Cô Đôi Thượng Ngàn

Tiến quả dâng hoa, chú tè Đồng tiến quả dâng hoa aaaaa thỉnh mời Cô Đôi xuống ngự tía chén quỳnh Thiên thai là cảnh bồng lai Tấu Cô Đôi Thượng đại tài ai qua Cô đang hầu Vua hầu mẫu mã trong tòa Hầu Vua hầu chủng loại trong tòa nổi danh lừng lẫy Vua Bà yêu Cô Cô ngự về Đồng tiến công phấn soi gương Ngự về Đồng đánh phấn soi gương Lược ngà chải chuốt khăn bành dây Cô vấn đầu chơi nhởi quán sở tầng lầu đậy giá lên chầu Thượng Đế Vua thân phụ Đệ tử Cô vô vàn hằng hà Đệ tử Cô rất nhiều hằng hà hút tài tiếp lộc sát xa mang đến đời Đứng trên nghìn rừng xanh ngan ngạt ngào Thấy Cô Đôi về tưởng Phật chùa Quỳnh Lâm Đôi tay Cô bầy miệng hát ca ngâm Tay lũ miệng hát ca dìm Điểm đa điểm đót bổng trầm nhặt khoan Vượn ru con trên non rầu rĩ Dưới suối ngàn nại véo von Cô Đôi vui về tu làm việc trên non Cô Đôi vui về, Cô Đôi vui về tu sống trên non Cô Mường cô Mán ca ngâm chơi bời Cô mấy hát giờ đồng hồ đầy tiếng vơi mấy lã chã Thú hữu tình càng ngự càng vui cha gian đền rồng mát nhàn hạ Ba gian đền mát nhàn hạ Sớm rong sườn núi tối Cô Đôi ngồi đầu non Cô Đôi ca rằng tang tính cách tang Ai ơi bao gồm biết Cô sống trên ngàn cùng trăng bố bốn bề hưu quạnh vắng tanh Ba bốn bề hưu quạnh vắng tanh Măng tre măng nứa trúc xanh đầy ngàn nhỏ chắp 2 tay con bái lạy Cô Đôi Ngàn bài bác sai đối triệu Lục Cung cô bé ân thanh nữ ái vốn mẫu sơn trang Tính Cô giỏi măng trúc măng giang Í i a í à à a tuy vậy Đăng lai, kìa song Đăng Lai rẻ thoáng bên lầu tuy vậy Đăng gồm đôi Công chúa múa hầu trên động sơn trang Ánh đăng soi sáng tựa hào quang quẻ Í i a í à à a Đăng soi sáng sủa tựa hào quang tuy vậy đăng Cô múa dịu dàng êm ả khoan thai Thắt lưng đai giọt ngắn giọt lâu năm Á a a á à à a aaaaa lưng đai giọt ngắn giọt nhiều năm Tay núm đôi đuốc chân đi hài dạo hoa Chạnh niềm tiến thưởng đá người ta Á a a á à à a aaaaa Chắp 2 tay bái lậy Cô Đôi nghìn Sơn lâm Công chúa giáng bọn chưng đây trần thế vất vả khôn cầm cố Í i í i ì a trần thế vất vả khôn núm Thỉnh Cô Đôi xuống đền rồng này minh chứng Cô là Công chúa sơn tinh Í i í i ì a Cô là Công chúa sơn tinh khía cạnh tròn vành nguyệt má xinh phấn hồng Làn da Cô trắng tựa tuyết đông Í i í i ì a Làn da trắng tựa tuyết đông Tóc già già biếc lưng ong dịu dàng Chân Cô đi gửi nhởn gửi nhang Í i í i ì a Chân Cô đi gửi nhởn chuyển nhang bước nào là bước Tiên thiếu phụ Nguyệt Nga Cô Đôi chạnh niềm quà đá người ta Í i í i ì i Cô Đôi chạnh niềm rubi đá bạn ta Chau mi quân tử xót xa iêng hùng từng năm là 1 trong não nùng Í i í i ì i Mỗi 1 năm a là một não nùng Dậy chim nhắn cá vặn hùng văn nhân Chứ vẻ nào nhưng mà chẳng thêm xuân Xót xa nhiều nỗi thanh tân nghịch bời tốt tươi nhụy nở hoa cười cợt Á a a á à à a aaaaa giỏi tươi ì nhụy nở hoa cười Đáng thanh đáng lịch đáng người Thần Tiên thiếu phụ ân con gái ái ở bên Á a a á à à a aaaaa Xa Loan Thánh giá bán hồi cung