Sách cấu trúc dữ liệu và giải thuật

     
Đh Khoa Học thoải mái và tự nhiên Hcm - Văn Chí Nam, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đặng Nguyễn Đức Tiến - triết lý - bài tập, thực hành
*

*

*

*

*

homework 2_cài đặt lời giải sắp xếp selection sort, heap sort để bố trí một mảng số nguyên theo_thứ từ tăng dần.pdf

Giới thiệu, câu chữ môn học tập

Môn học tập nhằm cung ứng cho sinh viên năng lực sử dụng các cấu trúc dữ liệu nền tảng. Môn học cũng lí giải sinh viên hiểu, so sánh và review được các giải thuật thao tác với các cấu tạo dữ liệu đó.Ôn lại về lập trình, những kiểu tài liệu trong C/C++, đặc biệt là kết cấu và con trỏ.Giới thiệu về độ phức tạp thống kê giám sát và đệ qui.Các cấu tạo dữ liệu với sự so sánh chúng: danh sách; ông chồng và hàng; cây, cây nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm, AVL với đa phân; heap; giải thuật sắp xếp; bảng băm; với đồ thị.

Bạn đang xem: Sách cấu trúc dữ liệu và giải thuật

tác dụng cần giành được

Phân tích lời giải L.O.1.1 – Định nghĩa được những khái niệm độ phức hợp và độ phức tạp trong những trường đúng theo “tốt nhất”, “xấu nhất”, với “trung bình”.L.O.1.2 – đối chiếu được những giải thuật và áp dụng được cam kết hiệu “Big O” để ghi ra độ phức hợp của giải thuật cấu thành từ các cấu trúc điều khiển: tuần tự, rẽ nhánh và lặp.L.O.1.3 – Liệt kê được, cho được lấy ví dụ và so sánh được những lớp độ phức tạp, như, hằng số, log, tuyến tính, etc.L.O.1.4 – dấn thức được sự cân đối giữa bộ lưu trữ và thời gian trong giải thuật.L.O.1.5 – biểu lộ được những chiến lược thiết kế giải thuật và giải quyết bài toán.Sử dụng kết cấu dữ liệu danh sách, chồng và hàngL.O.2.1 – phân phát họa được bằng hình hình ảnh cho: (a) list hiện thực bởi mảng và bằng liên kết (con trỏ); (b) cho chồng; và (c) mang lại hàng đợi và hàng đợi vòng (mức logic).L.O.2.2 – Viết được bằng mã đưa mô tả cấu tạo lưu trữ cho: (a) danh sách hiện thực bằng mảng và bởi liên kết; (b) mang lại chồng; với (c) mang đến hàng ngóng và hàng ngóng vòng (mức logic).L.O.2.3 – Liệt kê được những phương thức quan trọng cho từng cấu tạo như danh sách, ck và mặt hàng đợi; cũng giống như mô tả được chúng bởi mã mang (mức logic).L.O.2.4 – lúc này được các kết cấu danh sách, ck và hàng đợi bởi C/C++ (mức physics)L.O.2.5 – thực hiện được danh sách, chồng, với hàng để giải quyết bài toán thực, cũng như để ý đến chọn lựa loại hiện thực về tối ưu.L.O.2.6 – so sánh được và làm thí nghiệm review các cách tiến hành đã hổ trợ đến các cấu tạo danh sánh, chồng, cùng hàng.Sử dụng kết cấu câyL.O.3.1 – phân phát họa được bởi hình ảnh cho các cây tiêu biểu, như, cây nhị phân, cây nhị phân đầy đủ, cây nhị phân cân nặng bằng, cây AVL, cây đa phân, v.v. (mức logic).L.O.3.2 – Viết được bằng mã đưa mô tả cấu trúc lưu trữ cho những loại cây (mức logic)L.O.3.3 – Liệt kê được những phương thức cần thiết cho đến các kết cấu cây; cũng tương tự mô tả được chúng bằng mã đưa (mức logic).L.O.3.4 – chỉ ra được và mang đến ví dụ minh họa về tầm quan trọng của tính cân đối trong cây.L.O.3.5 – đã cho thấy được và vẽ hình minh họa về tất cả các trường mất cân đối trong cây AVL và cây B, cũng tương tự thực hiện mỗi bước để tái thăng bằng chúng trên hình vẽ (mức logic).L.O.3.6 – thực tại được các kết cấu cây nhị phân với cây AVL bằng C/C++L.O.3.7 – sử dụng được cây nhị phân và cây AVL để xử lý bài toán thực, đặc biệt là liên quan mang đến tìm kiếm.L.O.3.8 – đối chiếu được và làm cho thực nghiệm review được các phương thức sẽ hổ trợ cho các kết cấu cây nhị phân cùng cây AVL.Sử dụng HeapL.O.4.1 – chỉ ra rằng được những vận dụng cần mang đến HeapL.O.4.2 – phác họa được bởi hình ảnh cho kết cấu Heap cùng nêu ra sự tương quan đến lưu trữ ở dạng mảng.L.O.4.3 – Liệt kê được những phương thức quan trọng cho cho cấu tạo heap; cũng giống như mô tả được chúng bằng mã đưa (mức logic).L.O.4.4 – phác thảo được bằng hình hình ảnh các thủ tục để bảo đảm an toàn tính chất của cấu trúc Heap khi chuyển vào hay rước ra bộ phận trong heap (mức logic).L.O.4.5 – hiện thực được cấu trúc heap bởi C/C++.L.O.4.6 – so với được và làm thực nghiệm review được các phương thức đã hổ trợ cho cấu tạo Heap.Sử dụng bảng băm L.O.5.1 – Vẽ được hình minh họa một bảng băm thuộc với tư tưởng về khóa, đụng độ và giải quyết đụng độ.L.O.5.2 – biểu thị được bằng mã giả và mang đến ví dụ minh họa cho những hàm băm cơ bản.L.O.5.3 – biểu hiện được bởi mã mang và mang đến ví dụ minh họa cho các phương thức xử lý đụng độ.L.O.5.4 – hiện tại được kết cấu bảng băm bằng C/C++.L.O.5.5 – so sánh được và làm thực nghiệm đánh giá được những phương thức đã hổ trợ cho cấu tạo bảng băm.Phát triển những giải thuật sắp đến xếpL.O.6.1 – Minh họa được bằng hình vẽ từng bước buổi giao lưu của các giải mã sắp xếp.L.O.6.2 – bộc lộ được bằng mã giả cho các giải thuật chuẩn bị xếp. L.O.6.3 – thực tại được các giải thuật bố trí bằng C/C++ .L.O.6.4 – đối chiếu được và có tác dụng thực nghiệm reviews các giải mã sắp xếp.L.O.6.5 – sử dụng được giải mã sắp xếp trong vấn đề thực.Hiểu biết cơ phiên bản về đồ dùng thịL.O.7.1 – phạt họa được bởi hình hình ảnh cho những khái niệm như thứ thị liên thông cùng không liên thông, đồ vật thị được đặt theo hướng và ko hướng, chu trình, v.v.L.O.7.2 – Vẽ được hình minh họa với mô tả cấu tạo lưu trữ mang đến đồ thị ở các dạng ma trận kề và list kề bởi mã trả (mức logic).L.O.7.3 – Liệt kê được những phương thức quan trọng cho mang đến các cấu tạo đồ thị; tương tự như mô tả được chúng bởi mã giả (mức logic).L.O.7.4 – Minh họa được bằng hình hình ảnh các phương pháp duyệt thứ thị cơ bạn dạng (depth first & bread-first).L.O.7.5 – lúc này được cấu tạo lưu trữ đồ vật thì bằng C/C++.L.O.7.6 – lúc này được các phương pháp duyệt nói trên bởi C/C++ và áp dụng chúng giải quyết và xử lý bài toán thực.L.O.7.7 – Minh họa bằng hình vẽ từng bước hoạt động của các giải thuật tìm con đường ngắn nhất bởi Dijktra và lời giải tìm cây phủ về tối tiểu bằng giải thuật Prim.Sử dụng đệ quyL.O.8.1 – biểu lộ được các thành phần cơ phiên bản của một giải thuật đệ quy.L.O.8.2 – Vẽ được cây tế bào tả những lần gọi hàm cùng giá trị của các tham số được truyền vào các hàm đó.L.O.8.3 – cho được lấy một ví dụ về một hàm gọi đệ quy viết bằng C/C++.L.O.8.4 – trở nên tân tiến được lời giải đệ quy cho những phương thức cần thiết của những cấu trúc: danh sách, cây, heap, search kiếm bên trên cây và tìm tìm nhị phân, và đồ thị.L.O.8.5 – có tác dụng được thử nghiệm để so sánh cách tiếp cận đệ quy và bí quyết lặp.L.O.8.6 – mang lại được ví dụ minh họa sự liên quan giữa Backtracking và đệ quy.

Tài liệu xem thêm

Sách, Giáo trình chính:<1>. “Data Structures: a Pseudocode Approach with C++”, R.F.Gilberg and B.A. Forouzan, Thomson Learning Inc., 2001.Sách tham khảo:<1> “Data Structures và Algorithms in C++”, A. Drozdek, Thomson Learning Inc., 2005.

Xem thêm: Phim Oan Hồn Trinh Nữ - Oan Hon Trinh Nu Vietsub

<2> “C/C++: How to Program”, 7th Ed. – Paul Deitel & Harvey Deitel, Prentice Hall, 2012.<3> Internet.<4> Minh họa cấu trúc dữ liệu với giải thuật