TỨ NIỆM XỨ THÍCH NHẤT HẠNH

Phép cửa hàng niệm khá thở, theo những hướng dẫn trên, giả dụ được cải tiến và phát triển và thực tập liên tục, sẽ mang về những thành quả này và lợi lạc lớn. Trở nên tân tiến và thực tập liên tiếp như vậy nào nhằm phép tiệm niệm hơi thở hoàn toàn có thể thành tựu được bốn lĩnh vực quán niệm?
Hồi đó, Phật còn sinh hoạt tại nước Xá Vệ, trú ngụ trong vườn Kỳ Thọ với rất nhiều vị đại đệ tử lừng danh như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Ca rán Diên, Câu Thi La, A Nậu lâu Đà, Ưu Bà Đa, A Nan Đà, v.v... Trong cộng đồng các vị khất sĩ, phần lớn vị trưởng thượng lo chăm lo dạy dỗ các vị khất sĩ tân học, bao gồm vị chăm dạy mười người, bao gồm vị nhì mươi người, có vị tía mươi người, có vị tư mươi người... Các vị khất sĩ tân học được chăm lo và bảo ban như thế dần dần thực hiện được không ít tiến bộ...

Bạn đang xem: Tứ niệm xứ thích nhất hạnh


Bây giờ đây, đã đến ngày trăng tròn tháng tứ và Phật sẽ ngồi ngoài trời với các vị khất sĩ. Fan đưa mắt âm thầm lặng lẽ quán gần kề đại chúng một hồi rồi lên tiếng:
"Quý vị khất sĩ! Tăng đoàn bọn họ đây quả là thanh tịnh với có thực tế tu học, không mang tính chất chất phù phiếm và ba hoa, xứng danh được cúng dường, xứng danh được call là phước điền, xứng danh được kính nể.
"Này quý vị, trong đại chúng đây bao gồm vị khất sĩ đã hội chứng quả La Hán, đang trừ hết số đông phiền não, đã trút bỏ được những gánh nặng, đã thành tích được trí tuệ cùng giải thoát. Lại có những vị đã giảm được năm tua dây buộc ràng đầu, chứng được quả Bất Hoàn, sẽ không hề trở lại luân hồi; có những vị đã cắt vứt được bố sợi dây ràng buộc đầu, hội chứng quả duy nhất Hoàn, thu phục được phần thô của các phiền óc tham, sân và si, và chỉ cần trở lại một lần; bao hàm vị sẽ cắt quăng quật được tía sợi dây buộc ràng đầu, chứng quả Dự Lưu, sẽ vững chãi trở về quả vị giác ngộ; bao gồm vị đã thực tập tứ niệm xứ, gồm vị đã thực tập tứ chánh cần, có vị sẽ thực tập tứ như ý túc, gồm vị đã thực tập ngũ căn, gồm vị đang thực tập ngũ lực, tất cả vị đã thực tập thất người yêu đề phần, gồm vị sẽ thực tập bát chánh đạo, gồm vị đã thực tập từ, tất cả vị đang thực tập bi, gồm vị vẫn thực tập hỷ, bao gồm vị đang thực tập xả, bao gồm vị đã thực tập cửu tưởng quán, bao gồm vị sẽ thực tập vô hay quán. Lại sở hữu những vị khác sẽ thực tập tiệm niệm hơi thở."
"Quý vị khất sĩ! Phép cửa hàng niệm khá thở, nếu như được trở nên tân tiến và thực tập liên tục, sẽ đem đến những thành quả này và lợi lạc lớn, rất có thể làm thành tựu bốn nghành quán niệm; bốn lĩnh vực quán niệm trường hợp được cải cách và phát triển và thực tập liên tục, đang làm thành quả bảy yếu tố giác ngộ; bảy nhân tố giác ngộ nếu được trở nên tân tiến và thực tập tiếp tục sẽ mang tới trí tuệ và giải thoát.
"Làm nắm nào để phát triển và thực tập liên tiếp phép quán niệm hơi thở, để phép này đưa về những thành quả đó và lợi lạc lớn?
"Này đây, quý vị khất sĩ! bạn hành giả lấn sân vào rừng hoặc cho tới một cội cây, địa điểm vắng vẻ, ngồi xuống trong tư thế hoa sen, giữ thân mang lại thẳng và đặt vững vàng chánh niệm trước phương diện mình. Thở vào, tín đồ ấy biết rằng mình thở vào; thở ra, fan ấy biết rằng mình thở ra.
1. Thở vào trong 1 hơi dài, người ấy biết: Ta đang thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi dài, người ấy biết: Ta đã thở ra một tương đối dài.
2. Thở vào trong 1 hơi ngắn, fan ấy biết: Ta đã thở vào một hơi ngắn. Thở ra một tương đối ngắn, tín đồ ấy biết: Ta đã thở ra một tương đối ngắn.
3. Ta sẽ thở vào và có ý thức về body ta. Ta đã thở ra và bao gồm ý thức về body toàn thân ta. Bạn ấy thực tập như thế.
4. Ta đã thở vào và tạo nên toàn thân an tịnh. Ta đang thở ra và khiến cho toàn thân an tịnh. Bạn ấy thực tập như thế.
5. Ta sẽ thở vào và cảm xúc mừng vui. Ta đang thở ra và cảm thấy mừng vui. Người ấy thực tập như thế.
6. Ta đang thở vào và cảm xúc an lạc. Ta đã thở ra và cảm thấy an lạc. Tín đồ ấy thực tập như thế.
7. Ta sẽ thở vào và tất cả ý thức về những hoạt động tâm ý vào ta. Ta vẫn thở ra và có ý thức về những hoạt động tâm ý trong ta. Fan ấy thực tập như thế.
8. Ta sẽ thở vào và tạo nên những hoạt động tâm ý vào ta được an tịnh. Ta đang thở ra và khiến cho những hoạt động tâm ý vào ta được an tịnh. Fan ấy thực tập như thế.
9. Ta đã thở vào và tất cả ý thức về trung ương ý ta. Ta vẫn thở ra và tất cả ý thức về trung khu ý ta. Người ấy thực tập như thế.
10. Ta đã thở vào và làm cho tâm ý ta hoan lạc. Ta vẫn thở ra và khiến cho tâm ý ta hoan lạc. Tín đồ ấy thực tập như thế.
11. Ta vẫn thở vào với thu nhiếp trung ương ý ta vào định. Ta sẽ thở ra và thu nhiếp trung tâm ý ta vào định. Tín đồ ấy thực tập như thế.
12. Ta đã thở vào và dỡ mở cho trọng điểm ý ta được giải thoát tự do. Ta sẽ thở ra và dỡ mở cho trọng điểm ý ta được giải bay tự do. Fan ấy thực tập như thế.

Xem thêm: Cây Giống Sâm Ngọc Linh Có Bán Không? Mua Cây Giống Sâm Ngọc Linh Ở Đâu


13. Ta đã thở vào và tiệm chiếu tính vô hay của vạn pháp. Ta đã thở ra và quán chiếu tính vô hay của vạn pháp. Tín đồ ấy thực tập như thế.
14. Ta đã thở vào và quán chiếu về tính chất không đáng tham cầu và vướng mắc của vạn pháp. Ta đang thở ra và cửa hàng chiếu về tính không xứng đáng tham mong và vướng mắc của vạn pháp. Bạn ấy thực tập như thế.
15. Ta vẫn thở vào và cửa hàng chiếu về bản chất không sinh khử của vạn pháp. Ta sẽ thở ra và quán chiếu về thực chất không sinh diệt của vạn pháp. Bạn ấy thực tập như thế.
16. Ta sẽ thở vào và tiệm chiếu về việc buông bỏ. Ta đang thở ra và tiệm chiếu về sự buông bỏ. Người ấy thực tập như thế.
Phép quán niệm hơi thở, theo những chỉ dẫn trên, trường hợp được trở nên tân tiến và thực tập liên tục, sẽ đem về những thành quả này và lợi lạc lớn. Phát triển và thực tập liên tục như nỗ lực nào nhằm phép quán niệm hơi thở rất có thể thành tựu được bốn nghành nghề dịch vụ quán niệm?
Khi hành mang thở vào hoặc thở ra một tương đối dài hay như là 1 hơi ngắn mà tất cả ý thức về khá thở và về body toàn thân mình, hoặc gồm ý thức là đang khiến cho toàn thân bản thân an tịnh, thì lúc ấy hành giả đang an trú vào phép cửa hàng thân vào thân, tinh tiến, tỉnh giấc thức, hiểu rõ tình trạng, thừa khỏi số đông tham đắm cũng giống như mọi khinh ghét đối với cuộc đời. Khá thở vào cùng hơi thở ra bao gồm ý thức ở chỗ này thuộc nghành nghề quán niệm thứ nhất là thân thể.
Khi hành mang thở vào hoặc thở ra mà tất cả ý thức về sự vui ham mê hoặc về việc an lạc, về những hoạt động của tâm ý, hoặc để gia công cho những buổi giao lưu của tâm ý an tịnh thì lúc đó hành giả đang an trú vào phép cửa hàng cảm thọ trong cảm thọ, tinh tiến, thức giấc thức, thấu hiểu tình trạng, quá khỏi những tham đắm cũng như mọi thù ghét đối cùng với cuộc đời. Rất nhiều cảm lâu được bệnh nghiệm trong hơi thở có ý thức ấy thuộc lĩnh vực quán niệm vật dụng hai là cảm thọ.
Khi hành giả thở vào hoặc thở ra mà gồm ý thức về trọng tâm ý, khiến cho tâm ý an tịnh, thu nhiếp tâm ý vào định hoặc toá mở cho trọng tâm ý được giải thoát tự do, thì khi ấy hành giả sẽ an trú vào pháp quán niệm trọng tâm ý trong thâm tâm ý, tinh tiến, tỉnh giấc thức, hiểu ra tình trạng, vượt khỏi đầy đủ tham đắm cũng tương tự mọi đáng ghét đối với cuộc đời. Không tiệm niệm về hơi thở thì đang không cải cách và phát triển được chánh niệm với sự gọi biết.
Khi hành giả thở vào hoặc thở ra nhưng mà quán chiếu về tính cách vô hay hoặc về tính chất cách không xứng đáng tham cầu và vướng mắc của vạn pháp, về thực chất không sinh diệt và về sự buông bỏ, thì lúc đó hành giả đã an trú vào pháp tiệm niệm đối tượng người tiêu dùng tâm ý trong đối tượng người dùng tâm ý, tinh tiến, tỉnh thức, hiểu ra tình trạng, quá khỏi đều tham đắm cũng tương tự mọi ghét bỏ đối với cuộc đời.
Phép quán niệm tương đối thở ví như được trở nên tân tiến và thực tập liên tục, sẽ đưa bốn nghành nghề quán niệm cho chỗ thành công viên mãn.Nhưng nếu được cải cách và phát triển và thực tập liên tục, bốn nghành nghề dịch vụ quán niệm sẽ đưa bảy nhân tố giác ngộ mang đến chỗ thành công viên mãn. Bằng phương pháp nào?
Khi hành giả an trú trong phép quán thân vào thân, cửa hàng cảm lâu trong cảm thọ, quán vai trung phong ý trong thâm tâm ý, quán đối tượng người dùng tâm ý trong đối tượng người sử dụng tâm ý, tinh tiến, thức giấc thức, hiểu ra tình trạng, thừa khỏi phần đông tham đắm cũng tương tự mọi thù ghét đối cùng với cuộc đời, thì lúc đó chánh niệm của hành giả được duy trì vững chãi với bền bỉ; và hành giả đã đạt được yếu tố giác ngộ thứ nhất là niệm. Nhân tố này sẽ tiến dần tới sự thành tựu viên mãn.
Khi hành giả an trú vào chánh niệm để cửa hàng chiếu cùng quyết trạch về các pháp, đối tượng của trọng điểm ý, thì nguyên tố giác ngộ đồ vật hai được sinh khởi với phát triển, sẽ là yếu tố trạch pháp. Nguyên tố này đã tiến dần đến việc thành tựu viên mãn.
Khi hành đưa an trú trong quán chiếu cùng quyết trạch về những pháp một cách bền bỉ, tinh cần, vững chãi thì yếu tố giác tỉnh thứ cha được sinh khởi cùng phát triển, sẽ là yếu tố tinh tấn. Nhân tố này đang tiến dần tới sự thành tựu viên mãn.
Khi hành giả đang an trú vững chãi và chắc chắn trong sự hành trì tinh tiến thì nhân tố giải thoát thứ tư được sinh khởi cùng phát triển, chính là yếu tố tin vui lạc xuất thế. Nguyên tố này đã tiến dần tới việc thành tựu viên mãn.
Khi được an trú trong trạng thái hỷ lạc rồi, hành giả cảm giác thân cùng tâm của mình nhẹ nhàng và an tịnh, đó là yếu tố giải thoát máy năm được sinh khởi và phát triển, chính là yếu tố khinh thường an. Nhân tố này đang tiến dần tới việc thành tựu viên mãn.
Khi thân và tâm mình đã nhẹ nhàng và thanh tịnh, hành giả hoàn toàn có thể đi vào định một cách dễ dàng. Thời điểm đó nhân tố giải thoát thứ sáu được sinh khởi và phát triển. Đó là nguyên tố định. Yếu tố này đã tiến dần tới việc thành tựu viên mãn.
Khi sẽ thực sự an trú trong định, hành mang không còn duy trì sự phân biệt và so đo nữa. Lúc ấy yếu tố giải thoát lắp thêm bảy là buông thả được sinh khởi với phát triển. Đó là nguyên tố hành xả. Nhân tố này đã tiến dần đến sự thành tựu viên mãn.
Bốn lĩnh vực quán niệm nếu như được cải tiến và phát triển và thực tập liên tiếp sẽ chuyển bảy yếu tố giác ngộ mang lại chỗ thành quả viên mãn như thế. Cơ mà bảy nguyên tố giác ngộ, ví như được phát triển và thực tập liên tục, làm cụ nào để hoàn toàn có thể đưa tới sự thành tựu như ý của trí tuệ cùng giải thoát?
Nếu hành trả tu tập theo bảy nhân tố giác ngộ, 1 mình tĩnh cư, chăm quán chiếu về tính chất cách ko sinh khử của vạn pháp, cửa hàng chiếu về sự tự do, thì sẽ đạt tới khả năng buông bỏ. Đó là do tu tập bảy yếu tố giác tỉnh mà thành tích viên mãn được trí tuệ với giải thoát."
Thích độc nhất Hạnh dịch, (Anapanasati sutta, M.118. Xem thêm các ghê 815,803 và 810 của cục Tạp A Hàm, 99 Tạng tởm Đại Chánh)