Vệ sinh cá nhân trong tiếng anh

     

Vệ sinh cá thể hằng ngày là một trong những vận động không thể thiếu hỗ trợ cho khung người luôn thật sạch sẽ với khỏe khoắn. Cùng Tiếng Anh AZ đi tìm gọi từ bỏ vựng về những vận động lau chùi cá nhân– Personal Hygiene các bạn nhé!

Ghi chú:

Những phiên âm bên dưới đây: Ưu tiên phiên âm Anh-Anh trước.

Bạn đang xem: Vệ sinh cá nhân trong tiếng anh

Một trường đoản cú hoàn toàn có thể nhiều hơn nữa 1 phiên âm: Phiên âm Anh-Anh với phiên âm Anh-Mỹ, hoặc phiên âm thông thường với phiên âm dạng yếu – weak-sound (vào một số trường hợp lúc nói, hiện tượng kỳ lạ nuốt âm hoặc nhiều âm được nói dịu đi biến thành một âm khối lượng nhẹ hơn nhưng mà gần cùng với nó).

*


Contents


Các vận động lau chùi cá nhân vào Tiếng Anh 

 UKUS 
Personal Hygiene/ˈpɜː.sən.əl ˈhaɪ.dʒiːn//ˈpɜː.sən.əl ˈhaɪ.dʒiːn/Vệ sinch cá nhân
Washing face/ˈwɒʃ.ɪŋ feɪs/ /ˈwɑː.ʃɪŋ feɪs/Rửa mặt
Washing hands/ˈwɒʃ.ɪŋ hændz//ˈwɒʃ.ɪŋ hændz/Rửa tay
Washing hair/ˈwɒʃ.ɪŋ heər//ˈwɒʃ.ɪŋ her/Gội đầu
Rinsing hair/rɪns heər//rɪns her/Xả tóc
Brushing hair/brʌʃ ɪŋ heər//brʌʃ ɪŋ her/Chải đầu
Drying hair/draɪ ɪŋ heər//draɪ ɪŋ her/Sấy tóc
Take a shower/teɪk ə ʃaʊər//teɪk ə ˈʃaʊ.ɚ/Tắm bằng vòi vĩnh sen
Take a bath/teɪk ə bɑːθ//teɪk ə bæθ/Tắm bởi bể tắm
Use deodorant/juːz diˈəʊ.dər.ənt//juːz diˈoʊ.dɚ.ənt/Lnạp năng lượng khử mùi
Flossing teeth/ˈflɒs.ɪŋ tiːθ//flɑː.sɪŋ tiːθ/Xỉa răng
Brushing teeth/brʌʃɪŋ tiːθ//brʌʃɪŋ tiːθ/Đánh răng
Gargle/ˈɡɑː.ɡəl//ˈɡɑːr.ɡəl/Xúc miệng
Shave/ʃeɪv//ʃeɪv/Cạo râu
Cutting nails/ˈkʌt.ɪŋ neɪlz//ˈkʌt.ɪŋ neɪlz/Cắt móng tay
Washing clothes/ˈwɒʃ.ɪŋ kləʊðz//ˈwɑː.ʃɪŋ kloʊðz/Giặt quần áo
Drying clothes/draɪ.ɪŋ kləʊðz//draɪ.ɪŋ kloʊðz/Phơi quần áo

Tên Tiếng Anh những đồ dùng dụng dùng làm dọn dẹp vệ sinh cá nhân

 

UK

US

 
Shower cap/ʃaʊər kæp//ʃaʊə kæp/Mũ tắm
sponge /spʌndʒ//spʌndʒ/Miếng bọt đại dương để tắm
deodorant/diˈəʊ.dər.ənt//diˈoʊ.dɚ.ənt/Lăn uống khử mùi
Body lotion/ˈbɒd.i ˈləʊ.ʃən//ˈbɑː.di ˈloʊ.ʃən/Kem dưỡng thể
moisturizer/ˈmɔɪs.tʃər.aɪ.zər//ˈmɔɪs.tʃɚ.aɪ.zɚ/Kem dưỡng ẩm
Perfume/ˈpɜː.fjuːm//ˈpɜː.fjuːm/Nước hoa
Soap/səʊp//soʊp/Xà phòng
Sanitizer/ˈsæn.ɪ.taɪ.zər//ˈsæn.ə.taɪ.zɚ/Nước khử trùng
Shower cream/ʃaʊər kriːm//ʃaʊə kriːm/Sữa tắm
Shampoo/ʃæmˈpuː//ʃæmˈpuː/Dầu gội
Hair conditioner/heər kənˈdɪʃ.ən.ər/ /her kənˈdɪʃ.ən.ɚ/Dầu xả
Hair gel/heər dʒel//her dʒel/Gel quẹt tóc
Hair spray/heər spreɪ//her spreɪ/Xịt tóc
Comb/kəʊm//koʊm/Lược
Curling iron/ˈkɜː.lɪŋ aɪən//ˈkɜː.lɪŋ aɪrn/Cây cuốn tóc
Hair dryer/heər ˈdraɪ.ər//her ˈdraɪ.ɚ/Máy sấy tóc
Hair clip/heər klɪp//her klɪp/Kẹp tóc
Bobby pins/ˈbɒb.i pɪnz/ /ˈbɑː.bi pɪnz/Ghyên ổn tóc
Toothbrush/ˈtuːθ.brʌʃ/ /ˈtuːθ.brʌʃ/Bàn chải tấn công răng
Toothpaste/ˈtuːθ.peɪst//ˈtuːθ.peɪst/Kem tiến công răng
Dental floss/ˈden.təl flɒs//ˈden.təl flɑːs/Chỉ nha khoa
Mouthwash/ˈmaʊθ.wɒʃ//ˈmaʊθ.wɒʃ/Nước súc miệng
Electric shaver/iˈlek.trɪk ˈʃeɪ.vər//iˈlek.trɪk ˈʃeɪ.vɚ/Dao cạo điện
Razor/ˈreɪ.zər//ˈreɪ.zə/Dao cạo râu
Razor bladeˈreɪ.zər bleɪd//ˈreɪ.zə bleɪd/Lưỡi dao cạo
Shaving cream/ˈʃeɪ.vɪŋ kriːm//ˈʃeɪ.vɪŋ kriːm/Kem cạo râu
Nail clippers/neɪl ˈklɪp.əz//neɪl ˈklɪp.əz/Đồ giảm móng tay
Emery board/ˈem.ər.i bɔːd//ˈem.ɚ.i bɔːrd/Đồ dũa móng tay
Nail polish remover/neɪl ˈpɒl.ɪʃ rɪˈmuː.vər//neɪl ˈpɑː.lɪʃ rɪˈmuː.və/Thuốc tẩy tô móng tay

How to wash your h& properly? Cách rửa tay đúng cách

Washing your hands is one of the most effective ways to reduce the spread of disease. You should especially wash your hands before và after you eat, after going khổng lồ the bathroom and when you come into lớn contact with someone who is siông chồng. In order lớn achieve effective sầu results, make sure you wash your hands properly.

Xem thêm: Mua Bán Xe Máy Cũ Và Mới Tại Đông Anh 09/2021, Mua Bán Xe Giá Rẻ 09/2021 Tại Huyện Đông Anh

Wet your hands with clean water và apply soap. Lather your hands by rubbing them thoroughly with soap. Scrub your hands for at least đôi mươi seconds. Rinse your hands well. Dry your hands with a towel or air dry.

 Dịch

Rửa tay là một cách kết quả bớt tđọc sự Viral bệnh tật. điều đặc biệt, chúng ta nên rửa tay trước cùng sau khoản thời gian ăn uống, sau khoản thời gian đi dọn dẹp cùng Lúc xúc tiếp với người hiện nay đang bị dịch. Để đạt công dụng công dụng, hãy bảo đảm rằng các bạn cọ tay đúng cách dán.

Làm ướt tay bởi nước sạch mát và quẹt xà phòng. Tạo bọt bong bóng tay bằng cách xoa kỹ cùng với xà phòng. Chà tay trong tối thiểu đôi mươi giây. Rửa tay không bẩn. Lau khô tay bởi khăn hoặc thứ sấy thô.

Bài tập

Chọn các trường đoản cú thích hợp tiếp sau đây để điền khớp ứng vào những số diễn tả các vận động dọn dẹp vệ sinh cá thể có trong ảnh 

Comb my hairBrush my teethWash my hairGargle
Take a showerShave sầu my faceLook in the mirrorPut on deodorant
Put on makeupFloss my teethTake a bathClean my ears
Dry my hairBrush my hairCut my nailsTake off my clothes

 

*


Đáp án: 1- Comb my hair; 2-Look in the mirror; 3- Wash my hair; 4- Clean my ears; 5- Put on deodorant; 6- Put on makeup; 7- Shave sầu my face; 8- Floss my teeth; 9- Take a bath; 10- Brush my teeth; 11- Take a shower; 12- Gargle; 13- Dry my hair; 14- Brush my hair; 15- Cut my nails; 16- Take off my clothes

Đừng quên, nhằm lưu giữ lâu và lưu giữ đúng đắn phương pháp phát âm của từ bỏ vựng, quanh đó ghi chép chúng ta hãy luyện phát âm giải pháp phạt âm của trường đoản cú đó hàng ngày, hàng tiếng đồng hồ nhé. Học thêm những trường đoản cú mới theo chủ đề tại trên đây. Chúc các bạn học vui!