Thiện nữ u hồn 2 game

     
Có thể linh hoạt chuyển đổi hình dạng để cân xứng với toàn cảnh chiến dấu.Dao Vũ, Nguyệt Minh cùng A Ô là một.

Bạn đang xem: Thiện nữ u hồn 2 game

gender-male
*
*
gender-female
*
*

*

Dùng tiếng bầy để hấp dẫn và chiếm mệnh. Ai ai cũng khiếp sợMấy ai đọc được trái tim quạnh hiu sau giờ đồng hồ đàn
gender-male
*
*
gender-female
*
*

Xem thêm: Nhạc Lý Cơ Bản Piano Pdf Cho Thực Hành Piano, Giáo Trình Nhạc Lý Cơ Bản Đầy Đủ Cho Piano

*

Dùng 3 thành phần hỏa, độc, băng nhằm tấn công. Lấy kiềm chế hệ băng làm cho chủ.Chuyên triệu hồi tiễn pháp để trợ chiến.
gender-male
*
*
gender-female
*
*

Dùng tiếng đàn để hấp dẫn và đoạt mệnh. Người nào cũng khiếp sợMấy ai phát âm được trái tim quạnh hiu sau giờ đồng hồ đàn

Công ty cp VNG

Địa chỉ trụ sở: Z06, Đường 13, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐIỀU KHOẢN TRÒ CHƠI