Tieu thuyet song chung voi sep tong

     

Tác giả: Ức Cẩm

Edit:

Beta : Tiu Ú

Tình trạng bạn dạng gốc: 66 chương + 2 phiên ngoại 

*
Văn án

Đỗ Lôi Ty cảm thấy trái đất này thật cuồng loạn ! Đi bộ trên đường cũng có thể chạm chán được người xa lạ đến ước hôn, nhưng khủng khiếp nhất bao gồm là, bạn bị ước hôn là cô có thể ngu lẩn thẩn nghĩ rằng đó là một show tivi thực tế, ko một chút lo lắng nhận lấy loại nhẫn kim cương. Dịp này, chú rể tìm được đến góc cửa , sau cuối là lấy chồng, giỏi là không lấy chồng đây?

Chính văn: 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | đôi mươi | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66

Phiên ngoại: 01 | 02

-Hoàn-

Chú ý: 

Do Nhược đại za tạm thời đóng blog để triệu tập cho việc học nên 1 số chương Sếp đơn vị Nhược sẽ không đọc được. Những chương đó phần lớn người rất có thể search gg, vào trường hợp tìm không thấy thì cứ vào đây comt, mình đã up lên wattpad rồi nội dung code và link. 

Chương 2:

+ Code: 3071696

+ link online: http://www.wattpad.com/3071696-s%E1%BB%91ng-chung-v%E1%BB%9Bi-s%E1%BA%BFp-t%E1%BB%95ng-ch%C6%B0%C6%A1ng-2?d=ud

Chương 7:

+ Code: 3071741

+ liên kết online: http://www.wattpad.com/3071741-s%E1%BB%91ng-chung-v%E1%BB%9Bi-s%E1%BA%BFp-t%E1%BB%95ng-ch%C6%B0%C6%A1ng-7?d=ud

Chương 12:

+ Code: 3071779

+ liên kết online: http://www.wattpad.com/3071779-s%E1%BB%91ng-chung-v%E1%BB%9Bi-s%E1%BA%BFp-t%E1%BB%95ng-ch%C6%B0%C6%A1ng-12?d=ud

Chương 17:

+ Code: 3071814

+ link online: http://www.wattpad.com/3071814-s%E1%BB%91ng-chung-v%E1%BB%9Bi-s%E1%BA%BFp-t%E1%BB%95ng-ch%C6%B0%C6%A1ng-17?d=ud

Chương 22:

+ Code: 3024600

+ link online: http://www.wattpad.com/3024600-s%E1%BB%91ng-chung-v%E1%BB%9Bi-s%E1%BA%BFp-t%E1%BB%95ng-ch%C6%B0%C6%A1ng-22

Chương 28:

+ Code: 3041915

+ link online: http://www.wattpad.com/3041915-s%E1%BB%91ng-chung-v%E1%BB%9Bi-s%E1%BA%BFp-t%E1%BB%95ng-ch%C6%B0%C6%A1ng-28

Chương 32:

+ Code: 3071842

+ liên kết online: http://www.wattpad.com/3071842-s%E1%BB%91ng-chung-v%E1%BB%9Bi-s%E1%BA%BFp-t%E1%BB%95ng-ch%C6%B0%C6%A1ng-32?d=ud

Chương 37:

+ Code: 3015712

+ links online: http://www.wattpad.com/3015712-s%E1%BB%91ng-chung-v%E1%BB%9Bi-s%E1%BA%BFp-t%E1%BB%95ng-ch%C6%B0%C6%A1ng-37