Bảng chữ cái tiếng thái việt nam

     
4 4. THANH ĐIỆU,DẤU THANH ĐIỆU (MAI XIÊNG)6 6. BÁN ÂM7 7. CẤU TẠO TỪ NGỮ, NGUYÊN TẮC GHÉP TỪ và ĐÁNH VẦN
*

Văn từ Thái khởi đầu từ hệ công ty Sanscrít (Ấn Độ). Chữ Thái cổ nước ta thống tuyệt nhất cách kết cấu và đọc, nhưng lại sở hữu tám một số loại ký tự không giống nhau, kia là: chữ Thái Đen, chữ Thái white Mường Lay, chữ Thái white Phong Thổ, chữ Thái white Phù Yên, chữ Thái trắng Mộc Châu, Mai Châu, Đà Bắc, chữ Thái Đen (Tay Thanh), chữ Lai Pao (Tương Dương, Nghệ An), chữ Thái Quỳ Châu (Nghệ An).

Bạn đang xem: Bảng chữ cái tiếng thái việt nam


Trong giai đoạn 1954 – 1969, chữ Thái khu tự trị tây bắc cũ đã được cải tiến, thống tốt nhất và có tên Chữ Thái nước ta thống nhất. Từ tháng 5/2008 chữ Thái cách tân mới được bằng lòng được chuyển vào sử dụng, được hotline là chữ Thái Việt Nam.Bộ chữ Thái việt nam gồm : 24 cặp phụ âm ( 48 chữ ),19 nguyên âm, 2 lốt thanh ( mai xiêng nưng,mai xiêng xong xuôi ) và 5 cam kết tự đặc biệt.

1. PHỤ ÂM (TÔ)STTPhụ âm tổ thấpCách đọcPhụ âm tổ caoCách đọcTương đương chữ việt
1bob
2coc,k,q
3chochŏch
4dod
5đođŏđ
6hoh
7khokhŏkh
8lol
9mom
10non
11nhonhŏnh
12ngongŏng,ngh
13oŏ_
14pop
14phophŏph
16xox,s
17tot
18thothŏth
19vovov
20khhokhhŏkhh
21phhophhŏphh
22trotrŏtr
23gog
24ror

Tại sao lại sở hữu cặp phụ âm, chia phụ âm tổ tốt tổ cao để làm gì?Tiếng Thái (VN) tất cả tám thanh điệu (âm), được tạo thành hai tổ, thanh âm tổ thấp với thành âm tổ cao. Các từ sở hữu thanh âm tổ thấp đang được bắt đầu bằng phụ âm tổ thấp, trường đoản cú nào sở hữu thanh âm tổ cao sẽ ban đầu bằng phụ âm đầu tổ cao. đang rõ hơn tại phần 4. Thanh điệu.Trong 24 cặp phụ âm thì tất cả 2 cập phụ âm ‘phho’ (ꪞ,ꪟ) với ‘khho’ (ꪂ,ꪃ) là hai cặp phụ âm chữ Thái Trắng; các cặp phụ âm ‘tro’ (ꪌ,ꪍ), ‘go’ (ꪆ,ꪇ) ‘ro’ (ꪦ,ꪧ) trong chữ Thái cũ ko có, nay bổ sung thêm để đáp ứng nhu cầu nhu ước phiên âm những từ ngoại lai.Cặp phụ âm ‘o’ (ꪮ,ꪯ) dùng để đặt trước các từ bước đầu bằng nguyên âm (trong tiếng Việt), lúc đọc mọi từ bắt đầu bằng phụ âm ‘o’ thì sẽ không còn đọc cả phụ âm ‘o’, sẽ nêu chi tiết hơn ở chỗ quy tắc.

2. NGUYÊN ÂM & ÂM KÉP (MAY)STTNguyên âm cùng âmkép (may)Cách đọcTương đươngchữ ViệtGhi chú
1..ꪱ..may caaĐứng sau phụ âm đầu (Đứng sau) <ꪙꪱ/na/ruộng, ꪝꪱꪙ/pan/bàn>
2..ꪮ..may cooĐứng sau <ꪠꪮꪙ/phòn/vôi, ꪙꪮꪙ/non/ngủ>
3..ꪺ..may cuauaĐứng sau <ꪬꪺ/hùa/đầu, ꪩꪺꪉ/luông/rồng>
4...ꪴmay cuuĐứng dưới phụ âm đầu <ꪜꪴ/pù/cua, ꪜꪴꪣ/pùm/bụng>
5..ꪳ..may cưưĐứng bên trên phụ âm đầu (Đứng trên)
6...ꪷ..may khítoĐứng bên trên <ꪢꪷ/mò/mo, ꪝꪷ/po/đủ>
7...ꪲ.may kiiĐứng bên trên <ꪜꪲ/pì/năm, ꪄꪲꪉ/khình/gừng>
8..ꪸ..may kiaia,iêĐứng trên <ꪣꪸ/mia/vợ, ꪝꪸꪉpiêng/bằng>
9...ꪰ..may căngăĐứng bên trên <ꪋꪰꪉ/chăng/ghét, ꪁꪰꪒ/cặt/chặt, ꪨꪰꪀ/lắc/thông minh>
10....ꪾmay cămămĐứng bên trên <ꪒꪾ/đằm/đen>
11....ꪽmay cănănĐứng sau <ꪝꪽ/păn/ngàn>
12ꪹ....may cưaưa, ươĐứng trước phụ âm đầu (Đứng trước) <ꪹꪀ/cừa/muối, ꪹꪚꪙ/bườn/tháng>
13ꪵ....may keeĐứng trước <ꪵꪝꪉ/panh/quý-đắt>
14ꪶ....may côôĐứng trước <ꪶꪙ꫁ꪀ/nộc/chim>
15ꪼ....may cayayĐứng trước <ꪼꪡ/phay/lửa>
16ꪻ....

Xem thêm: Máy Sạ Lúa Thế Hệ Mới Vinafarm Shindaiwa Md, Máy Sạ Lúa Thế Hệ Mới Shindaiwa Md

may caưĐứng trước <ꪻꪊ/chàư/lòng>
17꫄..may cơơ<ꪹꪣꪷꪉ/mơng/mừng>
18꫃..may kêê<ꪹꪜꪸꪒ/pết/vịt>
19ꪹ...ꪱmay cauau<ꪹꪄ꫁ꪱ/khảu/lúa>

Việc để ‘may’ trên phụ âm. Cụ già ngày xưa (khi chưa tồn tại chữ cải tiến) thường xuyên viết ‘may’ chính giữa (trên) hai phụ âm đầu với cuối, trường đoản cú chỉ gồm một phụ âm (phụ âm đầu) thì đặt tại trên phụ âm đầu. Cũng có thể có trường hợp đặt tại phụ âm cuối. Tuy vậy khi gõ chữ trên laptop (hay thiết bị công nghệ thôn tin nói chung) thì rất cần được thống nhất, khoa học. Chữ vương quốc của những nụ cười và Lào hầu như đặt ‘may’ với ‘mai xiêng’ trên phụ âm đầu (trên vật dụng tính). Xét thấy phương pháp đặt này khoa học, cùng với lại thanh điệu của một trường đoản cú lại đi cùng với phụ âm đầu.Khi viết, tín đồ học nên áp dụng sao cho phù hợp để bảo vệ thẩm mỹ.May khít < ꪷ> được thực hiện như nguyên âm o, lúc từ đó chỉ có phụ âm với vần (hay nguyên âm) o mà thôi. Ví dụ: ꪝꪷ , ꪩꪷ . Vẫn nêu chi tiết hơn ở những phần sau.

3. KÝ TỰ ĐẶC BIỆTKý tự sệt biệtCách gọiGhi chú
ꪙꪳ꪿ꪉ Viết tắt chữ "một"
ꪶꪁꪙ Viết tắt chữ "người"
ꪭꪷ ꪹꪭꪷꪥ Thường dùng mở màn bài thơ, bài hát
ꪋꪱꪫ ꪹꪭꪷꪥ Thường cần sử dụng để hoàn thành bài thơ, khắp
ꪩꪱꪥ ꪏꪾ꫁ Nhắc lại tự viết trướcꪶꪖꪚ ꫟ = ꪶꪖꪚ ꪶꪖꪚ
ꪼꪜ ꪼꪜ Tương đương vân vân
4. THANH ĐIỆU,DẤU THANH ĐIỆU (MAI XIÊNG)

Chữ Thái cổ không tồn tại dấu thanh điệu để rõ ràng rạch ròi các từ. Vì chưng vậy, tín đồ đọc nếu chưa thành thạo và chưa tinh thông các chữ nghĩa của người thái thì rất đơn giản đọc sai cùng hiểu sai. Tất yếu khi đọc, ta đặt nó vào trong một văn cảnh một mực và cụ thể thì nghĩa của từ, của ngữ mới có thể đúng đắn được. Chính bởi nhược điểm này, cỗ chữ để lấy vào biên soạn tài liệu huấn luyện phải đưa một vài ký hiệu làm dấu thanh điệu vào để rành mạch rạch ròi, không hiểu sai nghĩa của từ, của ngữ với câu; ví dụ các vết sau:

4.1 DẤU THANH ĐIỆU

ꪢꪱꪥ ꪎꪸꪉ ꪙꪳ꪿ꪉ (Dấu thanh điệu một):..꪿.. ꪢꪱꪥ ꪎꪸꪉ ꪎꪮꪉ (Dấu thanh điệu hai):..꫁..+) dấu thanh điệu một: Nếu theo phụ âm (tô) tổ thấp, thì tương đương với dấu sắc,nếu theo phụ âm (tô) tổ cao tương tự dấu huyền tiếng đa dạng (hay hạ giọng khiđọc).+) vệt thanh điệu hai: Nếu theo phụ âm (tô) tổ thấp, thì tương đương với vệt hỏi,nếu đi theo phụ âm (tô) tổ cao tương tự dấu nặng trĩu tiếng phổ thông.

4.2 THANH ĐIỆU, SỬ DỤNG DẤU THANH ĐIỆU

Tiếng Thái (Việt Nam) có tất cả 8 thanh điệu (nhiều rộng 2 thanh điệu só với giờ Việt) phân thành 2 tổ, tổ thấp và tổ cao. Trong đó có 6 thanh điệu cơ bản và nhị thanh âm tắc.Ví dụ:

(Chú ý: ‘Phụ âm đầu’ vào bảng dưới đây viết tắt là ‘P.’. Từng một nút đã đọc 3 lần, không click những nút thuộc lúc, né lẫn âm thanh)
P. TỔ THẤPP. TỔ CAO
Không dấuꪢꪱ con chó ꪣꪱ đi, về
Mai 1ꪢ꪿ꪱ dìm (gạo) ꪣ꪿ꪱ (tên) sông mã
Mai 2ꪢ꫁ꪱ lãi, phá triển ꪣ꫁ꪱ con chiến mã
Âm tắc <ꪀ> ꪢꪱꪀ trái (nuối) ꪣꪱꪀ mẩy, kiên cố
Mai +<ꪀ> ꪢ꪿ꪱꪀ ꪣ꫁ꪱꪀ

Lưu ý: với những từ kết thúc bằng phụ âm cuối ꪀ, lúc phụ âm đầu là tổ thấp thì chỉ rất có thể đi với mai xiêng nưng, lúc phụ âm đầu tổ cao thì chỉ hoàn toàn có thể đi cùng với mai xiêng xong.

5. PHỤ ÂM CUỐI

Phụ âm cuối là phụ âm đứng sau nguyên âm (may) làm việc cuối từng từ, phụ âm cuối kết phù hợp với nguyên âm tạo thành ‘vần’.

STTPhụ âm cuốiTương tự chữ ViệtVí dụ
1pꪶꪔꪚ , ꪋꪱꪚ
2c,k,chꪠꪰꪀ , ꪕꪱꪀ , ꪵꪄ꪿ꪀ
3(nguyên âm) iꪨꪱꪥ , ꪄ꫁ꪮꪥ
4tꪔꪱꪒ , ꪫꪸꪒ
5mꪎꪱꪣ , ꪎꪺꪙ
6nꪙꪮꪙ , ꪹꪜꪸꪙ
7ng, nhꪎꪴꪉ , ꪝꪸꪉ , ꪵꪖꪉ
8(nguyên âm) u hoặc oꪬ꫁ꪱꪫ , ꪵꪄ꫁ꪫ , ꪜꪸꪫ ,
Giải thích:

+) Phụ âm cuối <ꪀ>: khi có phụ âm cuối này sinh sống mỗi tự sẽ với âm tắc nếu không có mai xiêng, sẽ mang thanh dung nhan nếu có mai siêng sắc (phụ âm đầu là tổ thấp), sẽ với thanh nặng nếu tất cả mai xiêng hoàn thành (phụ âm đầu là tổ cao), coi lại những ví dụ sống mục Thanh điệu. Phụ âm cuối <ꪀ> vào vai trò như phụ âm cuối ch (trong giờ Việt) lúc trước nó là may ke <ꪵ..>.+) Phụ âm cuối <ꪥ>: vào vai trò như phân phối âm cuối i (trong tiếng Việt) nếu như trước đó nó là một ‘may’ khác may lép vế phụ âm đầu, ví như nguyên âm đứng trước là một trong may không che khuất phụ âm đầu (đứng trước, trên, dưới) nhưng mà trong từ đó có bán âm<ꪫ>thì phụ âm cuối<ꪥ> chỉ đóng vai trò như một phụ âm câm (chức năng này chỉ dùng nhằm khẳng định bán âm<ꪫ> không hẳn là âm cuối nhưng thôi – khi đọc sẽ không còn phát âm phụ âm cuối <ꪥ> này) ví dụ: ꪁꪫꪲ꪿ꪥ = quý.+) Phụ âm cuối <ꪉ>: thông thường đóng mục đích như phụ âm cuối ng, nhưng mà nếu trước nó là may ki, ke, kê thì vào vai trò như phụ âm cuối nh, ví dụ: ꪔꪲ꪿ꪉ , ꪵꪀꪉ , ꪹꪭꪸ꪿ꪉ ;+) Phụ âm cuối <ꪫ>: đóng vai trò là o giả dụ trước nó là may ke, may ca, đóng vai trò là u giả dụ trước nó là các may còn lại, coi ví dụ sinh hoạt bảng phụ âm cuối. Hay đúng hơn là nó đóng góp vai trò như buôn bán âm cuối o/u trong giờ Việt.Lưu ý, khái niệm nguyên âm (may) đứng trước xuất xắc đứng sau không tồn tại nghĩa chỉ vị trí của nguyên âm, nhưng mà là để nói tới thứ tự phạt âm của các nguyên âm đó, vày trong chữ Thái những nguyên âm hoàn toàn có thể đứng trước, trên, sau, dưới phụ âm đầu. Điều này đã rõ hơn tại phần sau.

6. BÁN ÂM

Bán âm là những ký trường đoản cú vừa vào vai trò là phụ âm, vừa là nguyên âm khi bọn chúng được đặt ở các vị trí không giống nhau trong một từ. Chữ Thái gồm hai chào bán âm ‘o"<ꪮ>, ‘vŏ"<ꪫ>.

6.1 BÁN ÂM ‘vŏ’

<ꪫ> nhập vai trò như phụ âm khi nó đi đầu một từ, nhập vai trò là nguyên âm lúc nó đứng nguyên âm (xem phần Phụ âm cuối).Có một trường hợp quánh biệt. Lúc nó che khuất một phụ âm đầu với đứng trước một nguyên âm, thì nó được hiểu như ảm đạm .Ví dụ: ꪄꪱ hiểu là (bên phải)

6.2 BÁN ÂM ‘o’

<ꪮ> với <ꪯ> đóng vai trò như phụ âm khi các từ không tồn tại phụ âm đầu (khi phiên âm chữ Việt) để xác định tổ âm, thanh âm của từ. Ví dụ: ꪹꪯꪸꪣ <êm>, ꪮꪱ <à>, ꪮ꫁ꪱꪥ <ải>.<ꪮ> vẫn đóng sứ mệnh là nguyên âm o lúc nó đứng thân hai phụ âm đầu cùng cuối. <ꪮ> không lúc nào đứng cuối từ.

7. CẤU TẠO TỪ NGỮ, NGUYÊN TẮC GHÉP TỪ & ĐÁNH VẦN

Một từ trong chữ, giờ Thái không thiếu có toàn bộ 4 yếu tố (không tính mai xiêng): + + + = .Một từ buổi tối thiểu buộc phải có tối thiểu hai yếu tắc là + . Vì thế một từ rất có thể có hoặc không, một từ rất có thể có hoặc không.

7.1 Từ tương đối đầy đủ các thành phần

ꪀꪫꪱꪙ = .Đánh vần: coàn-vo-no-cò lỏ quàn.ꪁꪫꪱꪥ = .Đánh vần : coai-vo-no-cò lỏ quai.Ví dụ khác: ꪭꪫꪸ꫁ꪙ , ꪀꪫꪸꪒ , ꪀꪫꪱꪒ , ꪄꪫꪸꪒ

7.2 từ bỏ có cung cấp âm vo, không tồn tại phụ âm cuối

ꪄꪫꪱ Đánh vần : còa-vo-khò lỏ khòa.(*)Từ có cung cấp âm vo, tất cả phụ âm cuối <ꪥ> tuy vậy <ꪥ> bị câm lúc phát âm. Ví dụ: ꪹꪭꪸ꫁ꪫꪥ , ꪅꪫꪸꪥ

7.3 Từ không tồn tại bán âm vo, bao gồm phụ âm cuối

ꪚꪱꪙ = . Đánh vần : càn no bò lỏ bàn.Ví dụ khác: ꪄꪸꪙ , ꪹꪜꪸꪙ , ꪎꪱꪫ , ꪑ꫁ꪱꪥ .

7.4 Từ về tối thiểu, không có bán âm vo, không có phụ âm cuối

ꪄꪺ = . Đánh vần : cùa khò lỏ khùa.ꪶꪔ = .(*)Từ chỉ có phụ âm đầu o và nguyên âm. Ví dụ: ꪹꪮꪸ꪿ <ế>, ꪯꪱ (*)Từ chỉ tất cả phụ âm cùng âm o + . Ví dụ: ꪩꪷ , ꪘꪷ , ꪝꪷ . Viết các từ này mà dùng may o <ꪮ> là sai. Xem lại phần chào bán âm ‘o’.

Trong quy trình thực hiện gồm thể có nhiều sai sót. Rất mong nhận được sự góp ý của quý vị.Mọi góp phần xin nhờ cất hộ về hộp thư: alkasirportal.com