Lô cuốn tóc mái tự dính

     

Mô tả ngắn

cài Lô Cuốn Tóc Quấn Tóc - Lô uốn nắn Tóc Mái không Nhiệt Tự bám ở đâu?
*

*

*

*

Giới thiệu Lô Cuốn Tóc Quấn Tóc - Lô uốn Tóc Mái ko Nhiệt tự Dính

⛔SHOP GIAO MÀU VÀ MẪU NGẪU NHIÊN Ạ!!!