Bài Giảng Kinh Doanh Quốc Tế

Mục tiêu bài giảng Nhập môn kinh doanh quốc tế nhằm mục tiêu trang bị những vấn đề lý luận và trong thực tế liên quan liêu đến marketing quốc tế, tác động của những khác biệt trong môi trường kinh doanh quốc tế; hiểu rõ vai trò của quy trình toàn mong hóa với các xu thế trong môi trường xung quanh thương mại và chi tiêu toàn cầu.


*

gmail.com Đơn vị: Khoa Thương mại Khoa Thương mại Chương 0 GIỚI THIỆU MÔN HỌC Mục đích Đối tượng và nội dung nghiên cứu Đề cương chi tiết môn học Khoa Thương mại0.1 Mục đích Trang bị những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến kinh doanh quốc tế, ảnh hưởng của những khác biệt trong môi trường kinh doanh quốc tế. Hiểu rõ vai trò của quá trình toàn cầu hóa và các xu hướng trong môi trường thương mại và đầu tư toàn cầu.

Bạn đang xem: Bài giảng kinh doanh quốc tế

Khoa Thương mại Trang bị phương pháp luận đúng đắn trong việc tiếp cận các vấn đề phức tạp của kinh doanh quốc tế. Trang bị kỹ năng phát hiện, giải quyết vấn đề, ra quyết định lựa chọn loại hình chiến lượng kinh doanh quốc tế, cũng như các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế phù hợp. Khoa Thương mại0.2. Đối tượng và nội dung nghiên cứuĐối tượng: Kinh doanh quốc tế là tập hợp một hay một số hoạt động trong quá trình đầu tư từ sản xuất đến trao đổi, thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư trên phạm vi từ hai nước trở lên hoặc trên phạm vi toàn cầu. Khoa Thương mạiNội dung nghiên cứu: Môi trường kinh doanh quốc tế, sự khác biệt về chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chiến lược kinh doanh quốc tế. Xu hướng của các dòng thương mại và đầu tư xuyên biên giới quốc gia. Tìm hiểu về các chiến lược kinh doanh quốc tế và các phương thức thâm nhập thị trường Khoa Thương mại0.3 Giới thiệu đề cương chi tiết Đề cương chi tiết môn học ... Khoa Thương mại Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH QUỐC TẾ Mục tiêu của chương Kinh doanh quốc tế Môi trường kinh doanh quốc tế Xu hướng Toàn cầu hóa ­ môi trường chung nhất của Kinh doanh quốc tế Câu hỏi và thảo luận Khoa Thương mại1.1 Mục tiêu của chương Khái niệm và sự hình thành hoạt động kinh doanh quốc tế. Xu hướng toàn cầu hóa, vai trò và động lực của hoạt động kinh doanh quốc tế Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh quốc tế. Khoa Thương mại1.2 Kinh doanh quốc tếKhái niệm: Kinh doanh (business) là: "Việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi..." Luật doanh nghiệp Việt Nam. Khoa Thương mại Kinh doanh quốc tế (international business), một cách đơn giản, là việc đầu tư vào sản xuất, mua bán, trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ nhằm mục đích sinh lợi có liên quan tới hai hay nhiều nước và khu vực khác nhau.

Xem thêm: Bảng Báo Giá Cửa Gỗ Căm Xe, Bảng Báo Giá Chi Tiết Cửa Gỗ Căm Xe

Khoa Thương mạiPhạm vi: Liên quan đến hoạt động kinh doanh trên phạm vi quốc tế, có thể là 2 hay nhiều nước. KDQT bị ảnh hưởng và tác động bởi các tiêu chí, các biến số có tính quốc tế như luật pháp, văn hóa, kinh tế, thị trường ngoại hối, ... Khoa Thương mạiĐặc điểm: Hoạt động trong môi trường đầy biến động, luật chơi đôi khi rất khác hoặc có thể đối lập với nhau khi so sánh với kinh doanh nội địa. Nguyên tắc chủ đạo đối với một doanh nghiệp khi tham gia vào hoạt động kinh doanh quốc tế phải luôn có các tiếp cận toàn cầu. Khoa Thương mại1.3 Môi trường kinh doanh quốc tếKhái niệm: Môi trường kinh doanh quốc tế là môi trường kinh doanh ở nhiều nước khác nhau. Là tổng hòa các môi trường quốc gia của các nước, trong đó môi trường quốc gia gồm: môi trường chính trị, pháp luật, môi trường kinh tế, môi trường văn hóa. Khoa Thương mại Pháp Môi luật Liên trường minh mô hình lớn Người Chính kinh tế bán trị nước ngoài Đối Nội trên Đối công ty Kinh tác thủ tế Môitrường Khoa bạn vi tế bào học sở hữu Môi cạnh công buôn bản trường tranh nghệ hội Văn vi mô hóa nội tại Khoa Thương mạiĐặc điểm: Có nhiều khác biệt so với môi trường kinh doanh trong nước. Tìm hiểu về môi trường kinh doanh quốc tế là công việc tốn kém thời gian và tiền bạc. Sự thành công của doanh nghiệp phụ thuộc vào khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh Khoa Thương mạiNội dung: Khi tìm hiểu về môi trường kinh doanh quốc tế, ta tập trung vào các nội dung:  Môi trường chính trị  Môi trường kinh tế  Môi trường văn hóa Môi trường kinh doanh của quốc gia cũng chịu ảnh hưởng của môi trường thương mại và đầu tư toàn cầu với xu hướng chủ đạo là quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới. Khoa Thương mại1.5 Xu hướng toàn cầu hóaKhái niệm: Theo nghĩa rộng, toàn cầu hóa là một hiện tượng, quá trình, xu thế liên kết trong quan hệ quốc tế làm tăng sự phụ thuộc lẫn nhau về nhiều mặt của đời sống xã hội giữa các quốc gia. Theo nghĩa hẹp, toàn cầu hóa là quá trình hình thành thị trường toàn cầu làm tăng sự tương tác và phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế quốc gia. Khoa Thương mạiNội dung:Nếu tiếp cận theo góc nhìn và quan sát chung, thì toàn cầu hóa thể hiện qua ba khía cạnh: Sự gia tăng ngày càng mạnh mẽ của các luồng giao lưu quốc tế về hàng hóa, dịch vụ và các yếu tố sản xuất như vốn, công nghệ, nhân công... Khoa Thương mại