TỪ ĐIỂN HÀN QUỐC VIỆT NAM

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển hàn quốc việt nam

*
*
*

Từ điển Hàn Việt.Korean-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vãn từ điển WordNet, từ điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Bạn gồm thể thiết đặt app ứng dụng từ điển trên Windows để tra từ điển dễ dãi khi đọc văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
tự điển a walking (living) dictionary: tự điển sống, người học rộng lớn biết các (định ngữ) có tính chất từ điển, có đặc thù sách vở a dictionary style: văn sách vở và giấy tờ dictionary English: giờ đồng hồ Anh sách vở
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
tự điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : từ điển tự động
composite external symbol dictionary : từ điển cam kết hiệu ngoài phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ điển cam kết hiệu ngoài phức hợp
computer dictionary : từ điển máy vi tính
descriptor dictionary : trường đoản cú điển biểu đạt
dictionary code : mã từ bỏ điển
dictionary order : lắp thêm tự từ điển
electronic commerce dictionary : từ bỏ điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : tự điển ký kết kiệu ngoại trừ
frequency dictionary : tự điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : trường đoản cú điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ đồ dùng từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : tự điển tài liệu tích đúng theo
machine dictionary : tự điển lắp thêm
main dictionary : từ bỏ điển chủ yếu
mechanical dictionary : từ điển cơ giới
relocation dictionary : trường đoản cú điển chuyển vị
relocation dictionary : tự điển chuyển vị trí
relocation dictionary : từ bỏ điển xác định lại
relocation dictionary : tự điển tái xác định
reverse code dictionary : từ điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
trường đoản cú điểm nguồn tin tức

Xem thêm: Thần Đồng Đất Việt Tập 112: Thơ Thần Trên Lá, Tập 112: Thơ Thần Trên Lá

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to use dictionaries | compile, write | edit | publish