Logistics đại học ngoại thương điểm chuẩn

     

Trường Đại học tập Ngoại yêu mến chính thức ra mắt điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển, các bạn hãy coi thông tin chi tiết tại bảng điểm chuẩn chỉnh dưới đây.

Bạn đang xem: Logistics đại học ngoại thương điểm chuẩn


*

*

Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức 1:

Tên chương trình
Phương thức 1
Thi khoa học kỹ thuật QG Thi HSQG
Chương trình tiên tiến tài chính đối ngoại
Chương trình CLC tài chính đối ngoại
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại 24,52 25,8
Chương trình CLC kinh tế tài chính quốc tế
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế 25,38 24,76
Chương trình CLC kinh doanh quốc tế
Chương trình CLC sale quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản 26,6 25,92
Chương trình CLC Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng định hướng nghề nghiệpquốc tế 28,22 30,06
Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế 25,78 25,14
Chương trình tiên tiến Quản trị marketing quốc tế
Chương trình CLC quản ngại trị kinh doanh
Chương trình CLC quản trị khách hàng sạn 26,06
Chương trình tiêu chuẩn chỉnh Quản trị kinh doanh quốc tế 26,5 28,08
Chương trình tiên tiến và phát triển Tài chính-Ngân hàng
Chương trình CLC Tài chính-Ngân hàng
Chương trình tiêu chuẩn chỉnh Tài chủ yếu quốc tế 26,7 28,14
Chương trình CLC kế toán - kiểm toán theo triết lý ACCA 26,92 27
Chương trình tiêu chuẩn chỉnh Kế toán kiểm toán 24,34
Chương trình tiêu chuẩn chỉnh luật dịch vụ thương mại quốc tế 26,68 26,18
Chương trình tiêu chuẩn chỉnh tiếng Anh mến mại 26,24
Chương trình tiêu chuẩn chỉnh tiếng Pháp mến mại 25,06
Chương trình tiêu chuẩn chỉnh tiếng Trung thương mại 25,9
Chương trình tiêu chuẩn chỉnh tiếng Nhật yêu quý mại 27,62
Chương trình CLC giờ đồng hồ Pháp yêu quý mại
Chương trình CLC tiếng Trung thương mại
Chương trình CLC tiếng Nhật yêu quý mại
Tên chương trình Phương thức 1
Đạt Giải Tỉnh, TP Trường chuyên
Chương trình tiên tiến tài chính đối ngoại
Chương trình CLC tài chính đối ngoại
Chương trình tiêu chuẩn chỉnh Kinh tế đối ngoại 30,6 27,54
Chương trình CLC kinh tế tài chính quốc tế
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế 30,02 27,54
Chương trình CLC sale quốc tế
Chương trình CLC sale quốc tế theo quy mô tiên tiến Nhật Bản 30,06 28,34
Chương trình CLC Logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệpquốc tế 30,68 28,8
Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế 29,94 27,54
Chương trình tiên tiến và phát triển Quản trị kinh doanh quốc tế
Chương trình CLC quản ngại trị kinh doanh
Chương trình CLC quản trị khách sạn 29,8 27,25
Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế 29,86 27,36
Chương trình tiên tiến Tài chính-Ngân hàng
Chương trình CLC Tài chính-Ngân hàng
Chương trình tiêu chuẩn chỉnh Tài bao gồm quốc tế 29,8 27,36
Chương trình CLC kế toán - kiểm toán theo định hướng ACCA 29,98 28,6
Chương trình tiêu chuẩn chỉnh Kế toán kiểm toán 30,18 27,36
Chương trình tiêu chuẩn luật thương mại quốc tế 29,6 27,36
Chương trình tiêu chuẩn tiếng Anh mến mại 29,64 26,9
Chương trình tiêu chuẩn chỉnh tiếng Pháp yêu mến mại 29,1 26,9
Chương trình tiêu chuẩn chỉnh tiếng Trung yêu mến mại 29,7
Chương trình tiêu chuẩn chỉnh tiếng Nhật yêu thương mại 29,74 26,9
Chương trình CLC tiếng Pháp yêu quý mại
Chương trình CLC giờ Trung thương mại
Chương trình CLC giờ đồng hồ Nhật mến mại
Tên chương trình Phương thức 2
Hệ chuyên Hệ ko chuyên
Chương trình tiên tiến kinh tế tài chính đối ngoại 28,25 27,88
Chương trình CLC kinh tế đối ngoại 27,06 27,06
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại
Chương trình CLC tài chính quốc tế 27,06 27,06
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế
Chương trình CLC sale quốc tế 27,14 27,14
Chương trình CLC kinh doanh quốc tế theo quy mô tiên tiến Nhật Bản 27,06 27,06
Chương trình CLC Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng định hướng nghề nghiệpquốc tế 27,34 27,34
Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế
Chương trình tiên tiến và phát triển Quản trị marketing quốc tế 27,1 27,1
Chương trình CLC quản trị gớm doanh 26,4 26,4
Chương trình CLC quản lí trị khách sạn 26,65 26,65
Chương trình tiêu chuẩn Quản trị marketing quốc tế
Chương trình tiên tiến Tài chính-Ngân hàng 27 26,72
Chương trình CLC Tài chính-Ngân hàng 26,4 26,4
Chương trình tiêu chuẩn Tài chủ yếu quốc tế
Chương trình CLC kế toán tài chính - kiểm toán theo lý thuyết ACCA 26,92 26,92
Chương trình tiêu chuẩn chỉnh Kế toán kiểm toán
Chương trình tiêu chuẩn luật thương mại dịch vụ quốc tế 26,54 26,7
Chương trình tiêu chuẩn chỉnh tiếng Anh thương mại 24,34 24,28
Chương trình tiêu chuẩn tiếng Pháp yêu quý mại 24,34 24,28
Chương trình tiêu chuẩn chỉnh tiếng Trung mến mại 24,34 24,28
Chương trình tiêu chuẩn tiếng Nhật thương mại 24,34 24,28
Chương trình CLC giờ Pháp yêu thương mại 24,34
Chương trình CLC giờ Trung mến mại 24,34
Chương trình CLC tiếng Nhật mến mại 24,34

Điểm chuẩn Đại học bên cạnh thương cơ sở tỉnh quảng ninh 2020:

Tên chương trình Đạt giải tỉnh/ thành phố
Chương trình tiêu chuẩn chỉnh Kinh doanh quốc tế 26,68
Chương trình tiêu chuẩn chỉnh Kế toán kiểm toán 26,68

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 2019


*

thông tin Điểm chuẩn Đại học Ngoại yêu thương

Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển của nhóm ngành tởm tế, kinh tế tài chính quốc tế và luật (NTH01),

Nhóm ngành marketing quốc tế với Quản trị sale quốc tế (NTH02) với Nhóm ngành kinh tế và quản ngại trị marketing của cửa hàng II-TP. Hcm (NTS01) gồm điểm trúng tuyển tổ hợp A00 tối đa tương ứng là 24,1; 24,1 cùng 24,25.

Xem thêm: Tuyển Tập Những Bài Hát Buồn Nhất Có Thể Khiến Bạn Phải Rơi Lệ


Cụ thể điểm chuẩn Đại học Ngoại yêu mến như sau:

Cơ sở 1: Hà Nội

Tổ thích hợp Môn: A00,D01,D03.

Tên ngành Tổ vừa lòng môn Điểm chuẩn Ghi chú
CƠ SỞ 1: HÀ NỘI ---
Kinh tế: kinh tế quốc tế và Luật A00 24.1 Các tổ hợp A01, D01, D03, D04, D06, D07 chênh lệch bớt 0,5 điểm
Kinh doanh thế giới và quản trị khiếp doanh A00 24.1 Các tổng hợp A01, D01, D03, D04, D06, D07 chênh lệch sút 0,5 điểm
Tài thiết yếu - ngân hàng và Kế toán A00 23.65 Các tổng hợp A01, D01, D03, D04, D06, D07 chênh lệch sút 0,5 điểm
Ngôn ngữ Anh D01, D03 23.73 Điểm quy đổi về thang điểm 30
Ngôn ngữ Pháp D01, D03 22.65 Điểm quy đổi về thang điểm 30
Ngôn ngữ Trung D01, D03 23.69 Điểm quy đổi về thang điểm 30
Ngôn ngữ Nhật D01, D03 23.7 Điểm quy đổi về thang điểm 30

Cơ sở 2: tp hcm

Tổ phù hợp Môn : A00


Tên ngành Điểm chuẩn Ghi chú
CƠ SỞ 2 - TP.HCM ---
Kinh tế và Quản trị kinh doanh 24.25 Các tổng hợp A01, D01, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm
Tài chính bank va Kế toán 23.5 Các tổng hợp A01, D01, D06, D07 chênh lệch bớt 0,5 điểm

.Thí sinh rất có thể tiếp tục đk xét tuyển vào những chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao và chương trình kim chỉ nan nghề nghiệp quốc tế đào tạo và giảng dạy bằng giờ Anh khi thỏa mãn nhu cầu được các điều kiện về tiếng Anh nguồn vào theo thông tin xét tuyển chọn chương trình tiên tiến và phát triển và chất lượng cao của công ty trường.