Xem ngày tốt tháng 6 năm 2019

     

Để góp quý khách hàng thuận tiện trong Việc xem ngày tốtmon 6 năm 2019 cũng giống như thuận lợi vào việc so sánh các ngày hồi tháng 6/2019 với nhau. Chúng tôi sẽ tổng thích hợp tất cả ngày đẹp mắt hồi tháng 62019 tương tự như đưa ra các ngày chưa tốt vào tháng.

Trong ngôi trường thích hợp quý các bạn không buộc phải xem ngày xuất sắc mon 6 năm 2019 xuất xắc xem ngày đẹp tháng 6 năm 2019 bởi vì sẽ tất cả dự tính triển khai các bước vào một ngày ví dụ trong tháng 6, quý chúng ta vui mắt tìm về ngày tương xứng cùng lựa chọn xem chi tiết hoặc lựa chọn giải pháp Xem ngày xuất sắc xấu giúp xem một ngày cụ thể.


Bạn đang xem: Xem ngày tốt tháng 6 năm 2019

Xem ngày tốt tháng 7 năm 2019


Xem ngày xuất sắc tháng 8 năm 2019


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập chính xác đọc tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢPhường NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 6 NĂM 2019


Lịch dương

1

Tháng 6


Lịch âm

28

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, mon Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 6


Lịch âm

29

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, mon Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 6


Lịch âm

1

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, mon Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

4

Tháng 6


Lịch âm

2

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 6


Lịch âm

3

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, mon Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 6


Lịch âm

4

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tuất, mon Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 6


Lịch âm

5

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, mon Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 6


Lịch âm

6

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 6


Lịch âm

7

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Đinh Sửu, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 6


Lịch âm

8

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, mon Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

11

Tháng 6


Lịch âm

9

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, mon Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 6


Lịch âm

10

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, mon Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

13

Tháng 6


Lịch âm

11

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 6


Lịch âm

12

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (tứ mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

15

Tháng 6


Lịch âm

13

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, mon Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 6


Lịch âm

14

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Giáp Thân, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (tkhô giòn long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 6


Lịch âm

15

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, mon Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 6


Xem thêm: Dịch Vụ Dọn Vệ Sinh Nhà Ở Giá Rẻ Tphcm Trọn Gói1️⃣, Bảng Giá Dịch Vụ Vệ Sinh Nhà Cửa Tại Tphcm

Lịch âm

16

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, mon Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

19

Tháng 6


Lịch âm

17

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Đinh Hợi, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 6


Lịch âm

18

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tý, mon Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kyên quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

21

Tháng 6


Lịch âm

19

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, mon Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (klặng mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 6


Lịch âm

20

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 6


Lịch âm

21

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 6


Lịch âm

22

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, mon Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

25

Tháng 6


Lịch âm

23

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (nguim vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 6


Lịch âm

24

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Giáp Ngọ, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (tứ mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 6


Lịch âm

25

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 6


Lịch âm

26

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (thanh hao long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

29

Tháng 6


Lịch âm

27

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Đinc Dậu, mon Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 6


Lịch âm

28

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, mon Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Trên đó là tổng thích hợp ngày tốt mon 6 năm 2019 cơ mà Cửa Hàng chúng tôi muốn gửi đến chúng ta. Tuy nhiên, một ngày tốt cũng chỉ phù hợp với một vài ba tuổi cũng như những công việckhác nhau. Thế đề nghị, khi nắm bắt được ngày giỏi xấu hồi tháng 6/2019 thì bạn cần tra cứu: xem ngày xuất sắc hòa hợp tuổi để sở hữu kết quả cụ thể với đúng mực độc nhất vô nhị cho mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày tốt tháng 1năm 2021 ♦Ngày tốt mon 7năm 2021

♦Ngày giỏi tháng hai năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 8 năm 2021

♦Ngày xuất sắc mon 3 năm 2021 ♦Ngày giỏi mon 9 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 4 năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 10 năm 2021

♦Ngày giỏi mon 5 năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 1một năm 2021

♦Ngày xuất sắc mon 6năm 2021 ♦Ngày giỏi mon 1hai năm 2021


Xem tử vi phong thủy 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem phong thủy hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Slặng điện thoại thông minh liệu có phải là đồ phẩm phong thủy?
Mỗi con số vào dãy slặng điện thoại cảm ứng phần lớn sở hữu gần như tích điện riêng, tùy thuộc vào trơ khấc từ của hàng số nhưng mà Slặng điện thoại cảm ứng có thể ảnh hưởng tới các bạn theo phía giỏi (Cát) tuyệt xấu (hung)
*
Dùng kinh dịch lựa chọn slặng phong thủy tốt mang đến 4 đại nghiệp đời người!
Bằng đa số gợi ý quẻ dịch syên tốt mang đến 4 đại nghiệp, chúng ta có thể lựa chọn hàng sim tử vi phong thủy vừa lòng tuổi thỏa mong muốn cung ứng công danh, tài vận, tình duim gia đạo tốt giải hòa vận hạn
*
Xem tử vi phong thủy tuổi Nhâm Tý 1972 cô bé mạng năm 2022
*
Tìm hiểu về Sao Tdiệt trong 12 cung hoàng đạo
*
Tìm phát âm về Sao Kyên ổn vào 12 cung hoàng đạo
*
Các các loại cung là gì? Sự thật về 4 Ngulặng tố với 3 Nhóm tính chất
*
đặc điểm 12 cung hoàng đạo Lúc yêu thương và yêu thuật từ sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để tìm hiểu mình ở trong cung hoàng đạo làm sao với tín hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình thương 12 cung hoàng đạo để kiếm tìm một ít cân xứng của bạn
*
Điểm lưu ý tính giải pháp 12 cung hoàng đạo phái mạnh người vợ duyên dáng nhất
*
Thiên Bình và Song Tử bao gồm nên cặp đôi tâm đầu ý thích hợp giành riêng cho nhau?
*
Giải mã phiên bản đồ sao cá thể cùng Hướng dẫn phát âm bạn dạng đồ gia dụng sao miễn phí

Xem ngày giỏi xấu