Mũ bảo hiểm trẻ em 3 tuổi

     

Nón bảo hiểm trẻ em cực kỳ đa dạng, cân xứng cho các độ tuổi không giống nhau. Con trẻ từng độ tuổi khác nhau sẽ có sức chịu đựng đựng tương ứng, Phụ huynh khi mua nón đến trẻ phải phụ thuộc nhu cầu bảo đảm để chọn loại phù hợp.

Ngoài sứ mệnh bảo vệ, chúng phải gồm sự thu hút trẻ sẽ được trẻ đồng ý sử dụng. Tùy vào từng độ tuổi, nam nữ mà vấn đề chọn nón trở phải khác biệt. Dưới đây là bộ sưu tầm dòng nón bảo đảm trẻ em unique tốt từ các hãng uy tín.


Bạn đang xem: Mũ bảo hiểm trẻ em 3 tuổi

*
*
*

Xem thêm: 5 Cách Giảm Size Bắp Chân Cấp Tốc Trong Vòng 1 Tuần Cho Nữ Hiệu Quả Nhất

NÓN BẢO HIỂM TRẺ EM

Nón bảo hiểm con vịt nửa đầu mỏ đá quý gọn dịu cho bé xíu 3-8 tuổi, tất cả size cho tất cả những người lớn


250,000VNu0110 230,000VNu0110","sku":"","variation_description":"","variation_id":12623,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.4","weight_html":"0.4 kg"},"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"vang","attribute_pa_size":"size-m","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":195000,"display_regular_price":230000,"image":"title":"Non Bao Hiem nhỏ Vit Nua Dau Mau Vang (2)","caption":"","url":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-dau-mau-vang-2.png","alt":"Non Bao Hiem bé Vit Nua Dau Mau Vang (2)","src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-dau-mau-vang-2.png","srcset":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-dau-mau-vang-2.png 600w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-dau-mau-vang-2-300x300.png 300w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-dau-mau-vang-2-150x150.png 150w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-dau-mau-vang-2-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-dau-mau-vang-2.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-dau-mau-vang-2-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-dau-mau-vang-2-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"thumb_srcset":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-dau-mau-vang-2-300x300.png 300w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-dau-mau-vang-2-150x150.png 150w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-dau-mau-vang-2-100x100.png 100w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-dau-mau-vang-2.png 600w","thumb_sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","image_id":"12611","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"230,000VNu0110 195,000VNu0110","sku":"","variation_description":"","variation_id":12624,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.4","weight_html":"0.4 kg","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"hong","attribute_pa_size":"size-l","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":230000,"display_regular_price":250000,"image":"title":"Non Bao Hiem con Vit Nua Mau Hong (3)","caption":"","url":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-hong-3.png","alt":"Non Bao Hiem bé Vit Nua Mau Hong (3)","src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-hong-3.png","srcset":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-hong-3.png 600w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-hong-3-300x300.png 300w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-hong-3-150x150.png 150w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-hong-3-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-hong-3.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-hong-3-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-hong-3-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"thumb_srcset":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-hong-3-300x300.png 300w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-hong-3-150x150.png 150w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-hong-3-100x100.png 100w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-hong-3.png 600w","thumb_sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","image_id":"12617","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"250,000VNu0110 230,000VNu0110","sku":"","variation_description":"","variation_id":12625,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.4","weight_html":"0.4 kg","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"hong","attribute_pa_size":"size-m","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":195000,"display_regular_price":230000,"image":"title":"Non Bao Hiem nhỏ Vit Nua Mau Hong (3)","caption":"","url":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-hong-3.png","alt":"Non Bao Hiem nhỏ Vit Nua Mau Hong (3)","src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-hong-3.png","srcset":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-hong-3.png 600w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-hong-3-300x300.png 300w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-hong-3-150x150.png 150w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-hong-3-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-hong-3.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-hong-3-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-hong-3-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"thumb_srcset":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-hong-3-300x300.png 300w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-hong-3-150x150.png 150w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-hong-3-100x100.png 100w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-hong-3.png 600w","thumb_sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","image_id":"12617","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"230,000VNu0110 195,000VNu0110","sku":"","variation_description":"","variation_id":12626,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.4","weight_html":"0.4 kg","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"xanh-nuoc-bien","attribute_pa_size":"size-l","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":230000,"display_regular_price":250000,"image":"title":"Non Bao Hiem con Vit Nua Xanh Bien (3)","caption":"","url":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-xanh-bien-3.png","alt":"Non Bao Hiem bé Vit Nua Xanh Bien (3)","src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-xanh-bien-3.png","srcset":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-xanh-bien-3.png 600w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-xanh-bien-3-300x300.png 300w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-xanh-bien-3-150x150.png 150w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-xanh-bien-3-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-xanh-bien-3.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-xanh-bien-3-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-xanh-bien-3-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"thumb_srcset":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-xanh-bien-3-300x300.png 300w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-xanh-bien-3-150x150.png 150w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-xanh-bien-3-100x100.png 100w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-xanh-bien-3.png 600w","thumb_sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","image_id":"12621","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"250,000VNu0110 230,000VNu0110","sku":"","variation_description":"","variation_id":12627,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.4","weight_html":"0.4 kg","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"xanh-nuoc-bien","attribute_pa_size":"size-m","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":195000,"display_regular_price":230000,"image":"title":"Non Bao Hiem nhỏ Vit Nua Xanh Bien (3)","caption":"","url":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-xanh-bien-3.png","alt":"Non Bao Hiem bé Vit Nua Xanh Bien (3)","src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-xanh-bien-3.png","srcset":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-xanh-bien-3.png 600w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-xanh-bien-3-300x300.png 300w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-xanh-bien-3-150x150.png 150w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-xanh-bien-3-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-xanh-bien-3.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-xanh-bien-3-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-xanh-bien-3-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"thumb_srcset":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-xanh-bien-3-300x300.png 300w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-xanh-bien-3-150x150.png 150w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-xanh-bien-3-100x100.png 100w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-xanh-bien-3.png 600w","thumb_sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","image_id":"12621","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"230,000VNu0110 195,000VNu0110","sku":"","variation_description":"","variation_id":12628,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.4","weight_html":"0.4 kg","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"xam-long-chuot-bong","attribute_pa_size":"size-l","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":230000,"display_regular_price":250000,"image":"title":"Non Bao Hiem bé Vit Nua Mau Xam (2)","caption":"","url":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-xam-2.png","alt":"Non Bao Hiem bé Vit Nua Mau Xam (2)","src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-xam-2.png","srcset":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-xam-2.png 600w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-xam-2-300x300.png 300w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-xam-2-150x150.png 150w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-xam-2-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-xam-2.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-xam-2-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-xam-2-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"thumb_srcset":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-xam-2-300x300.png 300w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-xam-2-150x150.png 150w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-xam-2-100x100.png 100w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-xam-2.png 600w","thumb_sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","image_id":"12619","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"250,000VNu0110 230,000VNu0110","sku":"","variation_description":"","variation_id":12629,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.4","weight_html":"0.4 kg","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"xam-long-chuot-bong","attribute_pa_size":"size-m","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":195000,"display_regular_price":230000,"image":"title":"Non Bao Hiem con Vit Nua Mau Xam (2)","caption":"","url":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-xam-2.png","alt":"Non Bao Hiem con Vit Nua Mau Xam (2)","src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-xam-2.png","srcset":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-xam-2.png 600w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-xam-2-300x300.png 300w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-xam-2-150x150.png 150w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-xam-2-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-xam-2.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-xam-2-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-xam-2-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"thumb_srcset":"https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-xam-2-300x300.png 300w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-xam-2-150x150.png 150w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-xam-2-100x100.png 100w, https://alkasirportal.com/wp-content/uploads/2022/08/non-bao-hiem-con-vit-nua-mau-xam-2.png 600w","thumb_sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","image_id":"12619","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"230,000VNu0110 195,000VNu0110","sku":"","variation_description":"","variation_id":12630,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.4","weight_html":"0.4 kg">"> chọn một tùy chọnVàngHồngXanh Nước BiểnAsh Grey Glossy-Xám Lông chuột Bóng