sông Giáo dục và cải tiến và phát triển nhân lực;

-Ủy ban tw Mặt trận nước nhà Việt Nam;

-Các Bộ, phòng ban ngang Bộ, ban ngành thuộc chính phủ;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Như Điều 22 (để thực hiện);

-Cục bình chọn VBQPPL (Bộ bốn pháp);

-Công báo;

-Kiểm toán công ty nước;

-Cổng thông tin điện tử chủ yếu phủ;

-Cổng thông tin điện tử bộ GDĐT;

-Lưu: VT, VụPC,Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ


TRƯỜNG THCS: .........................................................................

Huyện/Quận/Thị xã/Thành phố: .................................................

Tỉnh/Thành phố: ...........................................................................

HỌC BẠ

TRUNG HỌC CƠ SỞ

(Mẫu ban hành kèm theo Thông tứ số 22/2021/TT-BGDĐT ngày trăng tròn tháng 7 năm 2021)

Họ với tên học sinh

..................................................

Số sổ đăng bộ PCGD: ....................../THCS


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỌC BẠ

1. điều khoản chung

- học tập bạ học viên được đơn vị trường thống trị và bảo quản trong trường; đầu năm học, cuối học kỳ, cuối năm học, được chuyển giao cho giáo viên nhà nhiệm lớp để thực hiện việc ghi vào học tập bạ với thu lại sau khi đã hoàn thành.

- nội dung trang 1 đề xuất được ghi khá đầy đủ khi xác lập học tập bạ; Hiệu trưởng ký, đóng góp dấu xác thực quá trình học tập mỗi năm học từ bỏ lớp 6 tới trường 9.

2. Cô giáo môn học

- ghi điểm trung bình môn học tập hoặc mức tiến công giá công dụng học tập theo môn học từng học kì, cả năm học; dấn xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế hầu hết (nếu có) của học sinh.

- Khi thay thế (nếu có), dùng bút mực đỏ gạch ốp ngang ngôn từ cũ, ghi nội dung new vào bên trên bên phải vị trí ghi câu chữ cũ, ký xác thực về câu hỏi sửa chữa cạnh bên nội dung đang sửa.

3. Giáo viên chủ nhiệm

- mừng đón và chuyển nhượng bàn giao lại học tập bạ học sinh với văn phòng nhà trường.

- Đôn đốc việc ghi vào học tập bạ điểm trung bình môn học hoặc mức tiến công giá hiệu quả học tập của học viên của giáo viên môn học.

- Ghi đầy đủ các nội dung trên trang 1, nội dung tại phần đầu những trang tiếp theo, nhấn xét hiệu quả rèn luyện với học tập của học sinh theo hằng năm học.

- Ghi công dụng tổng hợp tấn công giá; mức đánh giá lại môn học hoặc tập luyện thêm trong kì nghỉ hè (nếu có); nhận xét mức độ ngừng nhiệm vụ so với học sinh nên rèn luyện thêm vào kì ngủ hè (nếu có).

- Ghi rõ được lên lớp hoặc ko được lên lớp; ngừng hoặc chưa ngừng chương trình trung học cơ sở; chứng chỉ (nếu có), công dụng tham gia những cuộc thi (nếu có), khen thưởng (nếu có).

- Ghi dấn xét sự tiến bộ, ưu thế nổi bật, hạn chế đa số và những biểu hiện nổi bật của học sinh trong quy trình rèn luyện cùng học tập; những vấn đề cần quan lại tâm giúp đỡ thêm trong quy trình rèn luyện với học tập.

4. Hiệu trưởng

- Phê phê duyệt Học bạ của học viên khi ngừng năm học.

- Kiểm tra câu hỏi quản lý, bảo quản, ghi học bạ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

_______________________

(Ảnh 3x4cm)

HỌC BẠ

TRUNG HỌC CƠ SỞ


Họ cùng tên:......................................................................... Giới... Tính..................................

Ngày sinh: ............. Mon ........ Năm....................................................................................

Nơi sinh:...................................................................................................................

Dân tộc:.............................................................................................................................

Đối tượng: (Con liệt sĩ, con thương binh, ...).........................................................................

Chỗ ở hiện tại tại:....................................................................................................................

Họ và tên cha:....................................................... Nghề nghiệp:......................................

Họ cùng tên mẹ:........................................................ Nghề nghiệp:......................................

Họ và tên bạn giám hộ:....................................... Nghề nghiệp:......................................

................ ,ngày ....... Tháng ...... Năm 20..........

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên cùng đóng dấu)

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Năm học

Lớp

Tên trường, tỉnh/thành phố

202.... - 202.....

202.... - 202.....

202.... - 202.....

202.... - 202.....

202.... - 202.....

202.... - 202.....

202.... - 202.....


(Dưới đó là trang mẫu đối với một lớp)

Họ và tên:................................... Lớp:............................ Năm học 202....... -202...........

Môn học/Hoạt đụng giáo dục

Điểm mức độ vừa phải môn học tập hoặc mức đánh giá

Điểm vừa đủ môn học tập hoặc mức nhận xét sau reviews lại, tập luyện thêm vào kì nghỉ hè (nếu có)

Nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế đa phần (nếu có) và chữ kí của giáo viên môn học

Học kì I

Học kì II

Cả năm

Ngữ văn

Toán

Ngoại ngữ 1

Giáo dục công dân

Lịch sử và Địa lí

Khoa học tự nhiên

Công nghệ

Tin học

Giáo dục thể chất

Nghệ thuật

Hoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệp

Nội dung giáo dục và đào tạo của địa phương

Tiếng dân tộc bản địa thiểu số..............

Ngoại ngữ 2 ....


Trong trang này có sửa chữa trị ở ........ Chỗ, nằm trong môn học, hoạt động giáo dục: ........................

Xác nhấn của giáo viên công ty nhiệm

(Ký với ghi rõ chúng ta tên)

Xác nhận của Hiệu trưởng(Ký và ghi rõ bọn họ tên; đóng dấu)


Nếu là lớp cuối cấp thì ghi xong hay không hoàn thành chương trình trung học tập cơ sở:

.........................................................................................................................

- chứng chỉ (nếu có):...................................................................... Loại..................

- kết quả tham gia các cuộc thi (nếu có):

.........................................................................................................................

- khen thưởng (nếu có):

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN vào KÌ NGHỈ HÈ

(Nếu có)

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ghi dìm xét về sự việc tiến bộ, điểm mạnh nổi bật, hạn chế chủ yếu và những biểu hiện nổi nhảy của học sinh về công dụng rèn luyện và học tập; những vấn đề cần quan tâm giúp đỡ thêm trong rèn luyện cùng học tập)

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

..........ngày ..... Tháng ...... Năm 202.....

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


TRƯỜNG THCS: .........................................................................

Huyện/Quận/Thị xã/Thành phố: .................................................

Tỉnh/Thành phố: ...........................................................................

(Mẫu phát hành kèm theo Thông tứ Số 22/2021/TT-BGDĐT ngày trăng tròn tháng 7 năm 2021)

SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

Họ tên giáo viên: ..............................

Môn: ................................ Lớp: ................................

NĂM HỌC 202....... - 202............


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

1. Sổ theo dõi và nhận xét học sinh là hồ nước sơ thống trị hoạt cồn dạy học và giáo dục đào tạo của giáo viên, được phép tắc tại Điều lệ ngôi trường trung học cơ sở, ngôi trường trung học nhiều và ngôi trường phổ thông có nhiều cấp học.

2. Sổ theo dõi và đánh giá học sinh bởi vì giáo viên môn học thống trị và sử dụng.

3. Giáo viên trực tiếp ghi vào sổ đầy đủ các thông tin cần thiết theo quy định, khớp với những thông tin vào Sổ theo dõi và quan sát và review học sinh (theo lớp học) của môn học/lớp học vì giáo viên phụ trách theo phân công ở trong phòng trường. Riêng cột Nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu của học sinh, giáo viên rất có thể lựa lựa chọn để ghi làm sao cho có đủ thông tin quan trọng để hỗ trợ cho giáo viên chủ nhiệm theo quy định.

4. Ko ghi bằng mực đỏ (trừ trường thích hợp sửa chữa), các loại mực rất có thể tẩy xóa được. Việc ghi sổ quan sát và theo dõi và reviews học sinh bắt buộc đúng tiến độ thời gian theo planer dạy học tập của tổ chuyên môn và bảo quản, giữ gìn sổ cẩn thận, sạch sẽ sẽ.

5. Khi sửa chữa thay thế dùng cây bút đỏ gạch men ngang nội dung cũ, ghi nội dung bắt đầu vào phía bên trên bên cần vị trí ghi ngôn từ cũ, ký chứng thực về sự sửa chữa ở kề bên nội dung vẫn sửa.


HỌC KÌ II

Môn... (dùng đến môn học nhận xét bằng dấn xét)

Số TT

Họ với tên

Mức tiến công giá

Đạt(Đ), chưa đạt (CĐ)

Mức nhận xét lại

Đạt (Đ), chưa đạt (CĐ)

Nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, tinh giảm chủ yếu

Thường xuyên

Giữa kì

Cuối kì

Học kì

Cả năm

Học kì

Cả năm


TRƯỜNG THCS: .........................................................................

Huyện/Quận/Thị xã/Thành phố: .................................................

Tỉnh/Thành phố: ...........................................................................

SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

.........................................

(phường, thị trấn):............................. Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tinh): ...................................

Tỉnh (Thành phố): ..........................................................................................

LỚP : .................... NĂM HỌC: 202...... -202.......

Giáo viên nhà nhiệm

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hiệu trưởng

(Ký, ghi rõ chúng ta tên,đóng dấu)


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

1. Sổ theo dõi và review học sinh (theo lớp học) được phương tiện tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học thêm và ngôi trường phổ thông có nhiều cấp học.

2. Sổ quan sát và theo dõi và đ?