Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 129

     
- Chọn bài bác -Bài 96: Phân sốBài 97: Phân số với phép phân chia số trường đoản cú nhiênBài 98: Phân số với phép phân tách số tự nhiên (Tiếp theo)Bài 99: Luyện tậpBài 100: Phân số bằng nhauBài 101: Rút gọn gàng phân sốBài 102: Luyện tậpBài 103: Quy đồng mẫu số các phân sốBài 104: Quy đồng mẫu số những phân số (Tiếp theo)Bài 105: Luyện tậpBài 106: rèn luyện chungBài 107: đối chiếu hai phân số cùng mẫu sốBài 108: Luyện tậpBài 109: đối chiếu hai phân số khác mẫu sốBài 110: Luyện tậpBài 111: luyện tập chungBài 112: luyện tập chungBài 113: luyện tập chungBài 114: Phép cộng phân sốBài 115: Phép cùng phân số (Tiếp theo)Bài 116: Luyện tậpBài 117: Luyện tậpBài 118: Phép trừ phân sốBài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo)Bài 120: Luyện tậpBài 121: luyện tập chungBài 122: Phép nhân phân sốBài 123: Luyện tậpBài 124: Luyện tậpBài 125: search phân số của một sốBài 126: Phép phân chia phân sốBài 127: Luyện tậpBài 128: Luyện tậpBài 129: luyện tập chungBài 130: rèn luyện chungBài 131: luyện tập chungBài 132: rèn luyện chungBài 133: Hình thoiBài 134: diện tích hình thoiBài 135: Luyện tậpBài 136: luyện tập chung

Xem cục bộ tài liệu Lớp 4: trên đây

Bài 1 trang 50 VBT Toán 4 Tập 2: Tính:

*

Lời giải:

*

Bài 2 trang 50 VBT Toán 4 Tập 2: .Tính (theo mẫu):

Mẫu:

*


*

Lời giải:

*

Bài 3 trang 51 VBT Toán 4 Tập 2: .Tính:

*

Lời giải:


*

Bài 4 trang 51 VBT Toán 4 Tập 2: Một người bán sản phẩm chia đều
*
kẹo vào 3 túi.

Hỏi từng túi bao gồm bao nhiêu gam kẹo?