Sự tích cây tre trăm đốt

     

Ngày xưa, gồm một ông già đơn vị quê bao gồm một cô bé đẹp. Vào nhà buộc phải thuê một đầy tớ trai, ông ta muốn tận dụng nó làm việc khỏi trả tiền, mới bảo nó rằng: “Mày chịu khó làm dùng với tao rồi tao gả phụ nữ cho”. Tín đồ ở mừng lắm, ra sức có tác dụng lụng cho tới khuya không nề hà mệt nhọc. Nó giúp vấn đề được tía năm, đơn vị ông ta hàng ngày một nhiều có.

Bạn đang xem: Sự tích cây tre trăm đốt

Ông công ty giàu không hề nghĩ đến lời hứa hẹn cũ nữa, đem phụ nữ gả cho con một bên phú hộ khác ở vào làng.

Sáng hôm sắp tới đưa dâu, ông chủ call đứa ngơi nghỉ lên lừa nó một đợt nữa, bảo rằng: “Bây giờ mi lên rừng tìm tạo ra một cây tre gồm trăm đốt đem đến đây làm đũa ăn cưới, thì tao mang đến mày lấy con gái tao ngay”.

Đứa nghỉ ngơi tưởng thật, vác dao đi rừng. Nó kiếm mọi nơi, hết rừng này qua rừng nọ, không tìm đâu thấy có cây tre đầy đủ trăm đốt. Bi thiết khổ quá, nó ngồi một nơi ôm mặt khóc. Thốt nhiên thấy bao gồm một ông lão râu tóc bạc đãi phơ, tay nạm gậy trúc hiện ra bảo nó: “Tại sao nhỏ khóc, hãy nói ta nghe, ta để giúp đỡ cho”. Nó bèn mang đầu đuôi mẩu chuyện ông phú hộ hứa hẹn gả đàn bà cho mà kể lại. Ông lão nghe xong, bắt đầu bảo rằng: “Con đi chặt đếm đầy đủ trăm mẫu đốt tre rồi mang đến đây ta bảo”.

Xem thêm: Mua Xe Yamaha Trả Góp Lãi Suất 0, Mua Xe Trả Góp

Nó làm theo y lời dặn, ông dạy dỗ nó đọc: “Khắc nhập, khắc nhập” (vào ngay, vào ngay) đủ ba lần, thì một trăm khúc tre tự nhiên và thoải mái dính lại cùng nhau thành một cây trẻ đầy đủ một trăm đốt. Nó mừng quá, định vác về, nhưng mà cây tre dài quá, vướng không đi được. Ông lão bảo nó đọc: “Khắc xuất, tự khắc xuất” (ra ngay, ra ngay) đúng tía lần thì cây tre trăm đốt lại rời ra khỏi ngay từng khúc.

Nó bèn bó cả lại nhưng mà gánh về nhà. Đến chỗ thấy nhị họ đang nhà hàng ăn uống vui vẻ, đang tới lúc rước dâu, nó mới hay là ông chủ đã lừa nó mang gả bé gái cho người ta rồi. Nó không nói gì, hóng lúc bên trai đốt pháo cưới, bèn lấy một trăm khúc tre xếp lâu năm dưới đất, rồi lẩm bẩm đọc: “Khắc nhập, khắc nhập” đến liền lại thành một cây tre trăm đốt, đoạn gọi ông chủ mang đến bảo là đang tìm ra được, và đòi gả phụ nữ cho nó. Ông chủ lấy có tác dụng lạ nắm cây tre lên xem, nó đọc luôn: “Khắc nhập, xung khắc nhập”, thì ông ta dính lại liền ngay vào cây tre, không làm sao gỡ ra được. Ông sui gia thấy vậy chạy đến, định gỡ cho, nó lại đọc luôn: “Khắc nhập, tương khắc nhập”, thì cả ông cũng bị dính theo luôn, không lấy ra được nữa.

Hai chúng ta thấy thế không hề ai dám lại gần nó nữa. Còn nhị ông kia không còn biết làm cố nào đành van lạy xin nó thả ra cho. Ông công ty hứa gả đàn bà cho nó, ông dâu gia xin về nhà ngay, nó để cho cả hai thề một hồi rồi nó bắt đầu đọc: “Khắc xuất, tương khắc xuất” thì nhị ông rời tức thì cây tre, với cây tre cũng mất đi khỏi trăm khúc.

Mọi fan đều lấy làm cho khiếp phục đứa ở, ông chủ vội gả đàn bà cho nó, cùng từ đó không còn dám khinh thường xuyên nó nữa.