Các dạng toán nâng cao lớp 2

     

Bài 1.

Bạn đang xem: Các dạng toán nâng cao lớp 2

bây chừ anh hơn em 5 tuổi. Hỏi sau vài năm nữa lúc em 10 tuổi thì anh bao nhiêu tuổi?

Giải:

Mỗi năm Anh tăng 1 tuổi, em cũng tăng 1 tuổi. Bây giờ anh hơn em 5 tuổi thì đến khi em 10 tuổi thì anh vẫn hơn em 5 tuổi.

Lúc đó tuổi anh là: 10 + 5 = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Bài 2. trong năm này con 8 tuổi, chị em 32 tuổi. Hỏi trước đây 2 năm tuổi mẹ cộng cùng với tuổi con là bao nhiêu?

Giải:

Trước đây hai năm tuổi bé là: 8 – 2 = 6 (tuổi)

Trước đây hai năm tuổi người mẹ là: 32 – 2 = 30 (tuổi)

Trước đây 2 năm tuổi bà mẹ cộng với tuổi bé là:

6 + 30 = 36 (tuổi)

Đáp số: 36 tuổi

Bài 3. bây chừ tuổi ông và tuổi cháu cộng lại là 76 tuổi. Hỏi sau 3 năm nữa, tuổi ông và tuổi con cháu cộng lại là từng nào tuổi?

Giải: Sau 3 năm nữa ông thêm 3 tuổi và con cháu cũng thêm 3 tuổi. Vì thế sau 3 năm nữa tổng cộng tuổi của ông và cháu là:

76 + 3 + 3 = 82 (tuổi)

Đáp số: 82 tuổi

Bài 4. trước đây 3 năm, Tùng 7 tuổi. Hỏi sau đây 3 năm, Tùng bao nhiêu tuổi?

Giải:

Trước trên đây 3 năm, Tùng 7 tuổi, vậy tuổi Tùng hiện thời là:

7 + 3 = 10 (tuổi)

Tuổi Tùng sau đây 3 năm là:

10 + 3 = 13 (tuổi)

Đáp số: 13 tuổi.

Bài 5. hiện giờ Mai 7 tuổi, Hoa 10 tuổi, Hồng 9 tuổi. Đến khi bạn Mai bằng tuổi Hồng bây chừ thì tổng cộng tuổi của tía bạn là bao nhiêu?

Giải:

Hiện nay tổng số tuổi ba bạn là:

7 + 10 + 9 = 26 (tuổi)

Hiện ni Mai 7 tuổi, Hồng 9 tuổi vậy khi Mai bằng tuổi Hồng thì mỗi chúng ta thêm số tuổi là:

9 – 7 = 2 (tuổi)

Vậy sau hai năm nữa tổng cộng tuổi của ba bạn là:

26 + 2 + 2 + 2 = 32 (tuổi)

Đáp số: 32 tuổi.

Bài 6.

Xem thêm: Khóa Học Chăm Sóc Da Mặt - Khóa Học Nghề Chăm Sóc Da Mặt Massage Facial

dịp ông 60 tuổi thì bà bầu 30 tuổi và tuấn mới có 5 tuổi. Năm nay mẹ 35 tuổi. Hỏi trong năm này ông từng nào tuổi, Tuấn từng nào tuổi?

Giải:

Từ lúc người mẹ ba mươi tuổi đến hiện thời 35 tuổi, mẹ đã tăng thêm một trong những tuổi là:

35 – 30 = 5 (tuổi)

Khi đó ông và Tuấn mọi cá nhân cũng tăng lên 5 tuổi.

Tuổi ông hiện thời là: 60 + 5 = 65 (tuổi)

Tuổi Tuấn bây chừ là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Đáp số: 10 tuổi.

Bài 7. Mai rộng Tùng 2 tuổi với kém Hải 2 tuổi. Đào hơn Mai 3 tuổi. Hỏi ai những tuổi nhất? Ai ít tuổi nhất? tín đồ nhiều tuổi độc nhất vô nhị hơn tín đồ ít tuổi độc nhất là mấy tuổi?

Giải:

*

Theo sơ đồ: Đào nhiều tuổi nhất. Tùng không nhiều tuổi nhất.

Đào rộng Tùng một số trong những tuổi là:

3 + 2 = 5 (tuổi)

Đáp số: 5 tuổi

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1:Hiện nay tía Lan 38 tuổi còn ông nội Lan 64 tuổi. Hãy tính toàn bô tuổi của ông nội Lan và cha Lan lúc tuổi ông nội Lan bằng tuổi bố Lan hiện nay nay?

Gợi ý: Từ tuổi của cha Lan và ông Nội ta tính được hiệu số tuổi của ông nội với bố.

Khi ông nội Lan bằng tuổi tía Lan hiện thời thì ông nội 38 tuổi, từ kia ta tính được tuổi ba khi đó.

Câu 2: hiện nay Nam 15 tuổi, bố Nam 42 tuổi. Tuổi của ông nội Nam bằng tổng số tuổi của 2 tía con nam giới sau 8 năm nữa. Tính tuổi của ông nội Nam hiện nay?

Câu 3:Hiện ni anh 21 tuổi, em 15 tuổi. Hãy tính toàn bô tuổi của hai bạn bè khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay nay?

Câu 4: trong năm này Hoa 6 tuổi. Bà bầu Hoa rộng Hoa 26 tuổi. Hỏi lúc tuổi Hoa bằng tuổi mẹ hiện giờ thì thời gian đó tổng số tuổi của hai người mẹ con Hoa là bao nhiêu?

Câu 5: bây giờ con 8 tuổi, chị em 33 tuổi. Tính tổng số tuổi của hai mẹ con sau 4 năm nữa.

Câu 6: Khi con 8 tuổi thì bà bầu 35 tuổi. Tính toàn bô tuổi 2 chị em con lúc con đôi mươi tuổi.

Câu 7:Năm nay Hà 6 tuổi, An 7 tuổi, chổ chính giữa 9 tuổi. Đến lúc tuổi Hà bằng tuổi của Tâm hiện nay thì thời gian đó tổng số tuổi của 3 bạn là bao nhiêu tuổi?

Câu 8: Năm nay, An yếu ông số tuổi bởi số lớn nhất có hai chữ số cơ mà tích nhị chữ số của nó bằng 16. Vậy 8 năm sau, An yếu ông bao nhiêu tuổi?

Câu 9:Hiện nay tuổi của bố em là 40 tuổi còn tuổi của bà nội em là 60 tuổi. Tính tổng cộng tuổi của bố em cùng bà nội em từ thời điểm cách đây 10 năm.

Câu 10: bây chừ Minh 10 tuổi, bà mẹ Minh 30 tuổi. Tuổi bà ngoại Minh bởi tổng số tuổi của 2 chị em con Minh sau 7 năm nữa. Tính tuổi của bà ngoại Minh hiện nay nay?