Quản trị dự án công nghệ thông tin

     
*

Hỗ trợ trực tuyến

*

*

*

*

Sách giành riêng cho CIO

*
7 kỹ năng lãnh đạo CIO Tác đưa : Graham Waller, Karen Rubenstrunk, George Hallenbeck
*
Người chỉ huy CIO mớiTác trả : Marianne Broadbent, Ellen Kitzis
*
Kinh doanh IT thực tếTác trả : Richard Hunter, George Westerman

Các siêng đề IT

M1: Xây dựng kim chỉ nan chiến lượcIT
M2:Quản lý và tổ chức triển khai công việc bộ phận IT
M3: Tổ chức cung ứng User chuyên nghiệp
M4:Quản lý tài sản IT
M5: cai quản cấu hình IT
M6: quản ngại lý chuyển đổi IT
M7: quản ngại trị bảo mật thông tin thông tin
M8: kiến tạo tiêu chuẩn, thủ tục và cơ chế IT
M9: quản lý tuân thủ IT
M10: thống trị rủi ro IT
M11: Kiểm toán hệ thống IT
M12: chiến lược tiết kiệm giá cả IT
M13: quản lí lý buôn bán & Nhà hỗ trợ IT
M14: quản lý hệ thống thông tin
M15: làm chủ nhân viên IT
M16: 90 Ngày đầu làm chủ IT
M17: làm chủ ngân sách IT
M18: lập mưu hoạch dự án công trình IT
M19: quản lý hạ tầng ITServer-room/ Data-center
M20: Thiết kế chiến thuật IT

Lịch tháng hiện nay tại

// Begin// phối ARRAYSvar day_of_week = new Array("Sun","Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat");var month_of_year = new Array("January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December");// DECLARE and INITIALIZE VARIABLESvar Calendar = new Date();var year = Calendar.getYear();// Returns yearvar month = Calendar.getMonth(); // Returns month (0-11)var today = Calendar.getDate(); // Returns day (1-31)var weekday = Calendar.getDay(); // Returns day (1-31)var DAYS_OF_WEEK = 7; // "constant" for number of days in a weekvar DAYS_OF_MONTH = 31; // "constant" for number of days in a monthvar cal; // Used for printingCalendar.setDate(1); // Start the calendar day at "1"Calendar.setMonth(month); // Start the calendar month at now/* VARIABLES FOR FORMATTINGNOTE: You can format the "BORDER", "BGCOLOR", "CELLPADDING", "BORDERCOLOR"tags khổng lồ customize your caledanr"s look. */var TR_start = "";var TR_end = "";var highlight_start = "";var highlight_end = "";var TD_start = "";var TD_end = "";/* BEGIN CODE FOR CALENDARNOTE: You can format the "BORDER", "BGCOLOR", "CELLPADDING", "BORDERCOLOR"tags lớn customize your calendar"s look.*/cal = "";cal += "" + TR_start;cal += "";cal += month_of_year;cal += TR_start;// vì chưng NOT EDIT BELOW THIS POINT //// LOOPS FOR EACH DAY OF WEEKfor(index=0; index " + day_of_week + "" + TD_end;// PRINTS DAYelsecal += TD_start + day_of_week + TD_end;}cal += TD_end + TR_end;cal += TR_start;// FILL IN BLANK GAPS UNTIL TODAY"S DAYfor(index=0; index index )// RETURNS THE NEXT DAY lớn PRINTweek_day =Calendar.getDay();// START NEW ROW FOR FIRST DAY OF WEEKif(week_day == 0)cal += TR_start;if(week_day != DAYS_OF_WEEK)// set VARIABLE INSIDE LOOP FOR INCREMENTING PURPOSESvar day = Calendar.getDate();// HIGHLIGHT TODAY"S DATEif( today==Calendar.getDate() )cal += highlight_start + day + highlight_end + TD_end;// PRINTS DAYelsecal += TD_start + day + TD_end;// end ROW FOR LAST DAY OF WEEKif(week_day == DAYS_OF_WEEK)cal += TR_end;// INCREMENTS UNTIL over OF THE MONTHCalendar.setDate(Calendar.getDate()+1);}// kết thúc for loopcal += "";// PRINT CALENDARdocument.write(cal);// End
KHÓA HỌCQUẢN TRỊ DỰ ÁN IT CHUYÊN NGHIỆP (Effective methods & techniques lớn plan, monitor, control and complete IT projects)
*
ra mắt chương trìnhCác dự án công trình CNTT thường đi kèm với rất nhiều thách thức lẻ tẻ đối với tất cả các member trong nhóm dự án và kể cả người có phương châm là quản lý dự án IT (Project Manager). Hai trong những các thử thách mà người cai quản dự án (PM) thường chạm mặt phải kia là phương thức triển khai dự án & Năng lực chỉ đạo của Project Manager. Quản Lý Dự Án IT siêng Nghiệp bao hàm các Kỹ năng làm chủ dự án quan trọng để giúp các bạn học viên bớt thiểu những ràng buộc về thời gian, ngân sách, chất lượng và phạm vi. Khẳng định phạm vi thông qua việc khẳng định các yêu thương cầu, nhận xét và thống trị các yêu thương cầu của những bên liên quan, xác minh và thống trị rủi ro, thỏa mãn nhu cầu các tiêu chuẩn chất lượng trong khi cai quản các yêu thương cầu cố gắng đổi. Kiểm tra các khía cạnh quan trọng của dự án công trình CNTT, bao hàm nhu cầu giao tiếp của những nhóm ảo, bảo mật và thử nghiệm. Tránh các cạm bẫy thịnh hành nhất của dự án CNTT, để có lại tác dụng và sự thành công cho các dự án CNTT.

Bạn đang xem: Quản trị dự án công nghệ thông tin

Khóa học tập "Giám Đốc Dự Án IT siêng Nghiệp" tại học viện alkasirportal.com là chương trình được thiết kế dành riêng cho những người mong hy vọng trở thành Chuyên gia quản trị các dự án IT biết cách: Lập hồ sơ mời thầu; lập kế hoạch dự án; tổ chức triển khai đội dự án; so sánh yêu ước & chuẩn hóa quy trình; Lựa chọn giải pháp và đơn vị chức năng triển khai giải pháp; tính toán triển khai dự án. Với những loại dự án công trình CNTT như: dự án công trình hạ tầng công nghệ (Data-center), dự án công trình xây dựng ứng dụng (Software development), dự án phân tích hoặc tích hợp dữ liệu doanh nghiệp (Data-warehouse), triển khai dự án phần mềm (ERP), Triển khai làm chủ dịch vụ cntt (ITSM) ..v.v. Ngoài phương thức quản trị dự án công trình IT siêng nghiệp, học tập viên còn trãi nghiệm trọn vẹn những kiến thức về năng lực lãnh đạo nhằm giúp đảm bảo an toàn quản trị dự án IT tại công ty thành công...v.v. Kim chỉ nam của khóa huấn luyện / Học chấm dứt học viên có tác dụng được hồ hết gì?

1. Cung ứng Kiến thức, Phương pháp, các bước quản trị dự án bài bản với những bài thực hành thực tế cô đọng, sâu xa ứng dụng trong việc thống trị các dự án CNTT. 2. Làm rõ Vai trò, nhiệm vụ và cách tùy chỉnh quyền lực cần có của một giám đốc dự án công trình IT.3. Biến đổi Tư duy cùng Rèn luyện những thói quen lành mạnh và tích cực của một giám đốc dự án công trình chuyên ngiệp. 4. Biết phương pháp Viết đề xuất dự án mang tính khả thi thuyết phục những bên liên quan và điều lệ thực hiện dự án.5. Biết cách Tổ chức, lựa chọn nhân sự, thiết lập cấu hình mục tiêu những nhóm dự án, những kỹ năng quan trọng để chỉ huy nhóm thành công.6. Biết cách thu thập và tài liệu hóa các yêu ước của dự án công trình và quy mô hóa tiến trình dựa trên thực tiễn kinh doanh, kiến tạo tài liệu RFP chuyên nghiệp.7. Biết phương pháp Lập làm hồ sơ mời thầu với tìm kiếm nhà thầu đáp ứng các tiêu chí năng lượng tham gia thầu.8. Biết cách Xây dựng các tiêu chí đánh giá và chọn lựa nhà cung cấp, họp hội đàm hợp đồng và soạn thảo pháp luật hợp đồng.9. Biết phương pháp Lập những kế hoạch dự án cần thiết (Phạm vi, Tiến độ, Tài nguyên, bỏ ra phí, sở hữu sắm, Truyền thông, đen thui ro, Bảo mật, Kiểm thử, Đào tạo, cố kỉnh đổi,,,) nhằm triển khai dự án IT thành công.10. Biết phương pháp Triển khai những nhóm dự án, phân công công việc dự án, đo lường và tính toán tiến độ với đánh giá chất lượng dự án. 11. Biết phương pháp Họp ra quyết định cũng giống như giải quyết vấn đề trong số trường hợp tất cả sự biến động giữa hiệu quả dự án so với planer ban đầu. 12. Biết phương pháp Sử dụng thành thạo những template với công cụ cung cấp để quản lí trị những dự án IT thực tế bất kỳ.


i. Giám đốc dự án (IT Project Manager).ii. Trưởng nhóm dự án IT (IT Project Team Leader).iii. Member đội dự án (IT Project Team Member). Iv. Trưởng phòng IT (IT Manager).v. Quản ngại trị IT cao cấp (IT Senior Manager).vi. Chủ tịch IT (IT Director/ CIO).vii. Các chuyên viên tư vấn dự án CNTT: ERP/ CRM/ E-COMMERCE/ ITSM/ ISO 27001,...
viii. đầy đủ ai có mục tiêu trở thành giám đốc dự án CNTT chăm nghiệp.

ngôn từ chương trình

*
PHẦN 01. VAI TRÒ & NĂNG LỰC GIÁM ĐỐC DỰ ÁN IT sứ mệnh và nhiệm vụ giám đốc dự án IT các sức xay trong quản trị dự án Nhận diện vụ việc và ra quyết định Các tài năng và kinh nghiệm tay nghề giám đốc dự án IT phong thái lãnh đạo để cai quản dự án thành công tùy chỉnh cấu hình nền tảng cho quyền lực của Giám đốc dự án IT cải tiến và phát triển quyền hạn cá thể và sức ảnh hưởng Kỹ năng giao tiếp cần phải có của chủ tịch dự án
PHẦN 02. LẬP ĐỀ XUẤT KHẢ THI và KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN IT xác minh tầm quan sát và kim chỉ nam của dự án IT Đánh giá chỉ tính khả thi của một dự án công trình IT những loại dự án công trình CNTT trong công ty lớn Phân loại mức độ dự án IT dựa vào nguyên tắc rủi ro Những rào cản tác động đến thành công của dự án IT phép tắc để đảm bảo an toàn dự án IT thành công giám sát và đo lường TCO cùng ROI đối chiếu TOV lúc chọn phương án công nghệ Viết khuyến nghị kế hoạch dự án công trình IT (Project Initiation) Bảng điều lệ dự án (Project Charter) Họp công bố và khởi động dự án (Kick-off) thực hành
PHẦN 03. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ DỰ ÁN cấu trúc nhóm theo quy mô chức năng cấu tạo nhóm theo quy mô dự án cải cách và phát triển mục tiêu của tập thể nhóm và các cá thể khẳng định vai trò của các thành viên Tiêu chuẩn chọn lựa nhân sự mang đến đội dự án Ma trận phân công trách nhiệm thiết lập quy trình hoạt động nhóm cải tiến và phát triển mối quan hệ giới tính giữa những thành viên Cũng rứa hình hình ảnh của nhóm Ký cam kết của các thành viên trong nhóm những loại cuộc họp nhóm tìm kiếm kiếm sự hỗ trợ bên phía ngoài nhóm phương án tạo động lực nhóm kết quả Thực hành
*
PHẦN 04. PHÂN TÍCH - QUẢN LÝ YÊU CẦU DỰ ÁN lập kế hoạch quản lý yêu ước xác minh phạm vi yêu cầu kinh doanh Bộ thắc mắc thu thập yêu cầu marketing Phỏng vấn thu thập yêu cầu Kỹ thuật rà soát tài liệu thủ tục; biểu mẫu; report làm bài toán Rà soát các quy trình nghiệp vụ (Kinh doanh/ Sản xuất/ Tài chính/ Nhân sự/ Kho) mô hình hóa các bước và dữ liệu marketing kiến thiết RFP tiêu chí chọn sản phẩm & chiến thuật Thực hành
PHẦN 05. QUẢN LÝ ĐỐI TÁC - HỢP ĐỒNG Kế hoạch mua sắm Lập làm hồ sơ mời thầu tiêu chuẩn chọn nhà cung ứng trao đổi hợp đồng soạn thảo luật pháp hợp đồng làm chủ nhà hỗ trợ Họp rà soát kế hoạch nhà cung ứng soát soát thành phầm và công việc của nhà cung ứng kiểm soát các biến hóa của nhà hỗ trợ làm chủ cấu hình phần mềm nhà cung ứng Đảm bảo unique phần mượt nhà cung ứng Họp giải quyết vấn đề cùng với nhà cung ứng Thực hành
*
PHẦN 06. LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN IT kế hoạch phạm vi dự án Kế hoạch các bước chi máu Kế hoạch nhân lực - khoáng sản cho dự án Kế hoạch ngân sách chi tiêu dự án Kế hoạch sắm sửa hàng hoá dịch vụ IT Kế hoạch truyền thông dự án Kế hoạch quản lý rủi ro dự án Kế hoạch bảo mật cho dự án công trình IT Kế hoạch quản lý sự chuyển đổi dự án Kế hoạch thống trị chất lượng dự án công trình Kế hoạch thí nghiệm cho dự án Kế hoạch huấn luyện và giảng dạy & chuyển nhượng bàn giao Thực hành
*
PHẦN 07. TRIỂN KHAI DỰ ÁN IT HIỆU QUẢ tổ chức Hồ Sơ cai quản Dự Án Xây Dựng môi trường thiên nhiên Dự Án ra đời Ban Chỉ Đạo Dự Án và Nhóm Dự Án phân bổ Nhân Lực và Tài Nguyên Dự Án cắt cử Trách Nhiệm/ trọng trách Ký cam đoan Giao việc Ký Cam Kết phương pháp Làm việc Nhóm Thực Hiện sắm sửa - cai quản Hợp Đồng thiết lập cấu hình Quy Trình kiểm soát Dự Án (Kiểm thẩm tra ) Đánh Giá công dụng Và chất Lượng quá trình Kiểm Soát chi phí Dự Án kiểm soát và điều hành Sự nuốm Đổi Dự Án Họp report Tiến Độ/ tâm trạng Dự Án Họp rà soát Với Nhà hỗ trợ Giải Quyết Xung Đột cá nhân Trong Dự Án Thực hành
*
PHẦN 08. KIỂM SOÁT và KẾT THÚC DỰ ÁN IT Kế hoạch đo lường và thống kê dự án tích lũy dữ liệu & đánh giá Kiểm soát định kỳ tiến độ công việc Kiểm soát phát triển thành động túi tiền Kiểm soát thay đổi phạm vi dự án kiểm soát điều hành tài liệu dự án công trình Chỉnh sửa & lập kế hoạch lại report kết thúc dự án những tiêu chí hoàn thành Đánh giá kim chỉ nam dự án coi xét hiệu quả bàn giao vận động bào trì các bài học tay nghề Kho tàng trữ tài liệu dự án
PHẦN 09. THỰC HÀNH DỰ ÁN IT THỰC TẾ Dự án thương mại dịch vụ điện tử E-commerce dự án công trình Phát triển ứng dụng HR/ ACC/ Warehouse/ BI dự án Triển khai chiến thuật hoạch định mối cung cấp lực công ty - ERP Dự án chất lượng dữ liệu Masterdata - Database dự án công trình Cơ cấu Data-center dự án công trình Tích hợp vận dụng Kho, Sản Xuất & Kế Toán Dự án thống trị nội dung số - CM dự án Triển khai tiêu chuẩn bảo mật bình an thông tin - ISO 27001 dự án Triển khai những quy trình làm chủ dịch vụ IT - ITSM dự án công trình Triển khai thống trị tri thức công ty lớn - KM
tư liệu học

*
Bộ giáo trình chuẩn chỉnh của học viện (Tiếng Việt)
*
Tài liệu tìm hiểu thêm (Tiếng Anh)
IT Project Manager Toolkit

(Forms, Checklists, Templates, Scorecards, Procedures, Flowchart, Guidance, Samples, Rules, Policies, Questionaire, Assessment, Comparision chart)

*
Bài tập thực hành thực tế mẫu

phương pháp giảng dạy

Chuyên gia thực hiện các phương pháp đào tạo dưới đây để chuyển tải nội dung khóa học:i. Bàn thảo mở (Open discussion)ii. Nghiên cứu tình huống (Case study)iii. Bài bác tập tự review (Self-assessment)iv. Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế (Mini-lecture)

Sự biệt lập về phương pháp đào tạo ra tại alkasirportal.com

- cách thức giảng dạy Coaching dựa trên những mô hình thống trị thực tế- Đào tạo thực hành sát độc nhất với chuyên môn của từng vị trí- 100% là thực hành kỹ năng thực tế môi trường quá trình hàng ngày- Đảm bảo chuẩn chỉnh đầu ra là đọc và làm cho được việc- Ưu tiên ra mắt nhân sự cấp cao cho một số tập đoàn công ty đối tác với cửa hàng chúng tôi

tin tức khai giảng

Các định kỳ khai giảngLịch học dự kiếnGiờ họcĐịa điểmHọc giá thành (vnđ)Phí ưu đãi(vnđ)Đăng ký
19/03/2022Thứ 7 - nhà nhật hàng tuần8h30 - 16h30HCM12,500,00011,500,000
*

+ Tổng thời lượng:5 Ngày/ 10 buổi+ phí tổn ưu đãi được vận dụng khi chuyển phí trước thời gian ngày khai giảng tối thiểu là 15 ngày.

Để chế tác điều kiện thuận tiện tham gia các khóa học tại alkasirportal.com, chúng tôi có những lịch học tập vào cuối tuần Thứ 7 / nhà nhật và học 5 ngày liên tục giành riêng cho học viên ngơi nghỉ xa. Chúng ta vui lòng tương tác với BP.Đào tạo: 028.22.467.086 để sắp đến xếp thời gian tham dự.

Các bạn có thể đăng ký học thử (miễn phí khởi đầu tiên) nhằm cảm nhận thêm những giá trị với lợi ích chắc chắn là mang lại cho chúng ta từ lịch trình của bọn chúng tôi. Cửa hàng chúng tôi sẽ trả lại 100% ngân sách học phí nếu sau buổi học trước tiên học viên không muốn tiếp tục học vì ngẫu nhiên lý bởi gì.

Xem thêm: Độ Tuổi Dậy Thì Ở Bé Trai Và Dấu Hiệu Dậy Thì Thành Công Ở Nam Giới)

Học tại Tp.HCM: Tầng 3, Số 643 - Đường Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Tp.HCMHọc trên Tp.Hà nội: Tầng 7, Trung Tâm thương mại Vân hồ nước - Số 51, Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội

tin tức học tại doanh nghiệp (Inhouse)

Thời gian học:3 ngày/ 6 buổi.Số lượng học viên:Tối đa 35 hv/ lớp.Học phí: 58.500.000 VNĐ/ lớp tổ chức tại văn phòng công sở doanh nghiệp.Các giá thành khác (nếu có): Tùy theo địa điểm khu vực tổ chức lớp học, mà những khoản giá cả khác sẽ tiến hành tính thêm bao gồm: giá thành đi lại, sinh sống KS của giảng viên.

xong xuôi chương trình : học tập viên tham gia khóa huấn luyện và đào tạo phải chấm dứt đề án cuối khoá học, mục tiêu review khả năng nắm bắt kiến thức và áp dụng nội dung học tập vào môi trường thống trị IT thực tiễn của doanh nghiệp. bệnh nhận tốt nghiệp : Học viên tham gia cùng hoàn tất khóa học sẽ được cấp ghi nhận "Giám Đốc Dự Án technology Thông Tin siêng Nghiệp" được ghi nhận bởi alkasirportal.com. Do học viện chuyên nghành alkasirportal.com cấp, có giá trị trên toàn quốc.

*
Mẫu chứng nhận

Lớp học riêng