Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 trang

3. Trong thời gian ngày Hội thể dục thể thao thể thao, những vận động viên xếp thành những hàng. Ban đầu xếp thành 7 hàng, từng hàng tất cả 171 chuyển vận viên. Hỏi khi chuyển thành 9 hàng hầu như nhau thì mỗi hàng có bao nhiêu di chuyển viên ?

4. Một khu đất hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 234m, chiều rộng bởi (1 over 3) chiều dài. Tính chu vi khu đất nền đó.

Giải:

1.

523 ⨯ 3 = 1569

402 ⨯ 6 = 2412

1017 ⨯ 7 = 7119

1207 ⨯ 8 = 9656

1569 : 3 = 523

2412 : 6 = 402

7119 : 7 = 1017

9656 : 8 = 1207

2.

*

3. Cầm tắt

*

Bài giải

Số người có trong 7 mặt hàng là :

171 ⨯ 7 = 1197 (người)

Khi đưa thành 9 hàng, số người dân có trong một hàng là :

1197 : 9 = 133 (người)

Đáp số : 133 người

4.

Tóm tắt

*

Bài giải

Chiều rộng hình chữ nhật là :

234 : 3 = 78 (m)

Chu vi hình chữ nhật là :

(234 + 78) ⨯ 2 = 624 (m)

Đáp số : 624m

alkasirportal.com


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 trang

Bài tiếp theo

*

Xem lời giải SGK - Toán 3 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


Xem thêm: Thể Loại Phim 18 Hàn Quốc Xem Phim Online, 18 Hàn Quốc Xem Phim Online


các tác phẩm khác


Bài viết bắt đầu nhất


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp alkasirportal.com