Thpt số 1 huyện bảo yên

     

Trong hồ sơ đăng kí dự thi, sinh sống mục số 6 các em cần cung cấp tin về tên trường, mã trường đương nhiên mã tỉnh, huyện. Dưới đây là danh sách tất cả các mã trường, mã quận thị xã tại tỉnh lào cai do bộ GD&ĐT quy định, tuy nhiên để kiên cố chắn, học viên nên hỏi lại công ty trường nhằm tránh bị điền không nên thông tin.


*

Tỉnh Lào Cai


STTTên Tỉnh/TPTỉnh/TPTên Quận/HuyệnQuận/ HuyệnTên TrườngMã TrườngĐịa ChỉKhu vực
1Lào Cai08Sở giáo dục và đào tạo và Đàotạo00Học nghỉ ngơi nước ngoài_08800Sở Lào CaiKhu vực 1
2Lào Cai08Sở giáo dục và Đàotạo00Quân nhân, Công an tạingũ_08900Sở Lào CaiKhu vực 1
3Lào Cai08Huyện Bảo Thắng01THPT số 1 huyện BảoThắng001Thị trấn Phố Lu – huyện Bảo ThắngKhu vực 1
4Lào Cai08Huyện Bảo Thắng01THPT số 2 thị xã BảoThắng002Xã Xuân Giao – thị xã Bảo ThắngKhu vực 1
5Lào Cai08Huyện Bảo Thắng01THPT số 3 thị xã BảoThắng003Thị trấn Phong Hải – thị trấn Bảo ThắngKhu vực 1
6Lào Cai08Huyện Bảo Thắng01TT DN&GDTX huyệnBảo Thắng033Thị trấn Phố Lu – huyện Bảo ThắngKhu vực 1
7Lào Cai08Huyện Bảo Thắng01TT GDTX huyện BảoThắng043Thị trấn Phố Lu – thị trấn Bảo ThắngKhu vực 1
8Lào Cai08Huyện Bảo Thắng01PTDTNT THCS&THPThuyện Bảo Thắng055Thị trấn Phố Lu – thị trấn Bảo ThắngKhu vực 1
9Lào Cai08Huyện Bảo Thắng01TT GDNN-GDTX huyệnBảo Thắng062Thị trấn Phố Lu – thị trấn Bảo ThắngKhu vực 1
10Lào Cai08Huyện Bảo Yên02THPT tiên phong hàng đầu huyện BảoYên004Thị trấn Phố Ràng – thị trấn Bảo YênKhu vực 1
11Lào Cai08Huyện Bảo Yên02THPT số 2 thị xã BảoYên005Xã Bảo Hà – huyện Bảo YênKhu vực 1
12Lào Cai08Huyện Bảo Yên02THPT số 3 thị trấn BảoYên006Xã Nghĩa Đô – thị trấn Bảo YênKhu vực 1
13Lào Cai08Huyện Bảo Yên02TT DN&GDTX huyệnBảo Yên034Thị trấn Phố Ràng – huyện Bảo YênKhu vực 1
14Lào Cai08Huyện Bảo Yên02TT GDTX huyện Bảo Yên044Thị trấn Phố Ràng – huyện Bảo YênKhu vực 1
15Lào Cai08Huyện Bảo Yên02PTDTNT THCS&THPThuyện Bảo Yên056Thị trấn Phố Ràng – huyện Bảo YênKhu vực 1
16Lào Cai08Huyện Bảo Yên02TT GDNN-GDTX huyệnBảo Yên063Thị trấn Phố Ràng – huyện Bảo YênKhu vực 1
17Lào Cai08Huyện bát Xát03THPT hàng đầu huyện bát Xát007Thị trấn chén bát Xát – huyện chén XátKhu vực 1
18Lào Cai08Huyện chén Xát03THPT số 2 huyện chén bát Xát008Xã bản Vược – huyện bát XátKhu vực 1
19Lào Cai08Huyện bát Xát03THCS và thpt huyệnBát Xát009Xã Mường Hum – huyện bát XátKhu vực 1
20Lào Cai08Huyện chén bát Xát03TT DN&GDTX huyệnBát Xát035Thị trấn bát Xát – huyện bát XátKhu vực 1
21Lào Cai08Huyện bát Xát03TT GDTX huyện chén bát Xát045Thị trấn bát Xát – huyện chén bát XátKhu vực 1
22Lào Cai08Huyện bát Xát03PTDTNT THCS&THPThuyện chén bát Xát057Thị trấn bát Xát – huyện chén bát XátKhu vực 1
23Lào Cai08Huyện chén bát Xát03TT GDNN-GDTX huyệnBát Xát064Thị trấn chén bát Xát – huyện chén XátKhu vực 1
24Lào Cai08Huyện Bắc Hà04THPT số 1 huyện Bắc Hà010Thị trấn Bắc Hà – thị xã Bắc HàKhu vực 1
25Lào Cai08Huyện Bắc Hà04THPT số 2 thị trấn Bắc Hà011Xã Bảo Nhai – thị xã Bắc HàKhu vực 1
26Lào Cai08Huyện Bắc Hà04PTDTNT THCS&THPThuyện Bắc Hà012Thị trấn Bắc Hà – thị trấn Bắc HàKhu vực 1
27Lào Cai08Huyện Bắc Hà04TT DN&GDTX huyệnBắc Hà036Xã Na ăn năn – thị xã Bắc HàKhu vực 1
28Lào Cai08Huyện Bắc Hà04TT GDTX huyện Bắc Hà046Xã Na ăn năn – thị xã Bắc HàKhu vực 1
29Lào Cai08Huyện Bắc Hà04TT GDNN-GDTX huyệnBắc Hà065Xã Na ân hận – thị trấn Bắc HàKhu vực 1
30Lào Cai08Thành phố Lào Cai05THPT hàng đầu Tp Lào Cai013Phường ly Lếu – Tp.

Bạn đang xem: Thpt số 1 huyện bảo yên

Lào Cai
Khu vực 1
31Lào Cai08Thành phố Lào Cai05THPT số 2 Tp Lào Cai014Phường rạng đông – Tp. Lào CaiKhu vực 1
32Lào Cai08Thành phố Lào Cai05THPT số 3 Tp Lào Cai015Phường Duyên Hải – Tp. Lào CaiKhu vực 1
33Lào Cai08Thành phố Lào Cai05THPT số 4 Tp Lào Cai016Xã Cam Đường – Tp. Lào CaiKhu vực 1
34Lào Cai08Thành phố Lào Cai05THPT DTNT tỉnh017Phường Kim Tân -Tp. Lào CaiKhu vực 1
35Lào Cai08Thành phố Lào Cai05THPT chuyên tỉnh LàoCai018Phường Bắc Cường – TP. Lào CaiKhu vực 1
36Lào Cai08Thành phố Lào Cai05TT DN&GDTX TP LàoCai037Phường nam giới Cường – TP. Lào CaiKhu vực 1
37Lào Cai08Thành phố Lào Cai05TT KTTH-HNDN&GDTX tỉnh038Phường Kim Tân – Tp.

Xem thêm: Chim Cắt Giá Bao Nhiêu - Mua Ở Đâu Rẻ Nhất # Top Like

Lào Cai
Khu vực 1
38Lào Cai08Thành phố Lào Cai05TT GDTX tiên phong hàng đầu TP LàoCai047Phường Duyên Hải – Tp. Lào CaiKhu vực 1
39Lào Cai08Thành phố Lào Cai05TT GDTX số 2 TP LàoCai048Phường Thống độc nhất vô nhị – Tp. Lào CaiKhu vực 1
40Lào Cai08Thành phố Lào Cai05CĐ nghề tỉnh Lào Cai053Phường Bắc Cường – Tp. Lào CaiKhu vực 1
41Lào Cai08Thành phố Lào Cai05Trung cấp cho Y tế Lào Cai054Phường Bắc Cường – Tp. Lào CaiKhu vực 1
42Lào Cai08Thành phố Lào Cai05CĐ xã hội Lào Cai059Phường nam Cường – TP. Lào CaiKhu vực 1
43Lào Cai08Thành phố Lào Cai05Cao Đẳng Sư Phạm LàoCai060Phường bình minh – Tp. Lào CaiKhu vực 1
44Lào Cai08Thành phố Lào Cai05Trường TC văn hóa truyền thống Nghệ thuật cùng Du lịchLào Cai061Phường ly Lếu – TP. Lào CaiKhu vực 1
45Lào Cai08Thành phố Lào Cai05TT GDNN-GDTX thànhphố Lào Cai066Phường phái nam Cường – TP. Lào CaiKhu vực 1
46Lào Cai08Huyện MườngKhương06THPT tiên phong hàng đầu huyện MườngKhương019Thị trấn Mường Khương – huyện Mường KhươngKhu vực 1
47Lào Cai08Huyện MườngKhương06THPT số 2 huyện MườngKhương020Xã bản Lầu – thị xã Mường KhươngKhu vực 1
48Lào Cai08Huyện MườngKhương06THPT số 3 thị xã MườngKhương021Xã Cao đánh – thị xã Mường KhươngKhu vực 1
49Lào Cai08Huyện MườngKhương06PTDTNT THCS&THPThuyện Mường Khương022Thị trấn Mường Khương – thị xã Mường KhươngKhu vực 1
50Lào Cai08Huyện MườngKhương06TT DN&GDTX huyệnMường Khương039Thị trấn Mường Khương – thị xã Mường KhươngKhu vực 1
51Lào Cai08Huyện MườngKhương06TT GDTX thị trấn MườngKhương049Thị trấn Mường Khương – thị xã Mường KhươngKhu vực 1
52Lào Cai08Huyện MườngKhương06TT GDNN-GDTX huyệnMường Khương067Thị trấn Mường Khương – thị xã Mường KhươngKhu vực 1
53Lào Cai08Huyện Sa Pa07THPT số 1 huyện Sa Pa023Thị trấn Sa page authority – thị trấn Sa PaKhu vực 1
54Lào Cai08Huyện Sa Pa07THPT số 2 thị xã Sa Pa024Xã bản Hồ – thị xã Sa PaKhu vực 1
55Lào Cai08Huyện Sa Pa07PTDTNT THCS&THPThuyện Sa Pa025Thị trấn Sa pa – huyện Sa PaKhu vực 1
56Lào Cai08Huyện Sa Pa07TT DN&GDTX thị trấn SaPa040Thị trấn Sa page authority – thị trấn Sa PaKhu vực 1
57Lào Cai08Huyện Sa Pa07TT GDTX huyện Sa Pa050Thị trấn Sa pa – huyện Sa PaKhu vực 1
58Lào Cai08Huyện Sa Pa07TT GDNN-GDTX huyệnSa Pa068Thị trấn Sa page authority – thị trấn Sa PaKhu vực 1
59Lào Cai08Huyện ham Ma Cai08THPT hàng đầu huyện say đắm MaCai026Xã mê say Ma Cai – huyện đắm say Ma CaiKhu vực 1
60Lào Cai08Huyện si Ma Cai08THPT số 2 huyện say đắm macai027Xã Sín Chéng – huyện đam mê ma caiKhu vực 1
61Lào Cai08Huyện mê man Ma Cai08PTDTNT THCS&THPThuyện mê mệt Ma Cai028Xã ham Ma Cai – huyện đắm say Ma CaiKhu vực 1
62Lào Cai08Huyện ham Ma Cai08TT DN&GDTX thị trấn SiMa Cai041Xã ham mê Ma Cai – huyện si Ma CaiKhu vực 1
63Lào Cai08Huyện say đắm Ma Cai08TT GDTX huyện say đắm MaCai051Xã si mê Ma Cai – huyện đê mê Ma CaiKhu vực 1
64Lào Cai08Huyện tê mê Ma Cai08TT GDNN-GDTX huyệnSi Ma Cai069Xã si mê Ma Cai – huyện say đắm Ma CaiKhu vực 1
65Lào Cai08Huyện Văn Bàn09THPT tiên phong hàng đầu huyện VănBàn029Thị trấn Khánh im – huyện Văn BànKhu vực 1
66Lào Cai08Huyện Văn Bàn09THPT số 2 thị trấn VănBàn030Xã Võ Lao – huyện Văn BànKhu vực 1
67Lào Cai08Huyện Văn Bàn09THPT số 3 thị trấn VănBàn031Xã Dương Quỳ – huyện Văn BànKhu vực 1
68Lào Cai08Huyện Văn Bàn09THPT số 4 thị trấn VănBàn032Khánh yên ổn Hạ – thị xã Văn BànKhu vực 1
69Lào Cai08Huyện Văn Bàn09TT DN&GDTX huyệnVăn Bàn042Thị trấn Khánh yên ổn – huyện Văn BànKhu vực 1
70Lào Cai08Huyện Văn Bàn09TT GDTX thị trấn Văn Bàn052Thị trấn Khánh im – thị trấn Văn BànKhu vực 1
71Lào Cai08Huyện Văn Bàn09PTDTNT THCS&THPThuyện Văn Bàn058Thị trấn Khánh yên – huyện Văn BànKhu vực 1
72Lào Cai08Huyện Văn Bàn09TT GDNN-GDTX huyệnVăn Bàn070Thị trấn Khánh lặng – thị trấn Văn BànKhu vực 1

(Theo Bộ GD&ĐT)