THẦN CHÚ KIM CANG TÁT ĐỎA TIẾNG VIỆT

Đức Kim Cang Tát Đỏa (vajrasattva) là một vị người tình tát trong truyền thống lịch sử phật giáo Đại Thừa, Mật Chú Thừa và Kim Cang Thừa. Với lòng từ ảm đạm xót chúng sinh vô hạn, từ khi còn là 1 trong vị nhân tình Tát, Ngài vạc lời thề nguyện cao siêu rằng bất cứ ai hiểu thần chú của Ngài (Thần chú 100 âm), Ngài sẽ gánh nghiệp xấu cho người đó:

“Trong tương lai, khi ta hội chứng đắc Phật quả Toàn hảo, nguyện cho đa số ai phạm buộc phải ngũ trọng tội với quả báo nhãn tiền, hoặc ngẫu nhiên ai bị bể giới nguyện Tam muội da, hầu hết được tịnh hóa trọn vẹn mọi hành động tổn hại với sự hủy phạm giới nguyện trường hợp nghe được tên ta, niệm tưởng đến ta giỏi nhất tâm trì tụng Chân ngôn Trăm âm, chân ngôn về tối thắng mạnh mẽ trong không còn thảy mật chú!

Chừng như thế nào chưa thắng lợi như vậy, ta nguyện còn trong luân hồi phục tử! Nguyện ta sẽ thị hiện tại trước tất cả những ai lỡ diệt phạm cùng bể giới nhằm tịnh hóa mang lại họ mọi dịch tật, phiền não, chướng ngại!”

*

Bởi lời nguyện này, nhiều hành giả Mật tông xem câu hỏi trì tụng thần chú 100 âm của Kim Cang Tát Đỏa tình nhân tát là thực hành thực tế trọng yếu. Nó góp tịnh hóa nghiệp chướng, xóa khỏi mê mờ cùng giúp dễ dàng hơn trên tuyến đường tu tập giải thoát.

Bạn đang xem: Thần chú kim cang tát đỏa tiếng việt

Thần chú Đức Kim Cang Tát Đỏa trong Phật giáo Tây Tạng

Trong Phật Giáo Tây Tạng Tantra gốc Vajrasattva (Kim Cang Tát Đỏa) là Dorje Gyan, xuất xắc “Kim Cang Trang Hoàng”. Thực hành thực tế thần chúKim Cang Tát Đỏa rất phổ biến trong cả 4 dòng của Phật giáo Tây Tạng và được dùng để làm tịnh hóa mê mờ để cho các hành giả Kim Cang Thừa hoàn toàn có thể tiến bộ từ thực hành thực tế Ngondro cho đến nhiều pháp du già khác của mật thừa và cũng để tịnh hóa các giới nguyện (samaya) bị gãy sau lễ tiệm đảnh. Thực hành Vajrasattva thường được phát âm là một yếu tố chủ yếu ớt của thực hành thực tế Phật giáo Tây Tạng.

Ngoài ra cùng với những thực hành thực tế cá nhân, thần chú Kim Cang Tát Đỏa được xem như là có chức năng để tịnh hóa nghiệp chướng, mang lại sự an bình, cùng nhân đến các vận động giác ngộ nói chung. Thần chú 6 chữ (OM VAJRASATTVA HUM), là một bạn dạng ngắn của thần chú trăm âm nhưng lại hàm chứa đều điểm trung khu linh xung yếu của thần chú dài, dựa theo lama cùng tulku Jamgon Kongtrul.

*

Phật giáo Tây Tạng truyền lại, Đức Kim Cang Tát Đỏa cố gắng trùy kim cang sống tay cần và chuông sinh hoạt tay trái. Cùng với lòng từ bi quan xót chúng sinh, Ngài đã giữ lại chân ngôn giúp bọn chúng sinh hữu tinh thanh lọc nghiệp chướng, đập chảy sân hận:

OM BENZA SATTOA HUM

Thực hành chân ngôn của Đức Kim Cang Tát Đỏa

Trong thực hành thực tế Phật giáo Kim cưng cửng Thừa Tây Tạng, thần chú đức Kim Cang Tát Đoả được sử dụng trongthực hành Pháp Ngondro, hoặc những thực hành sơ khởi, để thanh lọc rất nhiều phiền óc của tâm trí, trước khi triển khai các chuyên môn tantric huyền bí hơn.

Thần chú Kim Cang Tát Đoả yêu cầu được đọc ít nhất 21 lần tốt 108 lần - càng các càng tốt. Pháp tu này cần được thực hành hàng ngày hay có tác dụng thời sám hối hận mỗi tháng bốn lần. Nếu có thể thì hãy nhập thất tu trì. Tác dụng của thần chú Kim Cang Tát Đoả giúp cho tất cả những người trì tụng được trừ đi hầu như tội lỗi họ đang phạm phải. Nếu hằng ngày trì tụng 7 lầnthần chú này hầu hết lỗi trong thời gian ngày đó hầu như được sám hối. Tụng trì nhiều sẽ có công năng hoá giải phần lớn vận hạn, ác nghiệp. Thần chú này tịnh hoá, giải trừ nghiệp chướng, ân oán gia trái chủ từ rất nhiều đời, các kiếp.

Thần chú 100 âm tiết của tình nhân tát Kim Cang Tát Đỏa còn tác động tích cực so với những người có xu thế ngớ ngẩn, liên tiếp đưa ra những đánh giá và nhận định sai lầm, góp họ xoá bỏ những nghiệp xấu trong thừa khứ để trở phải minh mẫn hơn.

Người ta đến rằng, ví như ai đó liên tiếp niệm thần chú 100 âm thì sẽ đã đạt được phẩm chất của tất cả chư Phật. Hơn nữa, thần chú này là biểu hiển của hàng trăm ngàn vị thần tiên thánh thiện và hung ác dưới dạng âm thanh.

*

Thực hành thần chú đức Kim Cang Tát Đoả bao gồm “Bốn quyền hạn”. Trong những khi tụng niệm thần chú, bọn họ nên hình dung Bồ tát Kim Cang bên trên đỉnh đầu, cùng luân phiên tiệm chiếu những vấn đề đó như là phương pháp để làm sạch những chướng ngại bít mờ trọng tâm trí. Bốn quyền lợi là:

Sức mạnh của đối tượng, chính là sự phụ thuộc vào nhân tình tát như thể nơi ẩn náu.

Sức mạnh của việc giải thoát, có nghĩa là ước ước ao làm sạch bản thân mình, tương quan đến lưu ý đến về những sai trái mà chúng ta muốn có tác dụng sạch.

Sức mạnh của giải pháp khắc phục yên cầu sự lặp lại của thần chú và hình dung ra sự tiếp nhận ánh sáng sủa từ người tình tát vào bạn.

Sức mạnh của quyết tâm cấp thiết huỷ khử được, chính là quyết chổ chính giữa của một bạn giác ngộ để không lúc nào lặp lại đầy đủ lời nói, lưu ý đến hay hành động sai lầm một lượt nữa.

Như một phương thức giải độc tham ,sân ,si; thần chú Kim Cang Tát Đỏa buộc phải được thực hành vào buổi sáng sớm sớm và trước lúc đi ngủ. Hành giả có thể phát khởi thực hành như sau:

Ngồi theo vậy liên hoa , thẳng, hít khá vào thật sâu. Hành đưa khởi trung ương quán tưởng đức cố kỉnh tôn Kim Cang Tát Đỏa bên trên đỉnh đầu vào pháp tướng tá Đức Kim cưng cửng Tát Đỏa, ngài sở hữu sắc tướng tá thân mong vồng.Từ luân xa tim của ngài là chủng tự "Hum" bao bọc bởi thần chú trăm âm .Từ chủng từ bỏ “Hum” phóng ra ánh nắng làm chảy chảy những minh chú xung quanh. Những minh chú đó giống như các giọt cam lộ rã vào hành mang tịnh hóa tam độc, chướng nạn và bệnh tật. Hành mang khởi phát âm một bài bác kệ:

trên đỉnh đầu bé Thượng Sư an tọa Ngài bất khả phân cùng với Vajrasattoava từ ngài cái cam lộ tuôn tung Tịnh hóa tam độc chướng nạn và mắc bệnh OM BENZA SATO SAMAYA MANUPALAYA BENZA SATO TENOPA TRITA DRITO MEBAWA SUTO KAYO MEBAWA SUPO KAYO MEBAWA ANURAKTO MEBAWA SARWA SIDDHI MENTRA YATSA SARWA KARMA SUTSA ME TSITAM SHIRYAM GURU HUM HA HA HA HA HO BHAGAVAN SARVA TATHAGATA, BENZA MAME MUNTSA, BENZABHAWA MAHA SAMAYA SATO AH.

Sau khi nhất trung ương quán tưởng như vậy, hành trả trì tụng thần chú Kim Cang Tát Đỏa cùng với tín chổ chính giữa bất thoái.Tiếp đó cửa hàng tưởng vô lượng tia sáng sủa từ chủng từ bỏ "Hum" cùng thần chú trên tim của Đức Kim Cang Tát Đỏa, dung nhập vào luân xa trán của hành giả, tịnh hóa vớ thảy phần đông si mê ám chướng và chuyển hóa phàm thân của hành trả thành sắc thân ước vồng.Cuối thuộc hành trả tin tưởng hoàn hảo nhất rằng tất cả những bất thiện tiêu cực, tất cả những mê say mê ám chướng phần lớn được tịnh hóa hoàn toàn.Khi đó Đức Varasatva tan thành ánh sáng chói lòa dần du nhập vào bọn họ và trở buộc phải bất khả phân với thân khẩu ý của chúng ta, hãy an trụ trong cảnh giới đó càng thọ càng tốt. Tiêu trừ các ác nghiệp tội chướng của các chúng sinh, khiến được thanh tịnh, xong hết thảy ác niệm khiến không tăng trưởng, phá tất cả phiền não, lớn lên phước trí vô lượng vô biên.

bất kể sau lúc tu tập Pháp môn nào phải trì tụng thần chú này thì toàn bộ lỗi lầm trong những lúc tu tập Pháp đó đều được tiêu trừ, Chư Tôn Hộ Pháp sẽ gia trì ủng hộ.

Xem thêm: 6 Quán Phở Gia Truyền Bát Đàn Ở Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Phở Gia Truyền Bát Đàn, Hà Nội

Lợi lạc lúc niệm thần chú Kim Cang Tát Đỏa trăm âm

Thần chú 100 âm huyết của bồ tát Kim Cang Tát Đỏa (Vajrasattva 100 Syllable Mantra) là 1 thực hành phải đối với bất kỳ hành giả thuộctrường phái Kim cương cứng Thừa, và là một trong những trong 4 thực hành sơ bộ nhằm mục đích để tiêu trừ nghiệp xấu.

Thực hành người thương tát Kim Cang thông qua thiền định là phương thức đào thải những trở ngại bít giấu dìm thức của một bạn về thực chất thật của trung ương trí, nó vẫn dẫn đến mẫu nhìn sâu sắc từ toàn bộ các mức độ sắc sảo của sự tồn tại.

Các tu sĩ Phật giáo Mật Tông Tây Tạng thực hiện 4 thực hành 100,000 lần. Một trong các đó là tưởng tượng Bồ tát Kim Cang Tát Đỏa (Vajrasattva Bodhisattva) và lặp lại thần chú 100 âm huyết của Ngài, sẽ giúp đỡ tịnh hóa nghiệp xấu với xoá quăng quật những ảo tưởng trong trái tim trí. Hoàn thành những thực hành này được coi như là quan trọng trước khi thừa nhận lễ tiệm đảnh hoặc thụ giới tại một số trong những dòng truyền thừa Tây Tạng.

*

Thần chú này mang lại lợi ích to lớn cho người tụng niệm, nó có chức năng tích rất trong việc xóa bỏ những xu hướng quen thuộc, hầu hết chướng ngại, những cảm xúc mâu thuẫn hoặc tiêu cực, phần lớn thói quen tiêu cực mà họ thường phạm phải trong cuộc sống.

Ngoài ra,thần chú Kim Cang Tát Đỏacòn được cho là có khả năng làm sạch mát nghiệp chướng, đem lại sự tĩnh lặng trong trái tim trí, và cách tân và phát triển các hoạt động giác ngộ nói chung.

Hành giả hoàn toàn có thể hình dung trọng điểm trí của chính mình như một thai trời, hồ hết đám mây lơ lửng bên dưới. đa số đám mây đến và đi, nhưng khung trời vẫn như thế, xanh cùng yên bình. Khoác dù màu xanh lá cây của nó rất có thể bị bít khuất, tuy nhiên nó không khi nào biến mất.

Những đám mây y hệt như lòng tham, sảnh hận và mộng tưởng làm ô nhiễm và độc hại tâm trí. Do bản chất tạm thời của các trạng thái xấu đi này buộc phải chúng ko thể được nhìn nhận là một trong những phần vốn gồm của trọng điểm trí. Chúngcó thể đậy giấu thực chất thật của trung tâm trí, từ bi với thanh bình, nhưng phần lớn phẩm chất đó không lúc nào vắng mặt.

*

Hành đưa trì tụng với trung khu chí thành tha thiết ,nương dựa vào oai thần lực của ngài để giải trừ nghiệp chướng .Thật ra con tín đồ rất yếu đuối trước đông đảo cám dỗ của cuộc sống. Việc giữ giới giúp họ không động tâm, ngăn ngừa những hành vi xấu ác. Mà lại việc tuân thủ giới luật là 1 trong những chuyện vô cùng khó khăn khăn, tuyệt nhất là các giới nguyện của Mật Thừa. Nếu không tồn tại thần chú của Ngài chắc chắn rằng những hạnh nguyện kếch xù của Mật Thừa sẽ không còn thể nào triển khai được. Các tai nạn, thư ếm, tà thuật, sự xáo trộn trong quy trình tu tập khiến hành giả khó hoàn toàn có thể trụ nổi vào luân hồi.

Những hiểu biết sai trái khi thực hành thực tế thần chú Đức Kim Cang Tát Đỏa

Việc thực hành đọc thần chú Kim Cang tát đỏa từng ngày giúp tịnh hóa nghiệp xấu từ vô thủy của hành giả và giúp hiện đại trên con đường tu hành. Dẫu vậy có một trong những người khi hiểu thần chú này thấy cuộc đời mình vẫn vui vẻ, bắt đầu gặp gần như chuyện xấu như đau ốm, căn bệnh tật, quá trình gặp nhiều khó khăn và những người xung quanh bọn họ cũng gặp mặt những hung tin tương tự.

Họ cho rằng:

Do phát âm thần chú tịnh hoá mà lại bị chạm chán phải các chướng ngại, tại nạn hay chuyện xui xẻo.Do hiểu thần chú mà những người xung quanh họ cũng chạm chán phải điều không may.Thậm chí gồm người không dám đọc thần chú do sợ nghiệp xấu đã xảy ra.

Đây là gần như hiểu biết ko đúng!

Nhân trái cứ thế quản lý và vận hành cho dù chúng ta đọc hay là không đọc. Mặc dù nhiên, việc đọc thần chú để giúp đỡ giảm vơi mức độ kinh hồn bạt vía khi nghiệp xấu nở ra. Chứ chưa hẳn khi phiên bản thân ta hiểu thần chú thì nghiệp xấu mới ban đầu kéo tới.

Còn những vấn đề xấu mà những người dân xung quanh gặp phải là do nhân trái của fan đấy chứ không thể do bài toán đọc thần chú của tín đồ đọc. Đọc thần chú chỉ giúp đều người xuất sắc hơn chứ cấp thiết nào làm hại ai cả. Chư Phật cứu giúp độ, yêu thương thương chúng sinh sao có thể hại chúng sinh.

Ngài Liên Hoa Sanh sẽ nói: “Khi gặp đau khổ trong lúc bé đang cố gắng dấn thân vào thực hành tâm linh, con yêu cầu thấy là may mắn. Vày sự thực là ác nghiệp và đậy chướng của con đang được tịnh hóa”.

Thật vậy, nếu phiên bản thân ta chạm chán tai nạn gãy tay, bọn họ thường mang đến đó là một trong điều xui xẻo, nhưng bọn họ đâu hiểu được đã bao gồm thể họ đã mất mạng rồi. Hay thậm chí là khi chúng ta bị quỵt một món nợ chi phí bạc, bản thân ta bao gồm biết rằng nếu vẫn tồn tại một món nợ chi phí này thì ta đã rất có thể còn bị ai đó vu oan giá bán hoạ, lừa tình nữa. Việc bọn họ gặp một tai nạn ngoài ý muốn với độ nghiêm trọng là 1, thì gồm khả năng chúng ta gặp một vụ cực kỳ nghiêm trọng gấp 10 lần. Nhưng chạm mặt ở cường độ 1 hoặc 2 hoặc chỉ 3 chính là dấu hiệu của việc nghiệp xấu của bản thân ta đang vơi đi cực kỳ nhiều.

Nhờ sự tịnh hóa này mà mọi mê mờ và che chướng được dẹp quăng quật để cuộc sống thường ngày hạnh phúc hơn cùng trí tuệ được tăng trưởng. Thật tốt lành!

Nguyện đến thần chú của Đức gắng Tôn Kim Cang Tát Đỏa tịnh hóa tâm thức cùng vô lượng bọn chúng hữu tình khổ não!