Giao án chủ đề bé và các bạn

     
Kế hoạch nhà đề: nhỏ nhắn và những bạn

kế hoạch chủ đề: bé và các bạn Thời gian thực hiện 3 tuần:  …… - ……… MỤC TIÊU - NỘI DUNG GIÁO DỤC

*

*

- TrÎ gi÷ ®ư­îc th¨ng b»ng trong vËn ®éng ®i,chạy chuyển đổi tốc độ theo cô hoặc là đi trong con đường hẹp.

Bạn đang xem: Giao án chủ đề bé và các bạn


- Tập bắt trước một số hành vi quen thuộc của các người ngay sát gũi. áp dụng được một trong những đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
- dạy dỗ trẻ nhËn biÕt ®­îc tªn b¹n, tªn c« gi¸o, líp häc cña m×nh, mét sè bé nhỏ phËn c¬ thÓ ng­êi
NBTN: TrÎ nhËn biÕt ®­îc tªn b¹n, tªn c« gi¸o, líp häc cña m×nh, mét sè nhỏ bé phËn c¬ thÓ ng­êi (M¾t, mòi, miÖng).
- Gäi tªn, nªu ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña mét sè ®å dïng häc tËp, vui ch¬i vµ mét sè ho¹t
- Hiểu văn bản truyện ngắn 1-1 giản: trả lời được các câu hỏi về thương hiệu truyện, thương hiệu và hành vi của những nhân vật.
- Nghe vµ hiÓu được nh÷ng c©u ®¬n gi¶n, tr¶ lêi ®­îc c©u hái cña c«.
-Trẻ phù hợp xem sách tranh ảnh có màu sắc; thích hợp hát một số trong những bài hát thân quen thuộcvà chuyển động đôn giản theo nhạc.

Xem thêm: Khi Người Khác Không Tôn Trọng Mình ? Làm Sao Để Người Khác Tôn Trọng Mình


- Biết thể hiện một số hành vi xóm hội đơn giản và dễ dàng qua trò chơi giả bộ(trò chơi bế em, khuấy bột đến em bé, nghe điện thoại...).
-Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: kính chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ “dạ”, ‘vâng ạ”; chơi cạnh bạn, ko cấu bạn.
- Thực hiện một số trong những quy định dễ dàng và đơn giản trong sinh hoạt sinh hoạt nhóm, lớp: xếp hàng chờ đến lượt, nhằm đồ nghịch vào vị trí qui định.
- Nãi cùng thÓ hiÖn t×nh c¶m cña m×nh víi ng­êi kh¸c qua cö chØ, l¬× nãi.
+ Giáo án công ty Trẻ: https://goo.gl/pUxF7x+ Giáo án Lớp Bé: https://goo.gl/ENynq5+ Giáo án Lớp Nhỡ: https://goo.gl/iVw4rS+ Giáo án Lớp Lớn: https://goo.gl/UAVPBk+ Giáo án PowerPoint: https://goo.gl/bxR8Pd+ chủ thể Thực Vật: https://goo.gl/8JRT7f+ công ty đề bản Thân: https://goo.gl/1kW7bs+ chủ thể Gia Đình: https://goo.gl/xNeEoY+ chủ đề Động Vật: https://goo.gl/PPCBBv+ chủ thể Giao Thông: https://goo.gl/6Q4ru5+ trang trí Góc Lớp: https://goo.gl/QWgza8+ trang trí Lớp: https://goo.gl/Bt1WR6+ đoạn phim Dạy Mẫu: https://goo.gl/V5Ajfm+ trả lời làm Hoa: https://goo.gl/w7mA2W+ khuyên bảo làm Đồ Chơi: https://goo.gl/Z92s7u+ cách thức giáo dục nhỏ Thông Minh: https://goo.gl/E3pfuq

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM nhỏ LỢN TỪ HỘP SỮA CHUA

   Làm con lợn bởi hộp sữa chua nguyên liệu cần chuẩn bị 2 vỏ hộp sữa chua đã qua sử dụng. Xốp màu, keo dán nến, kéo. Cách thực hiện: bước 1: Dán ...