Tiểu Thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa

Thời tam quốc diễn nghĩa, phần đông thứ đều chìm ngập trong loạn lạc.

Bạn đang xem: Tiểu thuyết tam quốc diễn nghĩa

Nhân dân kêu khổ, sinh sống một cuộc sống lầm than, nghèo đói, sớm dường như không thể nào chịu đựng nổi tình hình của lúc này được nữa. Ở vào nước, nhiều phe phái đã nổi lên, nhất là trộm giật hoành hành khiến nhân dân rơi vào cảnh khốn cùng. Hầu hết chuyện, mẫu này tránh việc đánh vào người đứng đầu hay sao? đơn vị vua tạo họa, suốt ngày chỉ đắm chìm ngập trong tửu sắc, vốn đã không để ý đến chuyện bao gồm sự, cái gì cũng không màng. Đứng trước tình thế này, nội bộ càng thêm lục đục, khó khăn chồng chất cực nhọc khăn, mau chóng đã lập cập trở thành họa lớn.

Cứ đà này, nếu như còn liên tục chìm vào u muội, sẽ không còn biết tiếp theo sau chuyện gì sẽ liên tiếp xảy ra. Văn võ bá quan, vua không hề coi trọng người tài, chỉ ưa kẻ nịnh hót, sớm đã trở thành bù nhìn! Đứng trước nguy cơ sụp đổ này của triều đình, bên phía ngoài liền lâm vào loạn lạc, khôn cùng nhiều anh hùng đã tình nguyện vực lên mà chịu hi sinh. Họ bắt buộc cứ trơ mắt cơ mà nhìn đầy đủ chuyện sẽ trên đã xảy ra theo khunh hướng xấu như vậy. Một lượt nữa, non sông rơi vào loạn lạc.

Xem thêm: Xem Phim Thủy Thủ Popeye Tập 109, Thủy Thủ Mặt Trăng Tập 109

Vừa bị chèn ép, sớm đang không còn chỗ đứng nữa rồi. Giang sơn, từ bỏ nay thay đổi thay.


5 chương mới nhất Chương 119: Bình Ðông Ngô, Ðổ Dự thành công Hết chia cách tới hồi thống nhứt Chương 118: Mưu sự bại, Khương Duy tuẫn ngày tiết Trời quả báo, Ngụy Chúa mất ngôi Chương 117: Trước Tổ Miếu, lưu Thầm trường đoản cú vận lấy Tây Xuyên, Ngụy Tướng thành công xuất sắc Chương 116: Qua âm Bình, Ðặng Ngãi tiến binh khu vực Miêng Trước tận trung Thục tướng mạo Chương 115: bình thường Hội tiến binh vào Tây Xuyên Võ Hầu hiển thánh, núi Ðịnh Quân

Danh sách chương truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa

Chương 1: Hội Ðào Viên nhân vật Kết Nghĩa Ðánh Huỳnh Cân nhân kiệt Lập Công Chương 2: bực tức Trương Phi Ðánh Khâm không nên Lập Mưu Hà Tiến Trừ bội nghịch Loạn Chương 3: Bàn phế truất lập, Ðổng Trác mắng Ðinh Nguyên bộ quà tặng kèm theo Xích thố, Lý Túc dụ Lữ cha Chương 4: truất phế Hán Ðế, trần Lưu đăng quang Lừa Ðổng tặc, mạnh khỏe Ðức dâng kiếm Chương 5: Tiếp Hịch Văn, những Trấn Ứng Tào Công Phá quan tiền Ải, Tam Anh Chiến Lữ cha Chương 6: Ðốt Kim Quyết, Ðổng Trác có tác dụng Càn. Cất Ngọc Tỷ, Tôn Kiên Trái Ước Chương 7: Viên Thiệu Qua cầu Ðuổi Công Tôn Toản Tôn Kiên quý phái Sông Ðánh giữ Cảnh Thăng Chương 8: Vương tứ Ðồ Khéo Dụng Liên hoàn Kế. Ðổng quá Tướng Náo Lộng Phượng Nghi Ðình. Chương 9: Trừ Hung Bạo, Lữ bố Giúp tư Ðồ chiếm Trường An, Lý Thôi Nghe mang Hủ. Chương 10: Giúp nhà Vua, Mã Ðằng Khởi Nghĩa. Trả thù Cha, Tào Tháo đựng Quân. Chương 11: lưu huỳnh Thúc cứu vãn Khổng Dung ngơi nghỉ Bắc Hải Lã Ôn Hầu Phá Tào tháo Tại Bộc Dương. Chương 12: Cung Tổ tía Lần Nhượng từ bỏ Châu mạnh mẽ Ðức Một Phen Ðánh Lữ Bố. Chương 13: Lý Thôi, Quách Dĩ Một Trận giao tranh Dương Phụng, Ðổng Thừa nhì Lần cứu vãn Giá Chương 14: Tào mạnh mẽ Ðức Rời giá chỉ Đến hẹn Ðô Lữ Phụng Tiên Đang Đêm giật Từ Quận Chương 15: Thái Sử Từ mê mệt Đả tiểu Bá vương vãi Tôn Bá Phù Hăng Đánh Nghiêm Bạch Hổ Chương 16: cửa ngõ Nha Môn, Phụng Tiên phun Kích Sông Vị Thủy, táo tợn Ðức thất bại Quân Chương 17: Viên Công Lộ Hưng Binh Bảy Đạo Tào dũng mạnh Ðức Hội Tướng bố Miền Chương 18: trả Văn Hòa Liệu Mưu Quyết chiến thắng Giặc Hạ Hầu Ðôn Rút tên Nuốt bé Ngươi Chương 19: Ðánh Hạ Bì, Tào Tháo dùng kế, Lầu Bạch Môn, Lữ bố vong thân Chương 20: Tào tháo Ra Săn Ruộng hẹn Ðiền Ðổng vượt Vâng Chiếu trong Nội những Chương 21: Tào túa Uống Rượu Luận nhân vật Vân ngôi trường Lừa Mưu làm thịt Xa Trụ Chương 22: Viên, Tào Khởi ba Quân Mã cỗ Quan, Trương Bắt hai Tướng Vương, lưu Chương 23: Nễ Danh Sĩ Lõa Thân Mắng Quốc Tặc cát Thái Y Đầu Độc chịu đựng Thảm Hình Chương 24: Quốc Tặc Hành Hung giết thịt Quý Phi Hoàng Thúc thảm bại Chạy Ðầu Viên Thiệu Chương 25: Núi Thổ San, quan lại Công Giao cha Việc Thành Bạch Mã, Tào dỡ Mở Trùng Vây Chương 26: Viên bạn dạng Sơ hao binh tổn tướng quan liêu Vân ngôi trường treo ấn search anh Chương 27: Qua ải, quan liêu Công chém sáu tướng mạo Ðưa chủ, Xích Thố lướt ngàn trùng Chương 28: Chém Thái Dương, bằng hữu đoàn tụ, Ðến Cổ Thành, tôi chúa an vui Chương 29: Tôn Sách bất bình giết Vu Kiết Tôn Quyền nối nghiệp trấn Giang Ðông Chương 30: Viên Thiệu Thất Trận Tại quan liêu Ðộ Tào dỡ Thiếu Lương giật Ô Sào Chương 31: Tào tháo Ðại Phá Viên Bổn Sơ Huyền Ðức trợ thời Lánh mặt Lưu Biểu Chương 32: Viên Thượng Tranh dành riêng Ðất cam kết Châu hẹn Nhu Ðịnh Kế Khơi Chương Hà Chương 33: Tào Phi ham mê sắc hấp thụ Danh Thị Quách Gia tính kế định Liêu Ðông Chương 34: Thái Phu nhơn lén nghe chuyện mật giữ Huyền Ðức qua vực Ðàn Khê Chương 35: Huyền Ðức vui mừng gặp ẩn sĩ Ðơn Phước tất cả dịp hầu minh chủ Chương 36: lưu giữ Bị định kế đoạt Phàn Thành Từ thứ tiến cử Gia cát Lượng Chương 37: tứ Mã nhì lần cử danh sĩ giữ Bị ba Phen tới thảo lư Chương 38: chia Thiên Hạ, Long Trung vạch Kế Ðánh trường Giang, Tôn Thị trả thù Chương 39: Thành tởm Châu, giữ Phong mong Kế Ðồi bác bỏ Vọng, Gia cát Dụng Binh Chương 40: Thành kinh Châu, phu nhơn mong muốn hiến chỗ Tân Giả, Gia cat lửa thiêu Chương 41: Huyền Ðức đưa bá tánh sang sông Triệu Vân liều bị tiêu diệt cứu minh chúa Chương 42: Trương Dực Ðức Đại Náo mong Trường bạn dạng Lưu Dự Châu đại bại Chạy cửa Hán Tân Chương 43: Gia mèo Lượng Trổ Tài Hùng Biện Lỗ Tử Kính Ra Sức đàm đạo Chương 44: Khổng Minh cần sử dụng Trí Khích Châu Du Tôn Quyền quyết chí Đánh Tào cởi Chương 45: cửa Tam Giang, Tào dỡ thất trận Quần Anh Hội, Tương Cán mắc mưu Chương 46: dùng Chước Lạ, Khổng Minh Mượn Tiễn dưng Kế Mật, Hoàng dòng Chịu Đòn Chương 47: Hám Trạch vì bạn dâng mặt hàng thư Bàng Thống khéo đồ mưu Liên trả Chương 48: trên Trường Giang, Tào túa ngâm thơ tỏa chiến thuyền, Bắc quân diệu võ Chương 49: Ðàn Thất tinh ước gió phương Nam cửa Tam Giang lửa thiêu quân Bắc Chương 50: Gia cat Lượng khéo tính Huê Dung Vân Trường vị nghĩa tha Tào túa